ท่องเที่ยว เรือแกรนด์เพิร์ล


 • แกรนด์เพิร์ล,เรือแกรนด์เพิร์ล,ล่องเรือ,ล่องเรือแกรนด์เพิร์ล,ล่องเรือไหว้พระ,ล่องเรือไหว้พระอยุธยา,ล่องเรือไหว้พระราคาถูก,ล่องเรือไหว้พระราคาพิเศษ
  เรือแกรนด์เพิร์ล ไหว้พระอยุธยา (ทัวร์เต็มวัน) กรุงเทพ อยุธยา วัดช่องลม/นนทบุรี กรุงเทพ (ออกเดินทางทุกวัน) โปรแกรมการล่องเรือไหว้พระอยุธยา เรือแกรนด์เพิร์ล 07.15 น. พบก...

 • แกรนด์เพิร์ล 5.jpg
  ไปด้วยเรือเที่ยวเดียวกรุงเทพ นนทบุรี (จากท่าเรือริเวอร์ซิตี้-วัดช่องลม) 08:00 น. พบกัน ณ จุดนัดพบบริเวณท่าเทียบเรือริเวอร์ซิตี้ เคาน์เตอร์ “ แกรนด์เพิร์ล หมายเลข 2” ใกล้กับโรงแรมร...

 • แกรนด์เพิร์ล 6.jpg
  ล่องเรือแกรนด์เพิร์ล กลับด้วยเรือเที่ยวเดียว นนทบุรี-กรุงเทพ จากท่าวัดช่องลม-ท่าเรือริเวอร์ซิตี้ (ทุกวัน) โปรแกรมการล่องเรือแกรนด์เพิร์ล 13.00 น. พบกัน ณ จุดนัดพบบริเวณท่าเทียบเ...

 • ไวท์ออคิดส์ 3.jpg
  ทัวร์ไหว้พระอยุธยา (ไปรถ-กลับโดยเรือไวท์ ออร์คิด) โปรแกรมการล่องเรือไหว้พระอยุธยา เรือไวท์ออร์คิด 07.30 น. ท่านสามารถเช็คอินได้ที่ เคาน์เตอร์ เรือไวท์ ออร์คิด ริเวอร์ ครูซ...


 • เรือแห่งสยาม
  ล่องเรือท่องเที่ยว ตามรอยพระบาท กำหนดการเดินทาง เดินทางได้ทุกวัน 18.00 น. เข้าชม พิพิธภัณฑ์พุทธธรรม พระบรมสารีริกธาตุ เป็นแห่งเดียวที่ใหญ่และสวยที่สุดในโลก ...

 • เรือแห่งสยาม
  วันสบายๆพาครอบครัวไปร่วมทำกิจกรรมกับเรือแห่งสยาม งานนี้พาไปครบสูตร ทัง้ ทำบุญ ทัง้ ท่องเที่ยวจนอิ่มท้องกับโปรแกรมพิเศษที่ทุกคนในครอบครัวสามารถร่วมกิจกรรมด้วยกันได้ คุณปู่คุณย่าได้ส...

 • เรือสะบาย 1.1.jpg
  รับจัดโปรแกรมทัวร์ล่องเรือไปเกาะเกร็ด (กรุ๊ปเหมา,กรุ๊ปส่วนตัว) ขนาดกรุ๊ปมีจำนวนผู้เดินทาง ไม่เกิน 30 ท่าน // ไม่เกิน 125 ท่าน(ขนาดกรุ๊ปอื่นๆ โปรดสอบถามค่ะ) ระยะเวลา 7 ชั่วโมง รวมแ...

 • เรือสะบาย 1.1.jpg
  รับจัดโปรแกรมทัวร์ล่องเรือไหว้พระ 5 วัด (กรุ๊ปเหมา,กรุ๊ปส่วนตัว) ขนาดกรุ๊ปมีจำนวนผู้เดินทาง ไม่เกิน 30 ท่าน // ไม่เกิน 125 ท่าน (ขนาดกรุ๊ปอื่นๆ โปรดสอบถามค่ะ) ล่องเรือไหว้พระ 5 วั...

 • เรือสะบาย 1.1.jpg
  รับจัดโปรแกรมทัวร์ล่องเรือไหว้พระ 9 วัด (กรุ๊ปเหมา,กรุ๊ปส่วนตัว) ขนาดกรุ๊ปมีจำนวนผู้เดินทาง ไม่เกิน 30 ท่าน // ไม่เกิน 125 ท่าน (ขนาดกรุ๊ปอื่นๆ โปรดสอบถามค่ะ) ล่องเรือไหว้พระ 9 ว้ด...

 • เรือสะบาย 1.1.jpg
  รับจัดโปรแกรมทัวร์ล่องเรือไปวัดโบสถ์ ไหว้พระขอพร หลวงพ่อโต (กรุ๊ปเหมา,กรุ๊ปส่วนตัว) ขนาดกรุ๊ปมีจำนวนผู้เดินทาง ไม่เกิน 30 ท่าน // ไม่เกิน 125 ท่าน (ขนาดกรุ๊ปอื่นๆ โปรดสอบถามค่ะ)ระย...

 • ล่องเรือ,ล่องเรืออยุธยา,ล่องเรือรับประทานอาหาร,อยุธยา
  บริการล่องเรืออยุธยา (เหมาลำ 8 ท่านขึ้นไป) ล่องเรือพร้อมรับประทานอาหารบนเรือ LUNCH - DINNER เส้นทางล่องเรือ เรือออกจากท่าเทียบเรือ ผ่านวัดพุทไธศวรรย์ โบสถ์เซ็นต์โยเซฟ วัดไชย...

 • ริเวอร์ซัน 1.jpg
  ให้บริการนำเที่ยวระหว่างกรุงเทพมหานคร และเมืองมรดกโลก “พระนครศรีอยุธยา”เดินทางทุกวันจากกรุงเทพมหานคร โดยรถโค้ชปรับอากาศ พร้อมมัคคุเทศก์มืออาชีพ นำชมพระราชวังบางปะอิน และนครประวัติศ...

 • เรือไรซ์บาร์จ.jpg (ปรับขนาด).gif
  การท่องเที่ยวในยามบ่ายจะพาท่านไปสัมผัสกับ ดินแดนที่ได้ชื่อว่า “เป็นดินแดนแห่ง เวนิชตะวันออก”ของโลก เป็นการเดินทางที่ท่านต้องตื่นตาตื่นใจไม่สามารถหาสิ่งใดมาเทียบเทียมได้ ท่านจะได้พบ...
Visitors: 824,211