เรือเจ้าพระยาปริ๊นเซส A COUNTDOWN 4,200 บาท

เมนูอาหารอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม


เครื่องดื่ม

รูปเรือเจ้าพระยาปริ๊นเซส โปรแกรม A รอบ COUNTDOWN

ที่นั่ง : Open Air ชั้น 2

เรือเจ้าพระยาปริ๊นเซส โปรแกรม A รอบ COUNTDOWN

ที่นั่ง : ห้องแอร์ ชั้น 1

เรือเจ้าพระยาปริ๊นเซส โปรแกรม A รอบ COUNTDOWN
Visitors: 824,209