เรือเจ้าพระยาปริ๊นเซส B COUNTDOWN 3,500 บาท

เมนูอาหารอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

เครื่องดื่ม

รูปเรือเจ้าพระยาปริ๊นเซส โปรแกรม B รอบ COUNTDOWN

ที่นั่ง : Open Air ชั้น 2

เรือเจ้าพระยาปริ๊นเซส โปรแกรม B รอบ COUNTDOWN

ที่นั่ง : ห้องแอร์ ชั้น 1

เรือเจ้าพระยาปริ๊นเซส โปรแกรม B รอบ COUNTDOWN
Visitors: 824,696