เรือเจ้าพระยาปริ๊นเซส C DINNER 2,500 บาท

เมนูอาหารอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม


รูปเรือเจ้าพระยาปริ๊นเซส โปรแกรม C รอบ DINNER

ที่นั่ง : Open Air ชั้น 2

เรือเจ้าพระยาปริ๊นเซส โปรแกรม C รอบ DINNER

ที่นั่ง : ห้องแอร์ ชั้น 1

เรือเจ้าพระยาปริ๊นเซส โปรแกรม C รอบ DINNER
Visitors: 824,205