เรือเมอริเดียน 1 COUNTDOWN 2,700 / 3,500 บาท

เมนูอาหารอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

รูปเรือเมอริเดียน ครูซ ลำ 1 รอบ COUNTDOWN

 

ที่นั่ง : Open Air ชั้น 2 เรือเมอริเดียน ครูซ ลำ 1 รอบ COUNTDOWN

ที่นั่ง : หัวเรือ ชั้น 2 เรือเมอริเดียน ครูซ ลำ 1 รอบ COUNTDOWN

ที่นั่ง : ห้องแอร์ ชั้น 1 เรือเมอริเดียน ครูซ ลำ 1 รอบ COUNTDOWN

Visitors: 824,210