เรือเมอริเดียน 1 DINNER 1,200 / 1,500 บาท

เมนูอาหารอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

รูปเรือเมอริเดียน ครูซ ลำ 1 รอบ DINNER

ที่นั่ง : Open Air ชั้น 2 เรือเมอริเดียน ครูซ ลำ 1 รอบ DINNER

ที่นั่ง : หัวเรือ ชั้น 2 เรือเมอริเดียน ครูซ ลำ 1 รอบ DINNER

ที่นั่ง : ห้องแอร์ ชั้น 1 เรือเมอริเดียน ครูซ ลำ 1 รอบ DINNER

Visitors: 824,209