เรือเมอริเดียน 1 SUNSET 799 บาท

 

เมนูอาหารอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

รูปเรือเมอริเดียน ครูซ ลำ 1 รอบ SUNSET

ที่นั่ง : Open Air ชั้น 2 เรือเมอริเดียน ครูซ ลำ 1 รอบ SUNSET

ที่นั่ง : หัวเรือ ชั้น 2 เรือเมอริเดียน ครูซ ลำ 1 รอบ SUNSET

ที่นั่ง : ห้องแอร์ ชั้น 1 เรือเมอริเดียน ครูซ ลำ 1 รอบ SUNSET

Visitors: 824,694