แพคเกจดำน้ำเกาะหลีเป๊ะ 3 วัน


กำหนดการเดินทาง จองได้ตั้งแต่ 2 ท่านขึ้นไปค่ะ


วันแรก                       สนามบินหาดใหญ่ ปากบารา – เกาะตะรุเตา – เกาะไข่ – เกาะหลีเป๊ะ (-/-/-)

07.30 – 08.30 น.         รถตู้รอรับท่าน ณ สนามบินหาดใหญ่ นำคณะเดินทางมายังท่าเทียบเรือปากบารา (ใช้เวลาราว 2 ชม.)

10.30 น.                      เดินทางมาถึงท่าเทียบเรือปากบารา พนักงานจะทำการนัดหมายและให้อิสระในการรับประทานอาหารเที่ยงก่อนลงเรือ

11.00 น.                      พร้อมกันที่จุดนัดพบท่าเรือปากบารา  สำรวจความพร้อม หมวก แว่นกันแดด ครีมกันแดด รองเท้า เปลี่ยนชุดที่เหมาะสำหรับเล่นน้ำ จากนั้นออกเดินทางโดยเรือสปีดโบท มุ่งหน้าสู่เกาะหลีเป๊ะ ระหว่างทางแวะเที่ยวชม เกาะตะรุเตา ถึงตะรุเตา (เรือจะแวะชมราว 15 – 20 นาที) แวะ นมัสการเจ้าพ่อตะรุเตา ชมเรื่องราวตะรุเตาในสมัยอดีต จนมาถึงยุคสวรรค์ของการท่องเที่ยว ซึ่งตะรุเตา ได้ยกขึ้นเป็นมรดกแห่งอาเซียนไปแล้ว จากนั้นเดินทางต่อมายังเกาะ เกาะไข่ (เรือแวะชมราว 15 – 20 นาที)  ชมความแปลกของเกาะไข่  ปติมากรรมทางธรรมชาติซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะตะรุเตา มีความเชื่อกันว่าใครนำคู่รักมาลอดซุ้มประตูหินที่นี่จะรักกันชั่วนิรันดรจากนั้นเดินทางต่อมายังเกาะหลีเป๊ะ

14.00 น.                      เดินทางถึงเกาะหลีเป๊ะ ทางโรงแรมจะมี พนักงานมารอรับและนำคณะเช็คอินเข้าที่พักบนเกาะหลีเป๊ะ

บ่าย                             พักผ่อนตามอัธยาศัย และอิสระอาหารค่ำ เดินเล่นเที่ยวชมถนนคนเดินยามเย็น จะมีร้านอาหารคอยบริการนักท่องเที่ยวมากมายทั้งสองฝั่งถนน ทั้งอาหารทะเล อาหารไทยและเทศ รวมถึงเสื้อผ้าของที่ระลึกอื่นๆให้ได้เลือกซื้อฝากกัน


วันที่สอง                     เกาะหลีเป๊ะ – เที่ยวชมดำน้ำ (เช้า/เที่ยง/-)

เช้า                              บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของรีสอร์ท (1)

09.00 น.                      ออกไปเที่ยวชมดำน้ำโดยเรือหางยาวร่วมกับนักท่องเที่ยวท่านอื่นๆ ลำละ 7 – 8 ท่าน เที่ยวชมดำน้ำบริเวณหน้าอ่าวเรือใบ เพลิดเพลินเล่นน้ำที่บริเวณ อ่าวสอง อ่าวเรือใบบนเกาะอาดัง ไปดูความสมบูรณ์ของปะการังต่อที่ เกาะยาง  ดำน้ำตื้นดูปะการังหลากหลายสีกันต่อกันจนเต็มอิ่ม

เที่ยง                            เดินทางต่อไปยัง เกาะราวี และพักผ่อนตามอัธยาศัย ณ หาดทรายขาว รับประทานอาหารกลางวัน (ข้าวกล่อง) (2) ณ เกาะราวี หลังรับประทานอาหาร พักผ่อนและเล่นน้ำหาดทรายขาวของเกาะราวี

บ่าย                             เดินทางสู่   ร่องน้ำจาบัง  ดำน้ำชม ความสวยงามของปะการัง 7 สี ปะการังอ่อนที่สวยที่สุดในโลก ได้เวลานำท่านถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกับความมหัศจรรย์ของ เกาะหินงาม ที่ได้รับการขนานนามว่าเป็นหนึ่งในสุดยอดของ “UNSEEN IN THAILAND” มหัศจรรย์แห่งหาดหินงามหนึ่งเดียวในโลกพร้อมดำน้ำด้านหลังเกาะหินงามชมอาณาจักรปลาการ์ตูน

15.00 น.                      เดินทางกลับถึงเกาะหลีเป๊ะ พักผ่อนเล่นน้ำกันต่อได้หน้ารีสอร์ท ตามอัธยาศัย

เย็น                              อิสระในการรับประทานอาหารเย็น   

 

วันที่สาม                     เกาะหลีเป๊ะ – ท่าเรือปากบารา – สนามบินหาดใหญ่ (เช้า/-/-)

07.00 น.                      รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (3)

10.00 น.                      เช็คเอาท์ออกจากที่พัก ทางโรงแรมจะนำท่านไปเช็คอินเรือขากลับ

11.30 น.                      ลงเรือออกเดินทางกลับท่าเรือปากบารา

13.30 น.                      ถึงท่าเทียบเรือปากบารา รถตู้รอรับและเดินทางไปยังสนามบินหาดใหญ่

15.30 น.                      เดินทางถึงสนามบินหาดใหญ่โดยสวัสดิภาพ


*** ขอบพระคุณท่านที่ใช้บริการค่ะ ***

*** บริษัท จะไม่รับผิดชอบต่อการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ที่เกิดขึ้นกับโปรแกรม อันเนื่องมาจากสภาพอากาศสภาพทะเลที่อาจทำให้โปรแกรมเปลี่ยนแปลงได้ มีการเปลี่ยนแปลงเพื่อความปลอดภัยและความสะดวกสบายของแขกทุกท่าน


อัตราค่าบริการ

ชื่อที่พัก

แบบห้อง

ราคาวัน อา. – พฤ. (บาท/ท่าน)

ราคาวัน ศ. – ส. (บาท/ท่าน)

Bundhaya Resort

Villa Deluxe Bungalow

Garden Deluxe Bungalow

Deluxe Room

Deluxe Bungalow

Superior Bungalow

3999

3799

3999

3599

3499

4799

4599

4799

3999

3999

Idyllic Concept Resort

Deluxe Garden View

Deluxe Garden Cabana

Deluxe Sea View Caabana

Grand Deluxe Pool View

5499

5899

6399

6899

5999

6499

6999

7499

Sita Beach Resort

Superior

Deluxe Sea View

Deluxe Pool View

4499

4699

4999

Zodiac Sea Sun Resort

Superior

Grand Deluxe

Beach Front

5499

6999

7999


**ราคาวันนี้ถึง 1 ตุลาคม 2564 **(หากมีการเปลี่ยนแปลงราคาจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง)


อัตรานี้รวม

-ค่าเรือสปีดโบท ไปกลับ

-ค่าที่พักบนเกาะหลีเป๊ะ 2 คืน (ตามรีสอร์ทที่ท่านเลือก)

-ค่าทริปดำน้ำโซนใน

-ค่าอุปกรณ์ดำน้ำตื้น

-ค่าอาหาร 3 มื้อ (เช้า 2 มื้อ,เที่ยง 1 มื้อ)

-ค่าประกันภัยในการเดินทางแบบหมู่คณะ ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์


อัตรานี้ไม่รวม

-ค่าใช้จ่ายส่วนตัว,ค่าธรรมเนียมท่าเรือ 20.-, ค่าอุทยาน 40.-

Visitors: 824,211