ล่องเรือชมคลองบางกอกน้อย 2 ชม.

ราคาล่องเรือ ชมคลองบางกอกน้อย 2 ชั่วโมง เรือ RICE BARGE CRUISE

เรือ RICE BARGE CRUISE

 

เวลาล่องเรือ 14.30 - 16.30 น. (ล่องเรือ 2 ชั่วโมง ทุกวัน) ท่าเรือ : ริเวอร์ ซิตี้ สี่พระยา

อัตราค่าบริการล่องเรือ

ราคาปกติล่องเรือ

ราคาพิเศษ จองกับ เลิฟเวอร์  แทรเวล

ผู้ใหญ่

1,000.-

750.-

เด็ก 5 - 12 ปี

800.-

650.-

*** มาเป็นหมู่คณะ เหมาลำ เรือ RICE BARGE CRUISE โปรดสอบถามราคาพิเศษที่ 088 898 1699 นะคะ ***

อัตราค่าบริการนี้รวม

- ค่าล่องเรือ 2 ชั่วโมง

- ผลไม้ ซอฟดริ้ง

- เครื่องดื่มต้อนรับ

- ไกด์ภาษาอังกฤษ

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และ ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 % (กรณีต้องการใบเสร็จ / ใบกำกับภาษี)

Price for a 2 hour boat trip Bangkok Noi Canal RICE BARGE CRUISE

RICE BARGE CRUISE

 

Cruise time 14.30 - 16.30 hrs. (Cruise 2 hours everyday) Pier: River City Siphaya

Cruise rates

Normal price

Special price. Book with Lover Travel.

Adult

1,000 THB.

750 THB.

Children 5 - 12 years old

800 THB.

650 THB.

This rate includes

- 2 hour cruise fee

- Soft drink fruit

- Welcome drink

- English speaking guide

This service rate does not include

- 7% VAT and 3% withholding tax (in case of receipt / tax invoice)

Visitors: 824,373