ท่าเรือเอเชียทีค

การเดินทางไปยัง  เอเชียทีค เดอะริเวอร์ฟร้อนท์ (ASIATIQUE THE RIVERFRONT)

สำหรับนักท่องเที่ยว

รถไฟฟ้า BTS

ลงสถานีตากสิน ทางออก และนั่งเรือหรือเรือด่วนไปยังเอเชียทีค เดอะ ริเวอร์ฟร้อนท์

รถบัส BRT

ลงรถที่ป้ายพระราม และต่อรถแท็กซี่

สิ่งอำนวยความสะดวกท่าเรือสำหรับเรือของโรงแรมริเวอร์ไซด์และเรือเดินทาง

 

สำหรับผู้ขับขี่รถยนต์

จากสีลม / สาทร » ถนนเจริญกรุง

จากสีลม / สาทร » ถนนเจริญราษฏร์ » ถนนจันทร์ » ถนนเจริญกรุง

จากสีลม / สาทร » ถนนเจริญราษฏร์ » ถนนพระราม 3 » ถนนเจริญกรุง

จากถนนนราธิวาธราชนครินทร์ » ถนนจันทร์ » ถนนพระราม 3 » ถนนเจริญกรุง

จากสุขุมวิท » ถนนพระราม 3 » ถนนเจริญกรุง

จากธนบุรี » สะพานกรุงเทพ » ถนนเจริญกรุง

จากธนบุรี » สะพานตากสิน » ถนนเจริญราษฏร์ » ถนนเจริญกรุง

แผนที่การเดินทางไปยัง  เอเชียทีค เดอะริเวอร์ฟร้อนท์ (ASIATIQUE THE RIVERFRONT)


Visitors: 824,378