ทัวร์ภูเก็ต ทัวร์เกาะห้องกระบี่ – พายเรือแคนนู 1 วัน

ทัวร์ภูเก็ต ทัวร์เกาะห้องกระบี่ – พายเรือแคนนู

 

ชมอ่าวพังงา เกาะพนัก เกาะห้อง เขาตะปู เขาพิงกัน ด้วยเรือเร็ว

 

 

กำหนดการเดินทาง

07.00-08.00 น.             รับท่านจากโรงแรม เดินทางไปยังท่าเทียบเรือ อ่าวปอ (เวลารับขึ้นอยู่กับที่ตั้งของโรงแรมคุณ)

09.00 น.                        เดินทางออกจากท่าเรือ เดินทางโดยเรือเร็ว มุ่งหน้าสู่ เกาะห้อง(กระบี่) เพลิดเพลินกับการดำน้ำตื้น , เล่นน้ำ และพักผ่อนบนชายหาด

เที่ยง                             รับประทานอาหารกลางบน เกาะปันหยี

หลังจากนั้น                   เยี่ยมชมทิวทัศน์ เขาตะปูและเขาพิงกัน ชื่นชมกับความงามที่ธรรมชาติได้รังสรรค์ขึ้น

เดินทางไปยัง                 เกาะห้อง ให้ท่านพายเรือแคนนู ลอดถ้ำที่ เกาะพนัก (อ่าวพังงา) ชมความงามของหินงอกหินย้อยภายในถ้ำของเกาะพนักและเกาะห้อง

16.30 – 17.00 น.            เดินทางกลับไปยังท่าเรือ และส่งท่านกลับโรงแรมที่พักโดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ           

 

 

*** ขอบพระคุณท่านที่ใช้บริการค่ะ ***

*** โปรแกรมสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาสม ***

 

 

อัตราค่าบริการ: ผู้ใหญ่ 2,800 บาท , เด็ก 2,600 บาท

 

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

-          ค่าตั๋วเครื่องบิน

-          ค่าใช้จ่ายส่วนตัวที่ไม่ได้ระบุในรายการ

-          ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

 

สิ่งที่รวมกับโปรแกรม

-          รถรับส่ง จากโรงแรมที่พัก (ตัวเมืองภูเก็ต, หาดป่าตอง, หาดกะตะ-กะรน)

        นอกเหนือจากเส้นทางนี้ คิดเพิ่ม ท่านละ 300 - 500 บาท/คน (ราคาขึ้นอยู่กับพื้นที่ )

        ** รับจากสนามบิน คิดค่ารถเก่ง 800 บาท/คัน/เที่ยว

-          เสื้อชูชีพ + อุปกรณ์ดำผิวน้ำ Snorkelling (หน้ากาก + ท่อหายใจ)

-          อาหารกลางวันสำหรับทริปเต็มวัน ส่วนทริปครึ่งวันจะไม่มีอาหารกลางวัน

-          ผลไม้ เครื่องดื่ม น้ำดื่ม

-          ประกันภัยอุบัติเหตุ

Visitors: 824,372