ทัวร์พังงา ถ้ำสุวรรณคูหา อ่าวพังงา ถ้ำลอด เขาตะปู เขาพิงกัน เกาะปันหยี 1 วัน

ทัวร์พังงา ถ้ำสุวรรณคูหา อ่าวพังงา ถ้ำลอด เขาตะปู 

เขาพิงกัน เกาะปันหยี

 

กำหนดการเดินทาง

08.00 น.            รับท่านจากโรงแรมที่พัก (เวลารับขึ้นอยู่กับที่ตั้งของโรงแรมที่คุณเลือก)           

08.45 น.            เดินทางออกจากภูเก็ต มุ่งหน้าสู่ จังหวัดพังงา ถึงจังหวัดพังงา แวะ ถ้ำสุวรรณคูหา นมัสการพระนอนที่ใหญ่ที่สุดของจังหวัดพังงา

10.15 น.            หลังจากนั้นเดินทางสู่ ท่าเรือกะโสม ลงเรือหางยาวล่องอ่าวพังงา ผ่าน ถ้ำลอดชมหินงอกหินย้อย อันงดงาม

                          จากนั้นนำท่านตรงไปยัง เขาตะปู เขาพิงกัน

13.00 น.            รับประทานอาหารกลางวันที่หมู่บ้านกลางน้ำ เกาะปันหยี หลังจากทานอาหารเรียบร้อยแล้วให้ท่านได้ซื้อของฝากของที่ระลึก

                         ชมความเป็นอยู่ของชุมชนบนเกาะ หลังจากนั้นเดินทางกลับสู่ท่าเรือ

14.00 น.            เดินทางกลับถึงท่าเรือกะโสม ระหว่างทางเดินทางกลับภูเก็ตแวะให้ท่านได้ซื้อของฝาก

16.30 น.            ส่งท่านสู่โรงแรมที่พักพร้อมความประทับใจ โดยสวัสดิภาพ

 

 

*** ขอบพระคุณท่านที่ใช้บริการค่ะ ***

*** โปรแกรมสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาสม ***

 

 

อัตราค่าบริการ: ผู้ใหญ่ 1,400 บาท , เด็ก 1,200 บาท

 

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

-          ค่าตั๋วเครื่องบิน

-          ค่าใช้จ่ายส่วนตัวที่ไม่ได้ระบุในรายการ

-          ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

 

สิ่งที่รวมกับโปรแกรม

-          รถรับส่ง จากโรงแรมที่พัก (ตัวเมืองภูเก็ต, หาดป่าตอง, หาดกะตะ-กะรน)

        นอกเหนือจากเส้นทางนี้ คิดเพิ่ม ท่านละ 300 - 500 บาท/คน (ราคาขึ้นอยู่กับพื้นที่ )

        ** รับจากสนามบิน คิดค่ารถเก่ง 800 บาท/คัน/เที่ยว

-          เสื้อชูชีพ + อุปกรณ์ดำผิวน้ำ Snorkelling (หน้ากาก + ท่อหายใจ)

-          อาหารกลางวันสำหรับทริปเต็มวัน ส่วนทริปครึ่งวันจะไม่มีอาหารกลางวัน

-          ผลไม้ เครื่องดื่ม น้ำดื่ม

-          ประกันภัยอุบัติเหตุ

Visitors: 824,211