ทัวร์ภูเก็ต 4 วัน 3 คืน (โปรแกรม 5)

ทัวร์ภูเก็ต 4 วัน 3 คืน (โปรแกรม 5)

 

กำหนดการเดินทาง

วันที่ 1

                                         รับท่านจากสนามบิน

                                         เดินทางไปยังโรงแรมที่พักบน เกาะภูเก็ตแดนสวรรค์

ให้ท่านได้เดินเล่น พักผ่อนริมชายหาดตามอัธยาศัย สบาย ๆ

เวลารับขึ้นอยู่กับเที่ยวบินที่มาถึง

 

วันที่ 2

05.40 – 06.00 น.            รับท่านจากโรงแรม(ภูเก็ต) เดินทางไปยัง เขาหลัก ขึ้นเรือที่ท่าเรือทับละมุ (เวลารับขึ้นอยู่กับที่ตั้งของโรงแรมที่คุณเลือก)

08.30 น.                         เดินทางถึง ท่าเรือทับละมุ เช็คอินพร้อมรับอุปกรณ์ดำน้ำ และรับประทานของว่างและเครื่องดื่ม (ชา/กาแฟ/โอวัลติน) 

09.00 - 09.30 น.             เดินทางออกจากท่าเรือ เดินทางโดยเรือเร็วมุ่งหน้าสู่ หมู่เกาะสิมิลัน    

10.20 –10.50 น.             ดำน้ำจุดแรก ชมความสวยงามใต้ท้องทะเล ดูฝูงปลาและปะการังหลากสีสันที่เกาะ 5 หรือ เกาะ 6 (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศแต่ละวัน)

11.45 น.                         เดินทางถึง เกาะเมี่ยง ซึ่งท่านสามารถดำน้ำตื้นหรือเล่นน้ำใน หาดเจ้าหญิง (Princess Beach)

12.00 น.                         รับประทานอาหารกลางแบบบุฟเฟ่ต์ของอุทยาน บนเกาะ 4

13.00 น.                         ออกเดินทางจากเกาะ4 สำหรับช่วงบ่ายดำน้ำตื้นจุดที่สองที่ เกาะบางู(เกาะ9) ที่คริสต์มาสพอยท์(ChristmasPoint)

                                       จุดไฮไลท์ของนักดำน้ำตื้นที่มีปะการังที่น่าดูชมและความหลากหลายของเหล่าปลาสีสันสวยงาม

14.15 น.                         เดินทางถึง โดนัลดัคเบย์ (Donald Duck Bay) ของเกาะสิมิลัน (เกาะ 8) ซึ่งจุดนี้ท่านจะได้พักผ่อนบนชายหาด เล่นน้ำ, ถ่ายรูป หรือปีน

                                      จุดชมวิวบนหินเรือใบซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของหมู่เกาะสิมิลัน หรือท่านจะล้างตัว เปลี่ยนชุดแห้งที่เตรียมมาบนเกาะนี้ก็ได้

14.30.                         นำท่านขึ้นชมหินเรือใบ สัญลักษณ์แห่ง “ทะเลสิมิลัน” ที่เกาะ 8 (เกาะสิมิลัน) หรือเลือกพักผ่อน เล่นน้ำที่ อ่าวเกือก อันงดงาม     

15.30 น.                         ออกเดินทางจากหมู่ เกาะสิมิลัน (เกาะ 8) เพื่อเดินทางกลับท่าเรือ

16.50.                         เดินทางกลับมาถึงท่าเรือทับละมุ และส่งท่านเดินทางกลับไปยังโรงแรมที่พักโดยสวัสดิภาพ

 

วันที่ 3

06.00 น.                        รับท่านจากโรงแรม(ภูเก็ต) เดินทางไปยัง เขาหลัก ขึ้นเรือที่ท่าเรือทับละมุ (เวลารับขึ้นอยู่กับที่ตั้งของโรงแรมที่คุณเลือก)           

08.00 น.                        เดินทางถึงท่าเรือ ท่าเรือทับละมุ ทำการเช็คอิน รับประทานของว่าง เบเกอรี่ เครื่องดื่ม (ชา, กาแฟ, น้ำผลไม้) จากนั้นฟังคำแนะ

                                      นำจากมัคคุเทศก์พร้อมอธิบายโปรแกรม

08.30 น.                        เดินทางจากท่าเรือ เพื่อมุ่งหน้าสู่ อุทยานฯ หมู่เกาะสุรินทร์ ด้วยเรือสปีดโบ๊ท ที่มีความปลอดภัยด้วยเสื้อชูชีพและอุปกรณ์ครบครัน 

10.15 น.                        เดินทางมาถึงอุทยานฯ หมู่เกาะสุรินทร์ซึ่งเป็นสถานที่ ที่เราจะพาทุกท่าน ดำน้ำจุดแรกที่ เรียกว่า อ่าวนีโม่ ซึ่งเป็นอ่าวที่มีความเป็น

                                      เอกลักษณ์ ของหมู่เกาะสุรินทร์เหมาะแก่การดำ ผิวน้ำชมปะการัง สนุกสนานกับการเล่นน้ำ ที่มีความสวยงามของจุดดำน้ำตื้น

11.15 – 12.00 น.            เดินทางถึง หมู่บ้านมอร์แกน เข้าเยี่ยมชมวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวมอร์แกน

12.00 น.                        รับประทานอาหารกลางวัน ณ ที่ทำการอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์ซึ่งเป็นบริการของ ทางอุทยานฯและพักผ่อนตามอัธยาศัย

13.00 – 15.15 น.            เดินทางออกจากเกาะเตรียมตัวเพลิดเพลินกับการดำน้ำชมปะการัง จุดที่ 2 ที่ อ่าวแม่ยาย หรือ อ่าวบอน ซึ่งเป็นอ่าวที่ยังคงความสมบูรณ์

                                       เป็นแนวกว้างของปะการังหลากหลายชนิดและฝูงปลานานาชนิด เดินทางต่อไปยัง อ่าวเต่า หรือ อ่าวสับปะรด อ่าวที่ยังมีความสมบูรณ์

                                       ของแนวปะการังและกัลปังหา สัตว์ที่พบเห็นอยู่ในบริเวณนี้ คือ เต่ากระ

15.30 น.                         เดินทางกลับจากอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์

17.00 น.                         เดินทางถึงท่าเรือ และส่งท่านถึงโรงแรมที่พักโดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

 

วันที่ 4

เช้า                                เริ่มต้นด้วยรับท่านจาก โรงแรมที่พัก เดินทางสู่จุดชมวิว เขารัง ชมย่านตึกเก่า ชิโนโปรตุกิส

หลังจากนั้น                   แวะทานมื้อเที่ยงที่ร้านอาหารพื้นเมือง ซึ่งมีอาหารพื้นเมือง หลากหลายชนิดให้ได้เลือกชิมอาทิ หมี่ผัดฮกเกี้ยน

                                      ป่อเปี๊ยะสด โอ๊ะเอ๋ว อาโป้ง (มื้อเที่ยงไม่รวมในโปรแกรม)

 หลังจากนั้น                  ซื้อของฝาก จากเมืองภูเก็ต

 เดินทางต่อ                    เพื่อไปนมัสการหลวงพ่อแช่ม วัดฉลอง พระคู่บ้านคู่เมืองของภูเก็ตผ่าน หาดราไวย์ เพื่อเดินทางไปยังจุดชมวิว 3 อ่าว ที่สวยมากๆและ

                                       ส่งท้ายด้วย แหลมพรหมเทพ สถานที่ท่องเที่ยวที่ขึ้นชื่อของภูเก็ต

หลังจากนั้น                  นำท่านส่งกลับสนามบินภูเก็ต ด้วยความประทับใจ ระหว่างทาง แวะให้ท่านซื้อของฝาก เช่น น้ำพริกกุ้งเสียบ , มุกภูเก็ต

                                      ก่อนเดินทางกลับสนามบินภูเก็ต

 

 

*** ขอบพระคุณท่านที่ใช้บริการค่ะ ***

 

*** โปรแกรมสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาสม ***

 

 

อัตราค่าบริการ:โปรดสอบถาม

 

อัตราค่าบริการนี้รวม

-          บริการรถรับส่งสนามบินภูเก็ต , รถรับส่งโรงแรมที่พัก – ท่าเรือ และรถสำหรับซิตี้ทัวร์

-          ห้องพัก จำนวน 3 คืน

-          อาหาร 3 มื้อ ตามรายการ

-          ทัวร์เกาะสิมิลัน

-          ทัวร์เกาะสุรินทร์

-          ค่าธรรมเนียมเข้าชมอุทยานสำหรับคนไทย (กรณีต่างชาติ จ่ายเพิ่ม 800 บาท/ท่าน)

-          ค่าประกันภัยการเดินทาง

-          ไกด์มีประสบการณ์

-          อุปกรณ์ดำน้ำตื้น , ชูชีพ

 

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

-          ค่าตั๋วเครื่องบิน

-          ค่าใช้จ่ายส่วนตัวที่ไม่ได้ระบุในรายการ

-          ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

 

สิ่งที่รวมกับโปรแกรม

-          รถรับส่ง จากโรงแรมที่พัก (ตัวเมืองภูเก็ต, หาดป่าตอง, หาดกะตะ-กะรน)

        นอกเหนือจากเส้นทางนี้ คิดเพิ่ม ท่านละ 300 - 500 บาท/คน (ราคาขึ้นอยู่กับพื้นที่ )

        ** รับจากสนามบิน คิดค่ารถเก่ง 800 บาท/คัน/เที่ยว

-          เสื้อชูชีพ + อุปกรณ์ดำผิวน้ำ Snorkelling (หน้ากาก + ท่อหายใจ)

-          อาหารกลางวันสำหรับทริปเต็มวัน ส่วนทริปครึ่งวันจะไม่มีอาหารกลางวัน

-          ผลไม้ เครื่องดื่ม น้ำดื่ม

-          ประกันภัยอุบัติเหตุ

Visitors: 824,372