ทัวร์ภูเก็ต ล่องเรือสำราญ (เรือมังกร) ชมพระอาทิตย์ตก

ทัวร์ภูเก็ต ล่องเรือสำราญ (เรือมังกร)

ชมพระอาทิตย์ตก

 

กำหนดการเดินทาง

16.00 - 17.00 น.           รับท่านจากโรงแรม เดินทางไปยัง ท่าเทียบเรืออ่าวฉลอง (เวลารับขึ้นอยู่กับที่ตั้งของโรงแรม) จากนั้นออกเดินทางไปยัง แหลมพรหมเทพ

17.30 น.                        ล่องเรือสำราญ ไปยัง แหลมพรหมเทพ ให้ท่านเพลิดเพลินไปกับทัศนียภาพที่งดงามของภูเก็ต ล่องทะเลอันดามัน พร้อมจิบไวน์ ,

                                      เครื่องดื่มต่างๆ , เครื่องดื่มค็อกเทล รับประทาน อาหารทะเล  บนเรือพร้อมชมพระอาทิตย์ตกลงไปในน้ำทะเล และค่อยๆหายไป

                                      เพลิดเพลินไปกับโชว์วัฒนธรรมไทย (30 นาที) ผ่อนคลายและเพลิดเพลินไปกับประสบการณ์พิเศษมื้อค่ำยามพระอาทิตย์ตกที่พิเศษสุดของคุณ

20.00 น.                        เดินทางสู่ เกาะไม้ท่อน ดำน้ำดูปะการัง (ไม่ได้ขึ้นเกาะไท้ท่อน)


*** ขอบพระคุณท่านที่ใช้บริการค่ะ ***

*** โปรแกรมสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาสม ***


 

อัตราค่าบริการ: ผู้ใหญ่  3,000 บาท  เด็ก 1,600 บาท

 

อัตราค่าบริการนี้รวม

-        -  เรือสำราญ (เรือมังกร) ไป-กลับ

-        -  รถตู้รับส่งจากโรงแรมที่พัก ไป- กลับ ท่าเรือ

-        -  อาหารเย็น และ เครื่องดื่ม

-        -  ประกันอุบัติเหตุ

-        -  ไกด์มีประสบการณ์

 

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

-        -  ค่าตั๋วเครื่องบิน

-        -  ค่าใช้จ่ายส่วนตัวที่ไม่ได้ระบุในรายการ

-        -  ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

 

สิ่งที่รวมกับโปรแกรม

-        -  รถรับส่ง จากโรงแรมที่พัก (ตัวเมืองภูเก็ต, หาดป่าตอง, หาดกะตะ-กะรน)

นอกเหนือจากเส้นทางนี้ คิดเพิ่ม ท่านละ 300 - 500 บาท/คน (ราคาขึ้นอยู่กับพื้นที่ )

** รับจากสนามบิน คิดค่ารถเก่ง 800 บาท/คัน/เที่ยว

-        -  เสื้อชูชีพ + อุปกรณ์ดำผิวน้ำ Snorkelling (หน้ากาก + ท่อหายใจ)

-        -  อาหารกลางวัน

-        -  ผลไม้ เครื่องดื่ม น้ำดื่ม

-        -  ประกันภัยอุบัติเหตุ

 

หมายเหตุ

-        -  บริการรถรับส่งท่าเรือฟรีในเขต ป่าตอง กะตะ กะรน ในเมืองภูเก็ต

 

Visitors: 824,698