ทัวร์ภูเก็ต 2 เกาะ ทัวร์เกาะไม้ท่อน เกาะไข่ เต็มวันสปีดโบ๊ท

ทัวร์ภูเก็ต 2 เกาะ ทัวร์เกาะไม้ท่อน

เกาะไข่ เต็มวันสปีดโบ๊ท

 

กำหนดการเดินทาง

08.00 น.                        รับท่านจากโรงแรม เดินทางไปยังท่าเทียบเรือ (เวลารับขึ้นอยู่กับที่ตั้งของโรงแรมที่คุณเลือก)

09.30.                        ออกเดินทางจากท่าเรือ ถึง เกาะไม้ท่อน เพื่อดำน้ำ ดู ปะการังแบบ snorkeling (ดำน้ำตื้น) ประมาณ 45 นาที บริเวณรอบๆเกาะไม้ท่อน

                                      เราจะไม่ได้ขึ้นบนเกาะไม้ท่อน

11.30 น.                        ออกเดินทางต่อไปยัง เกาะไข่ใน เพื่อรับประทานอาหารกลางวันแบบ บุฟเฟ่ ที่เกาะ พักผ่อน เล่นน้ำริมชายหาดเกาะไข่ใน

13.30 น.                        เดินทางออกจากเกาะไข่ใน เพื่อไปยัง เกาะไข่นุ้ย ดำน้ำดูปะการัง และเดินทางต่อไปยัง เกาะไข่นอก ขึ้นเกาะไข่นอกพักผ่อนดำน้ำ

                                      สนุกกับฝูงปลาริมผิวน้ำที่หาดบนเกาะไข่นอก

15.30 น.                        เตรียมตัวออกเดินทางออกจากเกาะไข่ เพื่อเดินทางกลับไปยังเกาะภูเก็ต

16.00 น.                        ถึงท่าเทียบเรือ  ส่งท่านที่โรงแรมที่พัก


*** ขอบพระคุณท่านที่ใช้บริการค่ะ ***

*** โปรแกรมสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาสม ***


 

อัตราค่าบริการ: ผู้ใหญ่  1,800 บาท  เด็ก 1,400 บาท

 

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

-        -  ค่าตั๋วเครื่องบิน

-        -  ค่าใช้จ่ายส่วนตัวที่ไม่ได้ระบุในรายการ

-        -  ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

 

สิ่งที่รวมกับโปรแกรม

-        -  รถรับส่ง จากโรงแรมที่พัก (ตัวเมืองภูเก็ต, หาดป่าตอง, หาดกะตะ-กะรน)

นอกเหนือจากเส้นทางนี้ คิดเพิ่ม ท่านละ 300 - 500 บาท/คน (ราคาขึ้นอยู่กับพื้นที่ )

** รับจากสนามบิน คิดค่ารถเก่ง 800 บาท/คัน/เที่ยว

-        -  เสื้อชูชีพ + อุปกรณ์ดำผิวน้ำ Snorkelling (หน้ากาก + ท่อหายใจ)

-        -  อาหารกลางวัน

-        -  ผลไม้ เครื่องดื่ม น้ำดื่ม

-        -  ประกันภัยอุบัติเหตุ


Visitors: 824,211