ทัวร์เกาะพีพี เกาะไข่ ด้วยเรือเร็ว (Speed Boat)

ทัวร์เกาะพีพี เกาะไข่ ด้วยเรือเร็ว (Speed Boat)

 

กำหนดการเดินทาง

07:30 – 8:00 น.             รับท่านจากโรงแรม เดินทางไปยังท่าเทียบเรือ (เวลารับขึ้นอยู่กับที่ตั้งของโรงแรมคุณ)

09:30 น.                        ออกเดินทางจากท่าเรือมุ่งสู่ ถ้ำไวกิ้ง(ถ้ำนกนางแอ่น) สถานที่เก็บรังนก ถ่ายภาพและชมทัศนียภาพ และไปชมความสวยงามของธรรมชาติ

                                      พร้อมทั้งดำน้ำตื้นที่ อ่าวปิเละ(ปิเละ ลากูน)

11:00 น.                        เที่ยวชมและพักผ่อนที่ อ่าวมายาเยี่ยมชมสถานที่ถ่ายทำหนังฮอลิวูดดัง เรื่อง เดอะบีช และไปถ่ายรูปที่ อ่าวโละซามะ      

12:15 น.                        ชมทิวทัศนีย์ภาพที่ หาดลิง ซึ่งมีลิงแสมอาศัยอยู่ตามธรรมชาติ

13:00 น.                        รับประทานอาหารเที่ยง(บุฟเฟต์) ที่ เกาะพีพีดอน     

14:20 น.                        ดำน้ำดูปะการัง ชมความสวยงามใต้ท้องทะเลและฝูงปลาสวยงาม

                                     เดินทางสู่ เกาะไข่ พักผ่อนตามอัธยาศัยบนชายหาด พร้อมทั้งสามารถว่ายน้ำตื้น ถ่ายรูปกับฝูงปลาสวยงาม เตรียมตัวออกเดินทาง
                                     กลับสู่ ท่าเรือภูเก็ต    

17:30 น.                        เดินทางจากท่าเรือ ส่งท่านกลับโรงแรมที่พักโดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

           

*** ขอบพระคุณท่านที่ใช้บริการค่ะ ***

                                                             *** โปรแกรมสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาสม ***

 

อัตราค่าบริการ: ผู้ใหญ่  1,500 บาท เด็ก 1,250 บาท (ชาวต่างชาติเพิ่ม 700 บาท)

 

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

-        -  ค่าตั๋วเครื่องบิน

-        -  ค่าใช้จ่ายส่วนตัวที่ไม่ได้ระบุในรายการ

-        -  ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

 

สิ่งที่รวมกับโปรแกรม

-        -  รถรับส่ง จากโรงแรมที่พัก (ตัวเมืองภูเก็ต, หาดป่าตอง, หาดกะตะ-กะรน)

นอกเหนือจากเส้นทางนี้ คิดเพิ่ม ท่านละ 300 - 500 บาท/คน (ราคาขึ้นอยู่กับพื้นที่ )

** รับจากสนามบิน คิดค่ารถเก่ง 800 บาท/คัน/เที่ยว

-        -  เสื้อชูชีพ + อุปกรณ์ดำผิวน้ำ Snorkelling (หน้ากาก + ท่อหายใจ)

-        -  อาหารกลางวันสำหรับทริปเต็มวัน ส่วนทริปครึ่งวันจะไม่มีอาหารกลางวัน

-        -  ผลไม้ เครื่องดื่ม น้ำดื่ม

-        -  ประกันภัยอุบัติเหตุ


Visitors: 824,697