ทัวร์เกาะพีพี วิวพอยท์ เกาะไข่ ด้วยเรือเร็ว (Speed Boat)

เกาะพีพี วิวพอยท์ เกาะไข่

ด้วยเรือเร็ว (Speed Boat)

 

กำหนดการเดินทาง

08.30 – 9:00 น.             รับท่านจากโรงแรม เดินทางไปยังท่าเทียบเรือ (เวลารับขึ้นอยู่กับที่ตั้งของโรงแรมคุณ)

10.45 น.                        ชมทัศณียภาพที่ ถ้ำรังนก,อ่าวปิเล๊ะ,โล๊ะซามะ,อ่าวมาหยา,และอ่าวลิงเล็ก

11.30 – 14.00 น.           พักผ่อนตามอัทธยาศัยบน เกาะพีพีดอนและรับประทานอาหารกลางวันแบบบุฟเฟ่ต์บน เกาะพีพีดอน ลูกค้าสามารถเดินเล่นที่หมู่บ้านพีพี

                                     ที่เป็นแหล่งช๊อปปิ้ง  หรือจะขึ้นวิวพอย์ทจุดชมวิวบนเกาะพีพีดอนที่เห็น อ่าวโล๊ะดาลำ กับ อ่าวต้นไซร ที่เป็นอันซีนเมืองไทย

                                     พร้อมทั้งรับประทานอาหารเที่ยงร่วมกัน           

14.15 – 14.45 น.          ดำน้ำดูปะการังที่ อ่าวแหลมตงหรืออ่าวลิงใหญ่

16.00-17.00 น.            พักผ่อนตามอัทธยาศัยบน เกาะไข่  

 17:30 น.                     เดินทางถึงท่าเรือ ส่งท่านกลับโรงแรมที่พักโดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

           

*** ขอบพระคุณท่านที่ใช้บริการค่ะ ***

*** โปรแกรมสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาสม ***

 

 

อัตราค่าบริการ: ผู้ใหญ่  1,500 บาท เด็ก 1,250 บาท (ชาวต่างชาติเพิ่ม 700 บาท)

 

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

-        -  ค่าตั๋วเครื่องบิน

-        -  ค่าใช้จ่ายส่วนตัวที่ไม่ได้ระบุในรายการ

-        -  ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

 

สิ่งที่รวมกับโปรแกรม

-        -  รถรับส่ง จากโรงแรมที่พัก (ตัวเมืองภูเก็ต, หาดป่าตอง, หาดกะตะ-กะรน)

นอกเหนือจากเส้นทางนี้ คิดเพิ่ม ท่านละ 300 - 500 บาท/คน (ราคาขึ้นอยู่กับพื้นที่ )

** รับจากสนามบิน คิดค่ารถเก่ง 800 บาท/คัน/เที่ยว

-        -  เสื้อชูชีพ + อุปกรณ์ดำผิวน้ำ Snorkelling (หน้ากาก + ท่อหายใจ)

-        -  อาหารกลางวันสำหรับทริปเต็มวัน ส่วนทริปครึ่งวันจะไม่มีอาหารกลางวัน

-        -  ผลไม้ เครื่องดื่ม น้ำดื่ม

-        -  ประกันภัยอุบัติเหตุ


Visitors: 824,204