ทัวร์ดำน้ำลึกเกาะราชา 3 วัน 2 คืน

ทัวร์ดำน้ำลึกเกาะราชา

3 วัน 2 คืน

 

กำหนดการเดินทาง

วันที่ 1

08.00 – 08.30 น.            รถรับจากที่พักเดินทางสู่ ท่าเรือฉลอง

09.30 น.                         เรือสปีดโบ๊ต ออกเดินทางจากท่าเรืออ่าวฉลอง ใช้เวลาเดินทางประมาณ 40 นาที

                                      ช่วงเช้า ดำน้ำลึก 1 ไดร์ฟ ประมาณ 45 นาที ซึ่งรวมอุปกรณ์ดำน้ำทุกอย่างแล้ว

                                      อาหารเที่ยงแบบบุฟเฟ่ (อาหาร 5 อย่าง) ณ ร้านอาหารราชาซีฟู๊ด

                                     ช่วงบ่าย ดำน้ำตื้น ด้วยเรือสปีดโบ๊ต มีหน้ากากและท่อหายใจ เสื้อชูชีพบริการบนเรือ

15.30 น.                       จากนั้นก็พักผ่อนตามอัธยาศัยค่ะ. Check In เข้าที่พัก

 

วันที่ 2

ช่วงเช้า                          ทานอาหารเช้าที่โรงแรม

หลังจากนั้น                   พักผ่อนตามอัธยาศัย

 

วันที่ 3

ช่วงเช้า                          ทานอาหารเช้าที่โรงแรม

15.00 .                        เดินทางกลับเกาะภูเก็ต

15.30 .                       เดินทางออกจาก " เกาะราชา " มุ่งหน้าสู่ท่าเรืออ่าวฉลอง จากนั้นนำ ท่านสู่โรงแรม


*** ขอบพระคุณท่านที่ใช้บริการค่ะ ***

*** โปรแกรมสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาสม ***


อัตราค่าบริการ: โปรดสอบถาม

 

อัตราค่าบริการนี้รวม

-        -  เรือเร็ว (Speed Boat) ไป-กลับ

-        -  รถตู้รับส่งจากโรงแรมที่พัก ไป- กลับ ท่าเรือ

-        -  อาหาร 2 มื้อ ตามรายการ

-        -  อุปกรณ์ดำน้ำลึกครบชุด

-        -  บริการโดยครูฝึกมืออาชีพของ PADI

-        -  ประกาศณียบัตรของ PADI (ไม่ใช่ใบอนุญาตดำน้ำ) (สำหรับผู้ที่ไม่มีบัตร)

-        -  ที่พัก จำนวน 1 คืน (พักห้องละ 2 ท่าน)

-        -  หน้ากาก ชูชีพ

-        -  ประกันอุบัติเหตุ

-        -  ไกด์มีประสบการณ์

 

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

-        -  ค่าตั๋วเครื่องบิน

-        -  ค่าใช้จ่ายส่วนตัวที่ไม่ได้ระบุในรายการ

-        -  ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%


สิ่งที่รวมกับโปรแกรม

-        -  รถรับส่ง จากโรงแรมที่พัก (ตัวเมืองภูเก็ต, หาดป่าตอง, หาดกะตะ-กะรน)

นอกเหนือจากเส้นทางนี้ คิดเพิ่ม ท่านละ 300 - 500 บาท/คน (ราคาขึ้นอยู่กับพื้นที่ )

** รับจากสนามบิน คิดค่ารถเก่ง 800 บาท/คัน/เที่ยว

-        -  เสื้อชูชีพ + อุปกรณ์ดำผิวน้ำ Snorkelling (หน้ากาก + ท่อหายใจ)

-        -  อาหารกลางวันสำหรับทริปเต็มวัน ส่วนทริปครึ่งวันจะไม่มีอาหารกลางวัน

-        -  ผลไม้ เครื่องดื่ม น้ำดื่ม

-        -  ประกันภัยอุบัติเหตุ

 

หมายเหตุ

-        -  เดินทางตั้งแต่ 2 ท่านขึ้นไป

-        -  บริการรถรับ - ส่งท่าเรือฟรีในเขต ป่าตอง , กะตะ , กะรน , และในเมืองภูเก็ต

 

Visitors: 824,371