ทัวร์ภูเก็ต 2 วัน 1 คืน ซิตี้ทัวร์ 4 ชม. + ล่องแคนนู อ่าวพังงา ด้วยเรือใหญ่

ทัวร์ภูเก็ต 2 วัน 1 คืน ซิตี้ทัวร์ 4 ชม.

ล่องแคนนู อ่าวพังงา ด้วยเรือใหญ่

 

กำหนดการเดินทาง

วันที่ 1

เช้า                                รับท่านจากสนามบินภูเก็ต ซิตี้ทัวร์ 4 ชม.

                                     (นมัสการหลวงพ่อแช่ม วัดฉลอง+ ส่งท่านสู่โรงแรมที่พัก)

                                     หลังจากนั้น ให้ท่านได้เดินเล่น พักผ่อนริมชายหาดตามอัธยาศัย สบาย ๆ

วันที่ 2

07.40 – 08.20 น.          รับท่านจากโรงแรม เดินทางไปยังท่าเทียบเรือ (เวลารับขึ้นอยู่กับที่ตั้งของโรงแรม)

09.30 น.                        ออกเดินทาง ด้วยเรือใหญ่ นำท่านเดินทางไปยัง เกาะพนัก ด้วยโปรแกรม “Canoeing Phang-Nga Bay” ให้ท่านพายเรือแคนนู

                                      ลอดถ้ำที่เกาะพนักชมความงามของหินงอกหินย้อยภายในถ้ำของเกาะพนักและเกาะห้อง

12.00 น.                        รับประทานอาหารเที่ยง แบบบุฟเฟ่ต์ บนเรือ พร้อมกับชมบรรยากาศความงามรอบๆ อ่าวพังงา

13.30 น.                        เดินทางต่อเพื่อไปเยี่ยมชมทิวทัศน์ เขาตะปูและเขาพิงกัน ชื่นชมกับความงามที่ธรรมชาติได้รังสรรค์ขึ้น

15.00.                        หลังจากนั้นให้ท่านได้สนุกกับการพักผ่อน เล่นน้ำกันที่ หาดละวะ

16.30 น.                        นำท่านเดินทางกลับสู่ท่าเรือภูเก็ต พร้อมส่งท่านกลับสนามบินภูเก็ตโดยสวัสดิภาพ

 

*** ขอบพระคุณท่านที่ใช้บริการค่ะ ***

*** โปรแกรมสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาสม ***


อัตราค่าบริการ:โปรดสอบถาม

 

อัตราค่าบริการนี้รวม

-          บริการรถรับส่งสนามบินภูเก็ต , รถรับส่งโรงแรม-ท่าเรือ

-          ห้องพัก 1 คืน

-          อาหาร 2 มื้อ ตามรายการ

-          ซิตี้ทัวร์ 4 ชม.

-          โปรแกรมพายเรือแคนนูชมอ่างพังงา ด้วยเรือใหญ่

-          เรือแคนนู

-          ค่าธรรมเนียมเข้าชมอุทยาน

-          ค่าประกันภัยการเดินทาง

-          มัคคุเทศก์

 

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

-          ค่าตั๋วเครื่องบิน

-          ค่าใช้จ่ายส่วนตัวที่ไม่ได้ระบุในรายการ

-          ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

 

สิ่งที่รวมกับโปรแกรม

-        -  รถรับส่ง จากโรงแรมที่พัก (ตัวเมืองภูเก็ต, หาดป่าตอง, หาดกะตะ-กะรน)

นอกเหนือจากเส้นทางนี้ คิดเพิ่ม ท่านละ 300 - 500 บาท/คน (ราคาขึ้นอยู่กับพื้นที่ )

** รับจากสนามบิน คิดค่ารถเก่ง 800 บาท/คัน/เที่ยว

-        -  เสื้อชูชีพ + อุปกรณ์ดำผิวน้ำ Snorkelling (หน้ากาก + ท่อหายใจ)

-        -  อาหารกลางวันสำหรับทริปเต็มวัน ส่วนทริปครึ่งวันจะไม่มีอาหารกลางวัน

-        -  ผลไม้ เครื่องดื่ม น้ำดื่ม

-        -  ประกันภัยอุบัติเหตุ

 

หมายเหตุ

-        -  เดินทางตั้งแต่ 2 ท่านขึ้นไป

-        -  บริการรถรับส่งท่าเรือฟรีในเขต ป่าตอง กะตะ กะรน ในเมืองภูเก็ต

 

Visitors: 824,204