ทัวร์ภูเก็ต 2 วัน 1 คืน ซิตี้ทัวร์ 4 ชม.

ทัวร์ภูเก็ต 2 วัน 1 คืน

ซิตี้ทัวร์ 4 ชม.

 

กำหนดการเดินทาง

วันที่ 1

เช้า                                รับท่านจากสนามบินภูเก็ต ซิตี้ทัวร์ 4 ชม.

                                     (นมัสการหลวงพ่อแช่ม วัดฉลอง+ ส่งท่านสู่โรงแรมที่พัก)

                                     หลังจากนั้น ให้ท่านได้เดินเล่น พักผ่อนริมชายหาดตามอัธยาศัย สบาย ๆ

 

วันที่ 2

07.30 น.                        รถรับจากโรงแรมที่พัก เพื่อเดินทางไปยังท่าเทียบเรือ

08.00 น.                        เดินทางถึงท่าเทียบ เรือ เช็คอินที่ ท่าเทียบเรือรัษฎา ท่าเทียบเรือมาตรฐานประจำจังหวัดภูเก็ต

08.30 น.                        ออกเดินทางโดยเรือเฟอร์รี่ (เรือโดยสารปรับอากาศ) มัคคุเทศก์คอยบริการตลอดการเดินทาง

                                     ภายในเรือมีสิ่งอำนวยความสะดวกพร้อมอุปกรณ์ดำน้ำหน้ากากท่อหายใจและเสื้อชูชีพถึง อ่าวมาหยา เลือกดำน้ำดูปะการัง พักผ่อนบนเรือ
                                     หรือกิจกรรมอื่น ๆ ตามอัธยาศัย พนักงานอำนวยความสะดวก ดำน้ำชมปะการัง สนุกสนานกับการดำน้ำชมปะการังหลากสี
                                     และฝูงปลานานาชนิดรอบตัวท่าน นั่งเรือชมความงดงามของเกาะพีพีเลได้แก่ อ่าวโล๊ะซามะ และถ้ำไวกิ้ง ถ่ายรูปเป็นที่ระลึก           

12.00 น.                      รับประทานอาหารกลางวัน อิ่มอร่อยกับหลากเมนูอาหารไทยที่ร้านอาหารริมหาดบนเกาะพีพีดอน

                                   ท่านสามารถเดินเล่น เลือกซื้อของฝาก หรือพักผ่อนตามอัธยาศัย เก็บภาพความงดงามเป็นที่ระลึก

14.30 น.                     พร้อมกันที่ท่าเทียบเรือ อ่าวต้นไทร เรือออกเดินทางกลับเกาะภูเก็ต บริการผลไม้บนเรือ พักผ่อน นั่งดาดฟ้าเรือชมบรรยากาศท้องทะเล

                                  พนักงานเสริฟ์อาหารว่าง

16.30 น.                    เดินทางถึงท่าเรือภูเก็ต พร้อมส่งท่านกลับสนามบินภูเก็ต

 

*** ขอบพระคุณท่านที่ใช้บริการค่ะ ***

*** โปรแกรมสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาสม ***


อัตราค่าบริการ:โปรดสอบถาม

 

อัตราค่าบริการนี้รวม

-        -  บริการรถรับส่งสนามบินภูเก็ต , รถรับส่งโรงแรม-ท่าเรือ

-        -  ห้องพัก 1 คืน

-        -  อาหาร 2 มื้อ ตามรายการ

-        -  ซิตี้ทัวร์ 4 ชม.

-        -  ทริปพีพีด้วยเรือเฟอร์รี่

-        -  มัคคุเทศก์

-        -  อุปกรณ์ดำน้ำตื้น , ชูชีพ

-        -  ค่าประกันภัยการเดินทาง

 

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

-        -  ค่าอุทยานฯ คนไทย 40 บาท ต่างชาติ 400 บาท ทางอุทยานจะเก็บเงินจากลูกค้าโดยตรง

-        -  ค่าขึ้นเกาะพีพีและรักษาความสะอาด 20 บาท เจ้าหน้าที่จะเก็บเงินจากลูกค้าโดยตรง

-        -  ค่าตั๋วเครื่องบิน

-        -  ค่าใช้จ่ายส่วนตัวที่ไม่ได้ระบุในรายการ

-        -  ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

 

สิ่งที่รวมกับโปรแกรม

-        -  รถรับส่ง จากโรงแรมที่พัก (ตัวเมืองภูเก็ต, หาดป่าตอง, หาดกะตะ-กะรน)

นอกเหนือจากเส้นทางนี้ คิดเพิ่ม ท่านละ 300 - 500 บาท/คน (ราคาขึ้นอยู่กับพื้นที่ )

** รับจากสนามบิน คิดค่ารถเก่ง 800 บาท/คัน/เที่ยว

-        -  เสื้อชูชีพ + อุปกรณ์ดำผิวน้ำ Snorkelling (หน้ากาก + ท่อหายใจ)

-        -  อาหารกลางวันสำหรับทริปเต็มวัน ส่วนทริปครึ่งวันจะไม่มีอาหารกลางวัน

-        -  ผลไม้ เครื่องดื่ม น้ำดื่ม

-        -  ประกันภัยอุบัติเหตุ

 

หมายเหตุ

-        -  ค่าอุทยานฯ คนไทย 40 บาท ต่างชาติ 400 บาท ทางอุทยานจะเก็บเงินจากลูกค้าโดยตรง

-        -  ค่าขึ้นเกาะพีพีและรักษาความสะอาด 20 บาท เจ้าหน้าที่จะเก็บเงินจากลูกค้าโดยตรง


Visitors: 824,211