ทัวร์ภูเก็ต 3 วัน 2 คืน (โปรแกรม 1)

ทัวร์ภูเก็ต 3 วัน 2 คืน

(โปรแกรม 1)

 
 

กำหนดการเดินทาง

วันที่ 1

เช้า                                เดินทางไปยังโรงแรมที่พัก

                                     หลังจากนั้น ให้ท่านได้เดินเล่น พักผ่อนริมชายหาดตามอัธยาศัย สบาย ๆ


วันที่ 2

07.30 น.                        รับท่านจากโรงแรม เดินทางไปยังท่าเทียบเรือ (เวลารับจะขึ้นอยู่กับสถานที่ตั้งของโรงแรมที่พัก)

08.00 น.                        เดินทางถึงท่าเทียบ เรือ เช็คอินที่ ท่าเทียบเรือรัษฎา ท่าเทียบเรือมาตรฐานประจำจังหวัดภูเก็ต

08.30 น.                        ออกเดินทางโดยเรือเฟอร์รี่(เรือโดยสารปรับอากาศ) มัคคุเทศก์คอยบริการตลอดการเดินทาง ภายในเรือมีสิ่งอำนวยความสะดวกพร้อม

                                      อุปกรณ์ดำน้ำหน้ากาก ท่อหายใจและเสื้อชูชีพ ถึงอ่าวมาหยา เลือกดำน้ำดูปะการัง พักผ่อนบนเรือ หรือกิจกรรมอื่น ๆ ตามอัธยาศัย

                                     พนักงานอำนวยความสะดวก ดำน้ำชมปะการัง สนุกสนานกับการดำน้ำชมปะการังหลากสี และฝูงปลานานาชนิดรอบตัวท่าน

                                     นั่งเรือชมความงดงามของ เกาะพีพีเล ได้แก่ อ่าวโล๊ะซามะ และถ้ำไวกิ้ง ถ่ายรูปเป็นที่ระลึก

12.00 น.                        รับประทานอาหารกลางวัน อิ่มอร่อยกับหลากเมนูอาหารไทยที่ร้านอาหารริมหาดบน เกาะพีพีดอน ท่านสามารถเดินเล่น เลือกซื้อของฝาก

                                     หรือพักผ่อนตามอัธยาศัย เก็บภาพความงดงามเป็นที่ระลึก

14.30 น.                        พร้อมกันที่ท่าเทียบเรือ อ่าวต้นไทร เรือออกเดินทางกลับเกาะภูเก็ต บริการผลไม้บนเรือ พักผ่อน นั่งดาดฟ้าเรือชมบรรยากาศท้องทะเล

                                     พนักงานเสริฟ์อาหารว่าง

16.30 น.                        เดินทางถึงท่า เรือ รอรับท่านเพื่อเดินทางกลับโรงแรมที่พัก

17.00 น.                        เดินทางถึงโรงแรม ที่พักโดยสวัสดิภาพ


วันที่ 3

07.30 น.                รับท่านจากโรงแรม เดินทางไปยังท่าเทียบเรือ (เวลารับขึ้นอยู่กับที่ตั้งของโรงแรมที่คุณเลือก)

08.30 น.                       ออกเดินทางจากท่าเรือ เดินทางโดยเรือเร็ว มุ่งหน้าสู่ เกาะไข่ใน

09.00 น.                                เดินทางถึงเกาะไข่ใน เล่นน้ำ , พักผ่อนหน้าหาดตามอัธยาศัย

10.00 น.                                ออกเดินทางไปยัง เกาะไข่นุ้ย เล่นน้ำ ดำน้ำชมปะการัง

10.45 น.                        ออกเดินทางต่อไปยัง เกาะไข่นอก เล่นน้ำ , พักผ่อนหน้าหาดตามอัธยาศัย

12.00 น.                        เดินทางถึงท่าเรือ และส่งท่านกลับโรงแรมที่พัก หลังจากนั้นส่งกลับสนามบินโดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

 

*** ขอบพระคุณท่านที่ใช้บริการค่ะ ***

*** โปรแกรมสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาสม ***

 

อัตราค่าบริการ:โปรดสอบถาม

 

อัตราค่าบริการนี้รวม

-        -  บริการรถรับส่งสนามบินภูเก็ต , รถรับส่งโรงแรม-ท่าเรือ

-        -  ห้องพัก 2 คืน

-        -  อาหาร 3 มื้อ ตามรายการ

-        -  ทัวร์เกาะพีพีด้วยเรือเฟอร์รี่

-        -  ทัวร์เกาะไข่ ครึ่งวันเช้า ด้วยเรือเร็ว

-        -  ค่าประกันภัยการเดินทาง

-        -  มัคคุเทศก์

 

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

-        -  ค่าอุทยานฯ คนไทย 40 บาท ต่างชาติ 400 บาท ทางอุทยานจะเก็บเงินจากลูกค้าโดยตรง (สำหรับโปรแกรมเกาะพีพี)

-        -  ค่าขึ้นเกาะพีพีและรักษาความสะอาด 20 บาท เจ้าหน้าที่จะเก็บเงินจากลูกค้าโดยตรง (สำหรับโปรแกรมเกาะพีพี)

-        -  ค่าตั๋วเครื่องบิน

-        -  ค่าใช้จ่ายส่วนตัวที่ไม่ได้ระบุในรายการ

-        -  ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%


สิ่งที่รวมกับโปรแกรม

-       -   รถรับส่ง จากโรงแรมที่พัก (ตัวเมืองภูเก็ต, หาดป่าตอง, หาดกะตะ-กะรน)

นอกเหนือจากเส้นทางนี้ คิดเพิ่ม ท่านละ 300 - 500 บาท/คน (ราคาขึ้นอยู่กับพื้นที่ )

** รับจากสนามบิน คิดค่ารถเก่ง 800 บาท/คัน/เที่ยว

-       -   เสื้อชูชีพ + อุปกรณ์ดำผิวน้ำ Snorkelling (หน้ากาก + ท่อหายใจ)

-       -   อาหารกลางวันสำหรับทริปเต็มวัน ส่วนทริปครึ่งวันจะไม่มีอาหารกลางวัน

-       -   ผลไม้ เครื่องดื่ม น้ำดื่ม

-       -   ประกันภัยอุบัติเหตุ

 

หมายเหตุ

-       -    ควรมีไฟล์กลับตั้งแต่ 2 ทุ่ม เป็นต้นไป

-        -    เดินทางตั้งแต่ 2 ท่านขึ้นไป

-       -    บริการรถรับส่งท่าเรือฟรีในเขต ป่าตอง กะตะ กะรน ในเมืองภูเก็ต

 

Visitors: 824,211