ทัวร์ภูเก็ต 4 วัน 3 คืน (โปรแกรม 2)

ทัวร์ภูเก็ต 4 วัน 3 คืน (โปรแกรม 2)

 

 

กำหนดการเดินทาง

วันที่ 1

เช้า                                รับท่านจากสนามบิน เดินทางสู่ จุดชมวิวเขารัง แวะนวดไทย 1 ชม.

หลังจากนั้น                   แวะทานมื้อเที่ยงที่ร้านอาหารพื้นเมือง ซึ่งมีอาหารพื้นเมือง หลากหลายชนิดให้ได้เลือกชิมแวะซื้อของฝาก จากเมืองภูเก็ต

เดินทางต่อ                    เพื่อไปนมัสการ หลวงพ่อแช่ม วัดฉลอง พระคู่บ้านคู่เมืองของภูเก็ตผ่าน หาดราไวย์ เพื่อเดินทางไปยังจุดชมวิว 3 อ่าว ที่สวยมากๆ

                                      และส่งท้ายด้วย แหลมพรหมเทพ สถานที่ท่องเที่ยวที่ขึ้นชื่อของภูเก็ต

หลังจากนั้น                   ส่งท่านกลับที่พัก

 

วันที่ 2

07.30 – 08.30 น.           รับท่านจากโรงแรม เดินทางไปยังท่าเทียบเรือ (เวลารับขึ้นอยู่กับที่ตั้งของโรงแรมที่คุณเลือก)

09.30 น.                        ออกเดินทางจากท่าเรืออ่าวปอด้วยเรือใหญ่ นำท่านเดินทางไปยัง เกาะพนัก ด้วยโปรแกรม “Canoeing Phang-Nga Bay”

                                     ให้ท่านพายเรือแคนนู ลอดถ้ำที่เกาะพนัก ชมความงามของหินงอกหินย้อยภายในถ้ำของเกาะพนักและเกาะห้อง

12.30 น.                        รับประทานอาหารเที่ยง แบบบุฟเฟ่ต์ บนเรือ พร้อมกับชมบรรยากาศความงามรอบๆ อ่าวพังงา หลังจากนั้น เดินทางต่อ

                                      เพื่อไปเยี่ยมชมทิวทัศน์ เขาตะปูและเขาพิงกัน ชื่นชมกับความงามที่ธรรมชาติได้รังสรรค์ขึ้น

15.00 น.                        หลังจากนั้นให้ท่านได้สนุกกับการพักผ่อน เล่นน้ำกันที่ หาดละวะ

16.30 น.                        ถึงท่าเรือโดยสวัสดิภาพ และส่งท่านกลับโรงแรมที่พักพร้อมความประทับใจ

 

วันที่ 3

07.00 – 07.45 น.           รับท่านจากโรงแรม เดินทางไปยังท่าเทียบเรือ (เวลารับขึ้นอยู่กับที่ตั้งของโรงแรมที่คุณเลือก)

08.30 - 08.45 น.            เดินทางถึงท่าเรือ เช็คอินพร้อมรับฟังคำอธิบายโปรแกรมจากไกด์

09.00.                        เดินทางออกจากท่าเรือ เดินทางโดยเรือเร็ว มุ่งหน้าสู่เกาะพีพี

10.00 น.                        ชมทิวทัศน์หินปูนลักษณะคล้ายรูปอูด ที่อ่าวนุ้ย และหลังจากนั้น เรือจอดเทียบหน้าหาดลิง ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการถ่ายรูป

10.30 น.                        ชมความสวยงามใต้ท้องทะเล บริเวณอ่าวต้นไทร หรือ อ่าวนุ้ย (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศแต่ละวัน)

11.00 – 11.30 น.           รับประทานอาหารกลางแบบบุฟเฟ่ต์

13.00 น.                        ชมทิวทัศน์อ่าวโละซามะ อ่าวปิเละและถ้ำไวกิ้ง

13.30 น.                        เดินทางถึงอ่าวมาหยา สถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์ ชื่อดังก้องโลก “เดอะบีช” เล่นน้ำหน้าหาดและพักผ่อนตามอัธยาศัย

14.30 น.                        เดินทางต่อไปยังเกาะไข่ เล่นน้ำหน้าหาด เก็บภาพความประทับใจ

15.30 น.                        ออกเดินทางจากเกาะไข่ เดินทางกลับไปยังท่าเรือ และส่งท่านกลับโรงแรมที่พักโดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

 

วันที่ 4

08.00 น.                        ทานอาหารเช้าที่โรงแรม

                                      เดินทางกลับสนามบิน

 

 

*** ขอบพระคุณท่านที่ใช้บริการค่ะ ***

 

*** โปรแกรมสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาสม ***

 

 

อัตราค่าบริการ:โปรดสอบถาม

 

อัตราค่าบริการนี้รวม

-          บริการรถรับส่งสนามบินภูเก็ต , รถรับส่งโรงแรมที่พัก – ท่าเรือ และรถสำหรับซิตี้ทัวร์

-          ห้องพัก จำนวน 3 คืน

-          อาหาร 5 มื้อ ตามรายการ

-          ทัวร์เกาะเฮ+เกาะราชา ด้วยเรือเร็ว

-          ทัวร์พายเรือแคนนู ชมอ่าวพังงา ด้วยเรือใหญ่

-          ค่าธรรมเนียมเข้าชมอุทยาน (สำหรับโปรแกรมรอ่าวพังงา)

-          เรือแคนนู (สำหรับโปรแกรมอ่าวพังงา)

-          ค่าประกันภัยการเดินทาง

-          ไกด์มีประสบการณ์

-          อุปกรณ์ดำน้ำตื้น , ชูชีพ

 

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

-          ค่าตั๋วเครื่องบิน

-          ค่าใช้จ่ายส่วนตัวที่ไม่ได้ระบุในรายการ

-          ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

 

สิ่งที่รวมกับโปรแกรม

-          รถรับส่ง จากโรงแรมที่พัก (ตัวเมืองภูเก็ต, หาดป่าตอง, หาดกะตะ-กะรน)

        นอกเหนือจากเส้นทางนี้ คิดเพิ่ม ท่านละ 300 - 500 บาท/คน (ราคาขึ้นอยู่กับพื้นที่ )

        ** รับจากสนามบิน คิดค่ารถเก่ง 800 บาท/คัน/เที่ยว

-          เสื้อชูชีพ + อุปกรณ์ดำผิวน้ำ Snorkelling (หน้ากาก + ท่อหายใจ)

-          อาหารกลางวันสำหรับทริปเต็มวัน ส่วนทริปครึ่งวันจะไม่มีอาหารกลางวัน

-          ผลไม้ เครื่องดื่ม น้ำดื่ม

-          ประกันภัยอุบัติเหตุ

Visitors: 824,372