ทัวร์ภูเก็ต 3 วัน 2 คืน (โปรแกรม 6)

ทัวร์ภูเก็ต 3 วัน 2 คืน (โปรแกรม 6)

 

 

กำหนดการเดินทาง

วันที่ 1

เช้า                                รับท่านจากสนามบิน เดินทางสู่จุดชมวิวเขารัง ชมย่านตึกเก่า ชิโนโปรตุกิส

หลังจากนั้น                   แวะทานมื้อเที่ยงที่ร้านอาหารพื้นเมือง ซึ่งมีอาหารพื้นเมือง หลากหลายชนิดให้ได้เลือกชิมแวะซื้อของฝาก จากเมืองภูเก็ต

เดินทางต่อ                    นมัสการหลวงพ่อแช่ม วัดฉลอง พระคู่บ้านคู่เมืองของภูเก็ตผ่าน หาดราไวย์ เพื่อเดินทางไปยังจุดชมวิว 3 อ่าว ที่สวยมากๆ

                                      และส่งท้ายด้วย แหลมพรหมเทพ สถานที่ท่องเที่ยวที่ขึ้นชื่อของภูเก็ต

หลังจากนั้น                   ส่งท่านกลับที่พัก

 

วันที่ 2

08.00 น.                        รับท่านจากโรงแรม เดินทางไปยังท่าเทียบเรือ (เวลารับจะขึ้นอยู่กับสถานที่ตั้งของโรงแรมที่พัก)

09.00 น.                        เดินทางสู่ " เกาะราชาใหญ่ " โดยเรือเร็ว ( Speed Boat )

09.30 น.                        ถึง " เกาะราชาใหญ่ " เป็นเกาะที่มี่ความสวยงาม นอกจากแนว ปะการังน้ำตื้นแล้ว ยังมีหาดทรายขาวสะอาดและ บรรยากาศที่เงียบสงบ

                                      เป็นธรรมชาติ และให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย

10.30 น.                        นำท่านไปดำนำดูปะการังที่ " อ่าวคอนแค " และ " อ่าวสยาม " สนุก สนานกับการดำน้ำดูปะการังหลากหลายสีสันเพลิดเพลินกับการ

                                     ให้อาหารปลา ตื่นตาตื่นใจกับโลกใต้ท้องทะเล

12.15 น.                        รับประทานอาหารเที่ยงบนเกาะราชา จากนั้น พักผ่อน ว่ายน้ำ อาบแดด ตามอัธยาศัย เก็บภาพประทับใจ

15.30 น.                        เดินทางออกจาก " เกาะราชา " มุ่งหน้าสู่ท่าเรืออ่าวฉลอง จากนั้นนำ ท่านสู่โรงแรม

 

วันที่ 3

08.00 น.                        ทานอาหารเช้าที่โรงแรม

15.30 น.                        เวลาประมาณบ่าย 3 โมง เป็นเวลาที่นัดกับทางท่าเรือเพื่อเดินทางกลับ เกาะภูเก็ต

                                      เดินทางกลับ พาท่านแวะซื้อของฝากก่อนส่งกลับสนามบิน

 

 

*** ขอบพระคุณท่านที่ใช้บริการค่ะ ***

 

*** โปรแกรมสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาสม ***

 

 

อัตราค่าบริการ:โปรดสอบถาม


อัตราค่าบริการนี้รวม

-          บริการรถรับส่งสนามบินภูเก็ต

-          ทัวร์รอบเกาะภูเก็ต 6 ชั่วโมง

-          ห้องพัก

-          โปรแกรมทัวร์เกาะราชา 1 วันเต็ม + (อาหารเที่ยง) -        ที่พักบนเกาะราชา

-          ค่าประกันภัยการเดินทางทัวร์เกาะไข่

-          รถรับส่งระหว่างโรงแรม + ท่าเรือ + โรงแรม

-          มัคคุเทศก์

-          อุปกรณ์ดำน้ำตื้น , ชูชีพ

 

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

-          ค่าตั๋วเครื่องบิน

-          ค่าใช้จ่ายส่วนตัวที่ไม่ได้ระบุในรายการ

-          ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

 

สิ่งที่รวมกับโปรแกรม

-          รถรับส่ง จากโรงแรมที่พัก (ตัวเมืองภูเก็ต, หาดป่าตอง, หาดกะตะ-กะรน)

        นอกเหนือจากเส้นทางนี้ คิดเพิ่ม ท่านละ 300 - 500 บาท/คน (ราคาขึ้นอยู่กับพื้นที่ )

        ** รับจากสนามบิน คิดค่ารถเก่ง 800 บาท/คัน/เที่ยว

-          เสื้อชูชีพ + อุปกรณ์ดำผิวน้ำ Snorkelling (หน้ากาก + ท่อหายใจ)

-          อาหารกลางวันสำหรับทริปเต็มวัน ส่วนทริปครึ่งวันจะไม่มีอาหารกลางวัน

-          ผลไม้ เครื่องดื่ม น้ำดื่ม

-          ประกันภัยอุบัติเหตุ

Visitors: 824,378