ทัวร์ภูเก็ต 3 วัน 2 คืน (โปรแกรม 5)

ทัวร์ภูเก็ต 3 วัน 2 คืน (โปรแกรม 5)

 

 

กำหนดการเดินทาง

วันที่ 1

เช้า                                รับท่านจากสนามบิน เดินทางสู่ จุดชมวิวเขารัง แวะนวดไทย 1 ชม.

หลังจากนั้น                   แวะทานมื้อเที่ยงที่ร้านอาหารพื้นเมือง ซึ่งมีอาหารพื้นเมือง หลากหลายชนิดให้ได้เลือกชิมแวะซื้อของฝาก จากเมืองภูเก็ต

เดินทางต่อ                     เพื่อไปนมัสการ หลวงพ่อแช่ม วัดฉลอง พระคู่บ้านคู่เมืองของภูเก็ตผ่าน หาดราไวย์ เพื่อเดินทางไปยังจุดชมวิว 3 อ่าว ที่สวยมากๆ

                                      และส่งท้ายด้วย แหลมพรหมเทพ สถานที่ท่องเที่ยวที่ขึ้นชื่อของภูเก็ต

หลังจากนั้น                   ส่งท่านกลับที่พัก

 

วันที่ 2

08.00 - 08.45 น.             รับท่านจากโรงแรม เดินทางไปยังท่าเทียบเรือ (เวลารับจะขึ้นอยู่กับสถานที่ตั้งของโรงแรมที่พัก)

09.00 น.                         เดินทางถึง ท่าเทียบเรือฉลอง เช็คอินก่อนออกเดินทางโดยเรือเร็วใช้เวลาเดินทางประมาณ 15-20 น.

09.30 น.                         เดินทางถึง เกาะเฮ เล่นน้ำ ดำผิวน้ำ หรือเลือกพักผ่อนตามอัธยาศัย ที่หาดหรือเลือกสนุกกับกิจกรรมทางน้ำมากมาย เช่น พาราเซลลิ่ง

                                       บานาน่าโบ๊ท ซีวอล์กเกอร์ (กิจกรรมนี้ไม่รวมในราคาโปรแกรมทัวร์)

10.30 น.                         ออกเดินทางจากเกาะเฮ มุ่งหน้าสู่ยัง เกาะรายา เล่นน้ำ ดำผิวน้ำชมปะการัง บริเวณ อ่าวปะตก หรือ อ่าวคอนแค

12.30 น.                         รับประทานอาหารกลางวัน จากนั้นพักผ่อนตามอัธยาศัย

15.00 น.                         ออกเดินทางจาก เกาะราชา เดินทางกลับไปยังท่าเรืออ่าวฉลอง

15.40 น.                         ถึงท่าเรือโดยสวัสดิภาพ และส่งท่านกลับโรงแรมที่พักพร้อมความประทับใจ

 

วันที่ 3

07.15 – 07.30 น.        รับท่านจากโรงแรม เดินทางไปยังท่าเทียบเรือ (เวลารับขึ้นอยู่กับที่ตั้งของโรงแรมที่คุณเลือก)

08.30 น.                        ออกเดินทางจากท่าเรือ เดินทางโดยเรือเร็ว มุ่งหน้าสู่ เกาะไข่ใน

09.00 น.                        เดินทางถึง เกาะไข่ใน เล่นน้ำ , พักผ่อนหน้าหาดตามอัธยาศัย

10.00 น.                        ออกเดินทางไปยัง เกาะไข่นุ้ย เล่นน้ำ ดำน้ำชมปะการัง

10.45 น.                        ออกเดินทางต่อไปยัง เกาะไข่นอก เล่นน้ำ , พักผ่อนหน้าหาดตามอัธยาศัย

12.00 น.                        เดินทางถึงท่าเรือ และส่งท่านกลับโรงแรมที่พัก หลังจากนั้นส่งกลับสนามบินโดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

 

 

*** ขอบพระคุณท่านที่ใช้บริการค่ะ ***

 

*** โปรแกรมสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาสม ***

 

 

อัตราค่าบริการ:โปรดสอบถาม

 

อัตราค่าบริการนี้รวม

-          บริการรถรับส่งสนามบินภูเก็ต , รถรับส่งโรงแรม-ท่าเรือและรถสำหรับซิตี้ทัวร์

-          ห้องพัก 2 คืน

-          อาหาร 3 มื้อ ตามรายการ

-          ทัวร์เกาะเฮ+เกาะราชา ด้วยเรือเร็ว

-          ทัวร์เกาะไข่ ครึ่งวันเช้า ด้วยเรือเร็ว

-          ค่าประกันภัยการเดินทาง

-          ไกด์มีประสบการณ์

 

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

-          ค่าตั๋วเครื่องบิน

-          ค่าใช้จ่ายส่วนตัวที่ไม่ได้ระบุในรายการ

-          ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

 

สิ่งที่รวมกับโปรแกรม

-          รถรับส่ง จากโรงแรมที่พัก (ตัวเมืองภูเก็ต, หาดป่าตอง, หาดกะตะ-กะรน)

        นอกเหนือจากเส้นทางนี้ คิดเพิ่ม ท่านละ 300 - 500 บาท/คน (ราคาขึ้นอยู่กับพื้นที่ )

        ** รับจากสนามบิน คิดค่ารถเก่ง 800 บาท/คัน/เที่ยว

-          เสื้อชูชีพ + อุปกรณ์ดำผิวน้ำ Snorkelling (หน้ากาก + ท่อหายใจ)

-          อาหารกลางวันสำหรับทริปเต็มวัน ส่วนทริปครึ่งวันจะไม่มีอาหารกลางวัน

-          ผลไม้ เครื่องดื่ม น้ำดื่ม

-          ประกันภัยอุบัติเหตุ

Visitors: 824,211