ทัวร์ภูเก็ต 3 วัน 2 คืน (โปรแกรม 9)


ทัวร์ภูเก็ต 3 วัน 2 คืน

(โปรแกรม 9)


 

กำหนดการเดินทาง

วันที่ 1

เช้า                                รับท่านจากสนามบิน เดินทางสู่จุดชมวิวเขารัง ชมย่านตึกเก่า ชิโนโปรตุกิส

                                      หลังจากนั้น แวะทานมื้อเที่ยงที่ร้านอาหารพื้นเมือง ซึ่งมีอาหารพื้นเมือง หลากหลายชนิดให้ได้เลือกชิม

                                      แวะซื้อของฝาก จากเมืองภูเก็ต

                                      เดินทางต่อ นมัสการหลวงพ่อแช่ม วัดฉลอง พระคู่บ้านคู่เมืองของภูเก็ต

                                                   ผ่าน หาดราไวย์ เพื่อเดินทางไปยังจุดชมวิว 3 อ่าว ที่สวยมากๆ

                                      และส่งท้ายด้วย แหลมพรหมเทพ สถานที่ท่องเที่ยวที่ขึ้นชื่อของภูเก็ต

                                      หลังจากนั้น ส่งท่านกลับที่พัก

วันที่ 2

08.00 น.                        รับท่านจากโรงแรมที่พัก เดินทางไปยัง ท่าเทียบเรืออ่าวปอ

09.30 น.                        ออกเดินทางจากท่าเรือมุ่งหน้าสู่ เกาะพนัก ด้วยโปรแกรม Amazing Canoeing Phang-Nga Bay

10.30 น.                        เดินทางถึงเกาะพนัก แวะให้ท่าน ลงเรือแคนนู ชมวิว เกาะพนักและเกาะห้อง

13.00 น.                        รับประทานอาหารกลางวันบนเรือ และนำท่านเพื่อเยี่ยมชมทิวทัศน์ เขาตะปูและเขาพิงกัน

14.30 น.                        เดินทางออกจากเขาตะปู ระหว่างทางแวะให้ท่านเล่นน้ำที่ หาดละวะ จากนั้นพร้อมเตรียมตัวเดินทางกลับ

17.00 น.                        เดินทางถึงท่าเรือ โดยสวัสดิภาพ พร้อมส่งกลับโรงแรมที่พัก

 

วันที่ 3

เช้า                                รับท่านจากโรงแรม ที่พัก แวะซื้อของฝาก และส่งกลับสนามบิน

 

*** ขอบพระคุณท่านที่ใช้บริการค่ะ ***

*** โปรแกรมสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาสม ***


 

อัตราค่าบริการ:โปรดสอบถาม

อัตราค่าบริการนี้รวม

-         - บริการรถรับส่งสนามบินภูเก็ต และ ที่พัก

-         - ห้องพัก

-         - โปรแกรมทัวร์พายเรือแคนนู อ่าวพังงา

-         - รถรับส่งระหว่างโรงแรม + ท่าเรือ + โรงแรม

-         - มัคคุเทศก์

-         - อุปกรณ์ดำน้ำตื้น , ชูชีพ

 

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

-         - ค่าตั๋วเครื่องบิน

-         - ค่าใช้จ่ายส่วนตัวที่ไม่ได้ระบุในรายการ

-         - ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%


 

สิ่งที่รวมกับโปรแกรม

-        -  รถรับส่ง จากโรงแรมที่พัก (ตัวเมืองภูเก็ต, หาดป่าตอง, หาดกะตะ-กะรน)

นอกเหนือจากเส้นทางนี้ คิดเพิ่ม ท่านละ 300 - 500 บาท/คน (ราคาขึ้นอยู่กับพื้นที่ )

** รับจากสนามบิน คิดค่ารถเก่ง 800 บาท/คัน/เที่ยว

-       -  เสื้อชูชีพ + อุปกรณ์ดำผิวน้ำ Snorkelling (หน้ากาก + ท่อหายใจ)

-       -  อาหารกลางวันสำหรับทริปเต็มวัน ส่วนทริปครึ่งวันจะไม่มีอาหารกลางวัน

-       -  ผลไม้ เครื่องดื่ม น้ำดื่ม

-       -  ประกันภัยอุบัติเหตุ

 

หมายเหตุ

-      -   เดินทางตั้งแต่ 2 ท่านขึ้นไป

-      -   บริการรถรับส่งท่าเรือฟรีในเขต ป่าตอง กะตะ กะรน ในเมืองภูเก็ต

 

Visitors: 824,698