ทัวร์ภูเก็ต 3 วัน 2 คืน (โปรแกรม 10)

ทัวร์ภูเก็ต 3 วัน 2 คืน

(โปรแกรม 10)

 

กำหนดการเดินทาง

วันที่ 1

เช้า                                รับท่านจากสนามบิน เดินทางสู่จุดชมวิวเขารัง ชมย่านตึกเก่า ชิโนโปรตุกิส

                                     หลังจากนั้นแวะทานมื้อเที่ยงที่ร้านอาหารพื้นเมือง ซึ่งมีอาหารพื้นเมือง หลากหลายชนิดให้ได้เลือกชิม

                                      แวะซื้อของฝาก จากเมืองภูเก็ต

                                     เดินทางต่อนมัสการหลวงพ่อแช่ม วัดฉลองพระคู่บ้านคู่เมืองของภูเก็ต

                                                 ผ่าน หาดราไวย์ เพื่อเดินทางไปยังจุดชมวิว 3 อ่าว ที่สวยมากๆ

                                     และส่งท้ายด้วย แหลมพรหมเทพสถานที่ท่องเที่ยวที่ขึ้นชื่อของภูเก็ต

                                    หลังจากนั้น ส่งท่านกลับที่พัก

 

วันที่ 2

08.00 น.                        รับท่านจากโรงแรม เดินทางไปยังท่าเทียบเรือ (เวลารับขึ้นอยู่กับที่ตั้งของโรงแรมที่คุณเลือก)

09.00 น.                        เดินทางสู่ " เกาะราชาใหญ่ "โดยเรือเร็ว ( Speed Boat )

09.30 น.                        ถึง " เกาะราชาใหญ่ " เป็นเกาะที่มี่ความสวยงาม นอกจากแนว ปะการังน้ำตื้นแล้ว ยังมีหาดทรายขาวสะอาด และ บรรยากาศที่เงียบสงบ

                                     เป็นธรรมชาติ และให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย

10.30 น.                       นำท่านไปดำนำดูปะการังที่" อ่าวคอนแค " และ " อ่าวสยาม " สนุก สนานกับการดำน้ำดูปะการังหลากหลายสีสันเพลิดเพลินกับ

                                     การให้อาหารปลา ตื่นตาตื่นใจกับโลกใต้ท้องทะเล

12.15 น.                        รับประทานอาหารเที่ยงบน เกาะราชา จากนั้น พักผ่อน ว่ายน้ำ อาบแดด ตามอัธยาศัย เก็บภาพประทับใจ

15.30 น.                        เดินทางออกจาก " เกาะราชา " มุ่งหน้าสู่ท่าเรืออ่าวฉลอง จากนั้นนำ ท่านสู่โรงแรม

 

วันที่ 3

เช้า                                รับท่านจากโรงแรม ที่พัก แวะซื้อของฝาก และส่งกลับสนามบิน

 

*** ขอบพระคุณท่านที่ใช้บริการค่ะ ***

*** โปรแกรมสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาสม ***


 

อัตราค่าบริการ:โปรดสอบถาม

อัตราค่าบริการนี้รวม

-         - บริการรถรับส่งสนามบินภูเก็ต และ ที่พัก

-         - ห้องพัก

-         - โปรแกรมทัวร์เกาะราชา+ (อาหารเที่ยง)

-         - รถรับส่งระหว่างโรงแรม + ท่าเรือ + โรงแรม

-         - มัคคุเทศก์

-         - อุปกรณ์ดำน้ำตื้น , ชูชีพ

 

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

-         - ค่าตั๋วเครื่องบิน

-         - ค่าใช้จ่ายส่วนตัวที่ไม่ได้ระบุในรายการ

-         - ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%


สิ่งที่รวมกับโปรแกรม

-         - รถรับส่ง จากโรงแรมที่พัก (ตัวเมืองภูเก็ต, หาดป่าตอง, หาดกะตะ-กะรน)

นอกเหนือจากเส้นทางนี้ คิดเพิ่ม ท่านละ 300 - 500 บาท/คน (ราคาขึ้นอยู่กับพื้นที่ )

** รับจากสนามบิน คิดค่ารถเก่ง 800 บาท/คัน/เที่ยว

-         - เสื้อชูชีพ + อุปกรณ์ดำผิวน้ำ Snorkelling (หน้ากาก + ท่อหายใจ)

-         - อาหารกลางวันสำหรับทริปเต็มวัน ส่วนทริปครึ่งวันจะไม่มีอาหารกลางวัน

-         - ผลไม้ เครื่องดื่ม น้ำดื่ม

-         - ประกันภัยอุบัติเหตุ

 

หมายเหตุ

-         - เดินทางตั้งแต่ 2 ท่านขึ้นไป

-         - บริการรถรับส่งท่าเรือฟรีในเขต ป่าตอง กะตะ กะรน ในเมืองภูเก็ต

 

Visitors: 806,813