ทัวร์ภูเก็ต 3 วัน 2 คืน (โปรแกรม 4)

ทัวร์ภูเก็ต 3 วัน 2 คืน (โปรแกรม 4)

 

 

กำหนดการเดินทาง

วันที่ 1

เช้า                                รับท่านจากสนามบิน เดินทางสู่ จุดชมวิวเขารัง แวะนวดไทย 1 ชม.

หลังจากนั้น                   แวะทานมื้อเที่ยงที่ร้านอาหารพื้นเมือง ซึ่งมีอาหารพื้นเมือง หลากหลายชนิดให้ได้เลือกชิมแวะซื้อของฝาก จากเมืองภูเก็ต

เดินทางต่อ                     เพื่อไปนมัสการ หลวงพ่อแช่ม วัดฉลอง พระคู่บ้านคู่เมืองของภูเก็ตผ่าน หาดราไวย์ เพื่อเดินทางไปยังจุดชมวิว 3 อ่าว

                                       ที่สวยมากๆและส่งท้ายด้วย แหลมพรหมเทพ สถานที่ท่องเที่ยวที่ขึ้นชื่อของภูเก็ต

หลังจากนั้น                   ส่งท่านกลับที่พัก

 

วันที่ 2

07.30 น.                        รับท่านจากโรงแรม เดินทางไปยังท่าเทียบเรือ (เวลารับจะขึ้นอยู่กับสถานที่ตั้งของโรงแรมที่พัก)

08.00 น.                        เดินทางถึงท่าเทียบ เรือ เช็คอินที่ ท่าเทียบเรือรัษฎา ท่าเทียบเรือมาตรฐานประจำจังหวัดภูเก็ต

08.30 น.                        ออกเดินทางโดยเรือเฟอร์รี่(เรือโดยสารปรับอากาศ) มัคคุเทศก์คอยบริการตลอดการเดินทาง ภายในเรือมีสิ่งอำนวยความสะดวก

                                      พร้อมอุปกรณ์ดำน้ำหน้ากาก ท่อหายใจและเสื้อชูชีพ ถึงอ่าวมาหยา เลือกดำน้ำดูปะการัง พักผ่อนบนเรือ หรือกิจกรรมอื่น ๆ

                                      ตามอัธยาศัย พนักงานอำนวยความสะดวก ดำน้ำชมปะการัง สนุกสนานกับการดำน้ำชมปะการังหลากสี และฝูงปลานานาชนิดรอบตัว

                                      ท่านนั่งเรือชมความงดงามของ เกาะพีพีเล ได้แก่ อ่าวโล๊ะซามะ และถ้ำไวกิ้ง ถ่ายรูปเป็นที่ระลึก

12.00 น.                        รับประทานอาหารกลางวัน อิ่มอร่อยกับหลากเมนูอาหารไทยที่ร้านอาหารริมหาดบน เกาะพีพีดอน ท่านสามารถเดินเล่น

                                      เลือกซื้อของฝาก หรือพักผ่อนตามอัธยาศัย เก็บภาพความงดงามเป็นที่ระลึก

14.30 น.                        พร้อมกันที่ท่าเทียบเรือ อ่าวต้นไทร เรือออกเดินทางกลับเกาะภูเก็ต บริการผลไม้บนเรือ พักผ่อน นั่งดาดฟ้าเรือชมบรรยากาศ

                                      ท้องทะเลพนักงานเสริฟ์อาหารว่าง

16.30 น.                        เดินทางถึงท่า เรือ รอรับท่านเพื่อเดินทางกลับโรงแรมที่พัก

17.00 น.                        เดินทางถึงโรงแรม ที่พักโดยสวัสดิภาพ

 

วันที่ 3

เช้า                       ตื่นรับบรรยากาศตอนเช้า พร้อมรับประทานอาหาร

หลังจากนั้น                   เตรียมตัวเดินทางกลับสนามบินภูเก็ต

 

 

*** ขอบพระคุณท่านที่ใช้บริการค่ะ ***

 

*** โปรแกรมสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาสม ***

 

 

อัตราค่าบริการ:โปรดสอบถาม

 

อัตราค่าบริการนี้รวม

-          บริการรถรับส่งสนามบินภูเก็ต , รถรับส่งโรงแรม-ท่าเรือและรถสำหรับซิตี้ทัวร์

-          ห้องพัก 2 คืน

-          อาหาร 3 มื้อ ตามรายการ

-          ทัวร์เกาะพีพีด้วยเรือเฟอร์รี่

-          โปรแกรมซิตี้ทัวร์ 6 ชม.

-          นวดไทย 1 ชม.

-          ค่าประกันภัยการเดินทาง

-          ไกด์มีประสบการณ์

    

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

-          ค่าอุทยานฯ คนไทย 40 บาท ต่างชาติ 400 บาท ทางอุทยานจะเก็บเงินจากลูกค้าโดยตรง (สำหรับโปรแกรมเกาะพีพี)

-          ค่าขึ้นเกาะพีพีและรักษาความสะอาด 20 บาท เจ้าหน้าที่จะเก็บเงินจากลูกค้าโดยตรง (สำหรับโปรแกรมเกาะพีพี)

-          ค่าตั๋วเครื่องบิน

-          ค่าใช้จ่ายส่วนตัวที่ไม่ได้ระบุในรายการ

-          ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%


Visitors: 824,697