ทัวร์ภูเก็ต 3 วัน 2 คืน (โปรแกรม 3)

 ทัวร์ภูเก็ต 3 วัน 2 คืน (โปรแกรม 3)

 

 

กำหนดการเดินทาง

วันที่ 1

เช้า                                 เดินทางไปยังโรงแรมที่พัก

หลังจากนั้น                   ให้ท่านได้เดินเล่น พักผ่อนริมชายหาดตามอัธยาศัย สบาย ๆ

 

วันที่ 2

07.30 น.                        รับท่านจากโรงแรม เดินทางไปยังท่าเทียบเรือ (เวลารับจะขึ้นอยู่กับสถานที่ตั้งของโรงแรมที่พัก)

08.00 น.                        เดินทางถึงท่าเทียบ เรือ เช็คอินที่ ท่าเทียบเรือรัษฎา ท่าเทียบเรือมาตรฐานประจำจังหวัดภูเก็ต

08.30 น.                        ออกเดินทางโดยเรือเฟอร์รี่(เรือโดยสารปรับอากาศ) มัคคุเทศก์คอยบริการตลอดการเดินทาง ภายในเรือมีสิ่งอำนวยความสะดวก

                                      พร้อมอุปกรณ์ดำน้ำหน้ากาก ท่อหายใจและเสื้อชูชีพ ถึงอ่าวมาหยา เลือกดำน้ำดูปะการัง พักผ่อนบนเรือ หรือกิจกรรมอื่น ๆ

                                      ตามอัธยาศัย พนักงานอำนวยความสะดวก ดำน้ำชมปะการัง สนุกสนานกับการดำน้ำชมปะการังหลากสี และฝูงปลานานาชนิดรอบตัว

                                      ท่าน นั่งเรือชมความงดงามของ เกาะพีพีเล ได้แก่ อ่าวโล๊ะซามะ และถ้ำไวกิ้ง ถ่ายรูปเป็นที่ระลึก

12.00 น.                        รับประทานอาหารกลางวัน อิ่มอร่อยกับหลากเมนูอาหารไทยที่ร้านอาหารริมหาดบน เกาะพีพีดอน ท่านสามารถเดินเล่น

                                      เลือกซื้อของฝากหรือพักผ่อนตามอัธยาศัย เก็บภาพความงดงามเป็นที่ระลึก

14.30 น.                        พร้อมกันที่ท่าเทียบเรือ อ่าวต้นไทร เรือออกเดินทางกลับเกาะภูเก็ต บริการผลไม้บนเรือ พักผ่อน นั่งดาดฟ้าเรือชมบรรยากาศท้อง

                                      ทะเลพนักงานเสริฟ์อาหารว่าง

16.30 น.                        เดินทางถึงท่า เรือ รอรับท่านเพื่อเดินทางกลับโรงแรมที่พัก

17.00 น.                        เดินทางถึงโรงแรม ที่พักโดยสวัสดิภาพ

 

วันที่ 3

07.30 - 08.30 น.        รับท่านจากโรงแรม เดินทางไปยังท่าเทียบเรือ อ่าวปอ (เวลารับจะขึ้นอยู่กับสถานที่ตั้งของโรงแรมที่พัก)

09.30 น.                        ออกเดินทางจากท่าเรืออ่าวปอด้วยเรือใหญ่ นำท่านเดินทางไปยัง เกาะพนัก ด้วยโปรแกรม “Canoeing Phang-Nga Bay”

                                      ให้ท่าน พายเรือแคนนู ลอดถ้ำที่เกาะพนักชมความงามของหินงอกหินย้อยภายในถ้ำของเกาะพนักและเกาะห้อง

12.30 น.                                รับประทานอาหารเที่ยง แบบบุฟเฟ่ต์ บนเรือ พร้อมกับชมบรรยากาศความงามรอบๆ อ่าวพังงาหลังจากนั้น

                                      เดินทางต่อเพื่อไปเยี่ยมชมทิวทัศน์ เขาตะปูและเขาพิงกัน ชื่นชมกับความงามที่ธรรมชาติได้รังสรรค์ขึ้น

15.00 น.                                หลังจากนั้นให้ท่านได้สนุกกับการพักผ่อน เล่นน้ำกันที่ หาดละวะ

16.30 น.                        นำท่านเดินทางกลับสู่ท่าเรือภูเก็ต พร้อมส่งกลับสนามบินโดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

 

 

*** ขอบพระคุณท่านที่ใช้บริการค่ะ ***

 

*** โปรแกรมสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาสม ***

 

 

อัตราค่าบริการ:โปรดสอบถาม

 

อัตราค่าบริการนี้รวม

-          บริการรถรับส่งสนามบินภูเก็ต , รถรับส่งโรงแรม-ท่าเรือ

-          ห้องพัก 2 คืน

-          อาหาร 4 มื้อ ตามรายการ

-          ทัวร์เกาะพีพีด้วยเรือเฟอร์รี่

-          ทัวร์พายเรือแคนนู ชมอ่าวพังงา ด้วยเรือใหญ่

-          ค่าธรรมเนียมเข้าชมอุทยาน (สำหรับโปรแกรมรอ่าวพังงา)

-          เรือแคนนู (สำหรับโปรแกรมอ่าวพังงา)

-          ค่าประกันภัยการเดินทาง

-          ไกด์มีประสบการณ์

 

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

-          ค่าอุทยานฯ คนไทย 40 บาท ต่างชาติ 400 บาท ทางอุทยานจะเก็บเงินจากลูกค้าโดยตรง (สำหรับโปรแกรมเกาะพีพี)

-          ค่าขึ้นเกาะพีพีและรักษาความสะอาด 20 บาท เจ้าหน้าที่จะเก็บเงินจากลูกค้าโดยตรง (สำหรับโปรแกรมเกาะพีพี)

-          ค่าตั๋วเครื่องบิน

-          ค่าใช้จ่ายส่วนตัวที่ไม่ได้ระบุในรายการ

-          ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

Visitors: 806,361