ทัวร์ภูเก็ต 4 วัน 3 คืน (โปรแกรม 1)

ทัวร์ภูเก็ต 4 วัน 3 คืน

(โปรแกรม 1)

 

กำหนดการเดินทาง

วันที่ 1

เช้า                                รับท่านจากสนามบิน เดินทางสู่ จุดชมวิวเขารัง แวะนวดไทย 1 ชม.

                                     หลังจากนั้นแวะทานมื้อเที่ยงที่ร้านอาหารพื้นเมือง ซึ่งมีอาหารพื้นเมือง หลากหลายชนิดให้ได้เลือกชิม

                          แวะซื้อของฝาก จากเมืองภูเก็ต

                                    เดินทางต่อเพื่อไปนมัสการ หลวงพ่อแช่ม วัดฉลอง พระคู่บ้านคู่เมืองของภูเก็ต

                                     ผ่าน หาดราไวย์ เพื่อเดินทางไปยังจุดชมวิว 3 อ่าว ที่สวยมากๆ
 
                                    และส่งท้ายด้วย แหลมพรหมเทพ สถานที่ท่องเที่ยวที่ขึ้นชื่อของภูเก็ต

                                    หลังจากนั้นส่งท่านกลับที่พัก

 

วันที่ 2

08.00 - 08.45 น.            รับท่านจากโรงแรม เดินทางไปยังท่าเทียบเรือ (เวลารับจะขึ้นอยู่กับสถานที่ตั้งของโรงแรมที่พัก)

09.00 น.                        เดินทางถึง ท่าเทียบเรือฉลอง เช็คอินก่อนออกเดินทางโดยเรือเร็วใช้เวลาเดินทางประมาณ 15-20 น.

09.30 น.                        เดินทางถึง เกาะเฮ เล่นน้ำ ดำผิวน้ำ หรือเลือกพักผ่อนตามอัธยาศัย ที่หาดหรือเลือกสนุกกับกิจกรรมทางน้ำมากมาย เช่น พาราเซลลิ่ง

                                     บานาน่าโบ๊ท ซีวอล์กเกอร์ (กิจกรรมนี้ไม่รวมในราคาโปรแกรมทัวร์)

10.30 น.                        ออกเดินทางจากเกาะเฮ มุ่งหน้าสู่ยัง เกาะรายา เล่นน้ำ ดำผิวน้ำชมปะการัง บริเวณ อ่าวปะตก หรือ อ่าวคอนแค

12.30 น.                        รับประทานอาหารกลางวัน จากนั้นพักผ่อนตามอัธยาศัย

15.00 น.                        ออกเดินทางจาก เกาะราชา เดินทางกลับไปยังท่าเรืออ่าวฉลอง

15.40 น.                        ถึงท่าเรือโดยสวัสดิภาพ และส่งท่านกลับโรงแรมที่พักพร้อมความประทับใจ

 

วันที่ 3

07.30 – 08.30 น.            รับท่านจากโรงแรม เดินทางไปยังท่าเทียบเรือ (เวลารับขึ้นอยู่กับที่ตั้งของโรงแรมที่คุณเลือก)

09.30 น.                        ออกเดินทางจาก ท่าเรืออ่าวปอ ด้วยเรือใหญ่ นำท่านเดินทางไปยัง เกาะพนัก ด้วยโปรแกรม “Canoeing Phang-Nga Bay”ให้ท่านพายเรือ

                                      แคนนู ลอดถ้ำที่เกาะพนักชมความงามของหินงอกหินย้อยภายในถ้ำของ เกาะพนักและเกาะห้อง

12.30 น.                        รับประทานอาหารเที่ยง แบบบุฟเฟ่ต์ บนเรือ พร้อมกับชมบรรยากาศความงามรอบๆ อ่าวพังงา

                                      หลังจากนั้น เดินทางต่อเพื่อไปเยี่ยมชมทิวทัศน์ เขาตะปูและเขาพิงกัน ชื่นชมกับความงามที่ธรรมชาติได้รังสรรค์ขึ้น

15.00 น.                        หลังจากนั้นให้ท่านได้สนุกกับการพักผ่อน เล่นน้ำกันที่ หาดละวะ

16.30 น.                        นำท่านเดินทางกลับสู่ท่าเรือภูเก็ต พร้อมส่งท่านกลับที่พักโดยสวัสดิภาพ

 

วันที่ 4

08.00 น.                      ทานอาหารเช้าที่โรงแรม

                                    เดินทางกลับสนามบิน


*** ขอบพระคุณท่านที่ใช้บริการค่ะ ***

*** โปรแกรมสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาสม ***


 

อัตราค่าบริการ:โปรดสอบถาม

อัตราค่าบริการนี้รวม

-         - บริการรถรับส่งสนามบินภูเก็ต , รถรับส่งโรงแรมที่พัก – ท่าเรือ และรถสำหรับซิตี้ทัวร์

-         - ห้องพัก จำนวน 3 คืน

-         - อาหาร 5 มื้อ ตามรายการ

-         - ทัวร์เกาะเฮ+เกาะราชา ด้วยเรือเร็ว

-         - ทัวร์พายเรือแคนนู ชมอ่าวพังงา ด้วยเรือใหญ่

-         - ค่าธรรมเนียมเข้าชมอุทยาน (สำหรับโปรแกรมรอ่าวพังงา)

-         - เรือแคนนู (สำหรับโปรแกรมอ่าวพังงา)

-         - ค่าประกันภัยการเดินทาง

-         - ไกด์มีประสบการณ์

-         - อุปกรณ์ดำน้ำตื้น , ชูชีพ

 

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

-         - ค่าตั๋วเครื่องบิน

-         - ค่าใช้จ่ายส่วนตัวที่ไม่ได้ระบุในรายการ

-         - ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

 

สิ่งที่รวมกับโปรแกรม

-         - รถรับส่ง จากโรงแรมที่พัก (ตัวเมืองภูเก็ต, หาดป่าตอง, หาดกะตะ-กะรน)

นอกเหนือจากเส้นทางนี้ คิดเพิ่ม ท่านละ 300 - 500 บาท/คน (ราคาขึ้นอยู่กับพื้นที่ )

** รับจากสนามบิน คิดค่ารถเก่ง 800 บาท/คัน/เที่ยว

-         - เสื้อชูชีพ + อุปกรณ์ดำผิวน้ำ Snorkelling (หน้ากาก + ท่อหายใจ)

-         - อาหารกลางวันสำหรับทริปเต็มวัน ส่วนทริปครึ่งวันจะไม่มีอาหารกลางวัน

-         - ผลไม้ เครื่องดื่ม น้ำดื่ม

-         - ประกันภัยอุบัติเหตุ


Visitors: 824,370