ทัวร์ภูเก็ต พายเรือแคนนู ชม อ่าวพังงา เกาะพนัก เกาะห้อง เขาตะปู เขาพิงกัน ด้วยเรือเร็ว

ทัวร์ภูเก็ต พายเรือแคนนู ชม อ่าวพังงา

เกาะพนัก เกาะห้อง เขาตะปู เขาพิงกัน ด้วยเรือเร็ว

 

กำหนดการเดินทาง


08.00 น.            รับท่านจากโรงแรมที่พัก (เวลารับขึ้นอยู่กับที่ตั้งของโรงแรมที่คุณเลือก)           

09.30 น.            เรือออกจากท่า เรือ โดยเรือใหญ่ มุ่งหน้าสู่ เกาะพนัก

10.00 น.            เรือถึง เกาะพนัก ลงเรือแคนู จะมี Staff คอยดูแลนำท่านสัมผัสธรรมชาติของป่าโกงกาง ผ่านถ้ำที่สวยแปลกประหลาด

                          เดินทางต่อไป เกาะห้อง ลงเรือแคนนูกันต่อชมความสวยงามกับสิ่งที่ธรรมชาติสร้างขึ้น ดูวิถีชีวิต สัตว์น้ำต่าง ๆ เรือออกเดินทางไป เกาะปันหยี

12.00 น.            รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตรคารบนเกาะปันหยี รออาหารย่อยโดยการเดินช๊อปปิ้งซื้อของฝากจากบนเกาะ

                           เดินทางต่อไป ยัง เขาตะปู เขาพิงกันชมทิวทัศน์ ถ่ายรูปเก็บไว้เป็นที่ระลึก กับความงามที่แปลกประหลาด

13.00 น.             แวะเขาตะปู เขาพิงกัน

14.00 น.             แวะเล่นน้ำที่ เกาะนาคา

16.30 น.             เดินทางกลับ ถึงท่าเรือ นำท่านกลับโรงแรมโดยสวัสดิภาพ

 

*** ขอบพระคุณท่านที่ใช้บริการค่ะ ***

*** โปรแกรมสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาสม ***


 

อัตราค่าบริการ : ผู้ใหญ่ 2,000 บาท, เด็ก (4-10ปี) 1,800 บาท

 

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

-        -  ค่าตั๋วเครื่องบิน

-        -  ค่าใช้จ่ายส่วนตัวที่ไม่ได้ระบุในรายการ

-        -  ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

 

สิ่งที่รวมกับโปรแกรม

-        -  รถรับส่ง จากโรงแรมที่พัก (ตัวเมืองภูเก็ต, หาดป่าตอง, หาดกะตะ-กะรน)

นอกเหนือจากเส้นทางนี้ คิดเพิ่ม ท่านละ 300 - 500 บาท/คน (ราคาขึ้นอยู่กับพื้นที่ )

รับจากสนามบิน คิดค่ารถเก่ง 800 บาท/คัน/เที่ยว

-        -  เสื้อชูชีพ + อุปกรณ์ดำผิวน้ำ Snorkelling (หน้ากาก + ท่อหายใจ)

-        -  อาหารกลางวันสำหรับทริปเต็มวัน ส่วนทริปครึ่งวันจะไม่มีอาหารกลางวัน

-        -  ผลไม้ เครื่องดื่ม น้ำดื่ม

-        -  ประกันภัยอุบัติเหตุ


Visitors: 806,357