ทัวร์ภูเก็ต หมู่เกาะสุรินทร์ 2 วัน 1 คืน ( นอนเต้นท์ )

ทัวร์ภูเก็ต หมู่เกาะสุรินทร์ 2 วัน 1 คืน

( นอนเต้นท์ )

       
 

กำหนดการเดินทาง

วันแรก

06.00 น.                        บริการรถตู้ไปรับที่โรงแรมที่พัก (ภูเก็ต, เขาหลัก)

08.30 น.                        ต้อนรับทุกท่าน ณ ท่าเรือส่วนตัว น้ำเค็มมารีน่า เพื่อทำการเช็คอิน รับอุปกรณ์ดำน้ำ ผ้าเช็ดตัว รับประทานเครื่องดื่มและอาหารว่าง

                                      (ชา, กาแฟ, โอวัลติน, เบเกอรี่)

09.00 น.                        เตรียมพร้อมและออกเดินทางไปยัง หมู่เกาะสุรินทร์ โดยเรือเร็ว(speed boat) จากท่าเรือน้ำเค็มมารีน่า เพลิดเพลินกับบรรยากาศแห่ง

                                      ท้องทะเลอันดามัน

10.20 น.                        เดินทางถึงจุดดำน้ำตื้นจุดที่ 1ปลายแหลมช่องขาด อ่าวช่องขาด ดำน้ำชมปะการังที่กำลังฟื้นตัวและความสวยงามใต้ท้องทะเล จากนั้นเดินทาง

                                     โดยเรือหางยาวเข้าชม หมู่บ้านมอแกน ชมวิถีชีวิต บ้านเรือน อุดหนุนของที่ระลึกที่ทำด้วยมือจากชาวมอแกน ท่านที่ไม่ดำน้ำสามารถขึ้นเรือหาง

                                      ยาวเพื่อลงไปพักผ่อน ณ หาดไม้งาม หาดที่มีความสวยงามและเงียบสงบ สัมผัสบรรยากาศที่แสนวิเศษอย่างเต็มที่

                                     (ในวันที่น้าลงและเรือเล็กเข้าไม่ได้ จะขึ้นเกาะ ณ อ่าวช่องขาดแทน)         

12.00 น.                        รับประทานอาหารกลางวัน ณ บริเวณที่ทำการอุทยานฯ แบบบุฟเฟ่ต์ หลังรับประทานอาหารพักผ่อนตามอัธยาศัย

13.30 น.                        พบมัคคุเทศก์ประจำเกาะ และเก็บสัมภาระเข้าสู่ที่พัก อิสระหน้าหาดไม้งาม     

14.30 น.                        พบกันที่จุดนัดพบ 200 เมตร ขึ้นเรือหางยาวเพื่อเดินทางไปดำน้ำตื้นชมปะการัง

16.30 น.                        นั่งเรือหางยาวกลับมายังจุดนัดพบ 200 เมตร เดินตามเส้นทางศึกษาธรรมชาติไปยัง อ่าวกระทิง เพื่อดูต้นกระทิงที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยและ

                                    รอชมพระอาทิตย์ตกลับขอบฟ้า หรือเลือกอิสระพักผ่อน ณ หาดไม้งาม

19.00 น.                      รับประทานอาหารเย็น ณ ร้านอาหารสวัสดิการ หลังจากอิ่มหนาสาราญกับอาหารที่ทางอุทยานจัดเตรียมไว้ เชิญทุกท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย


วันที่สอง       

08.00.                        รับประทานอาหารเช้า ณ ร้านอาหารสวัสดิการ

09.00 น.                        พบกันที่จุดนัดพบ 200 เมตร ขึ้นเรือหางยาวเพื่อเดินทางไปดำน้ำตื้นชมปะการัง หรือเลือกอิสระเล่นน้ำ หน้าหาดไม้งาม และดำน้ำตื้นชมฝูงลูก

                                      ฉลามทางด้านทิศตะวันตกของอ่าวไม้งาม จัดเตรียมสัมภาระเพื่อเดินทางกลับ      

12.00 น.                        รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารสวัสดิการ เป็นเซทอาหารไทย หลังรับประทานอาหารพักผ่อนตามอัธยาศัย      

13.30 น.                        ออกเดินทางเพื่อดำน้ำตื้นชมปะการัง ณ แหลมแม่ยายหรืออ่าวบอน พร้อมสัมภาระ       

14.30 น.                        ดำน้ำตื้น ณ อ่าวสับปะรดหรืออ่าวเต่า (มีไหล่ทวีปที่มองลงไปสุดลูกหูลูกตา)      

15.30 น.                        เดินทางออกจาก อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์ พร้อมกับความประทับใจ      

17.00.                       เดินทางถึงท่าเรือ น้ำเค็มมารีน่า พร้อมการต้อนรับทุกท่านด้วย เครื่องดื่มหลากหลายชนิด อาหารว่าง ส้มตำรสเด็ด ไก่ทอด ไอศครีม

                                     จากนั้นนาทุกท่านกลับสู่ยังโรงแรมที่พักของท่านโดยสวัสดิภาพ

                       

*** ขอบพระคุณท่านที่ใช้บริการค่ะ ***

*** โปรแกรมสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาสม ***


 

อัตราค่าบริการ : ผู้ใหญ่ 5,500 บาท, เด็ก (4-10ปี) 3,500 บาท

 

อัตราค่าบริการนี้รวม          

-        -  ค่าเรือโดยสาร เดินทาง ไป – กลับ

-        -  อาหาร 4  มื้อ

-        -  ค่าที่พัก ( เต้นท์ 1 คืน)

-        -  ค่าธรรมเนียมขึ้นเกาะ

-        -  อุปกรณ์ดำน้ำ สนอกเกิ้ล , เสื้อชูชีพ

-        -  ไกด์มีประสบการณ์

-        -  ประกันอุบัติเหตุ

 

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

-        -  ค่าตั๋วเครื่องบิน

-        -  ค่าใช้จ่ายส่วนตัวที่ไม่ได้ระบุในรายการ

-        -  ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

 

สิ่งที่รวมกับโปรแกรม

-        -  รถรับส่ง จากโรงแรมที่พัก (ตัวเมืองภูเก็ต, หาดป่าตอง, หาดกะตะ-กะรน)

นอกเหนือจากเส้นทางนี้ คิดเพิ่ม ท่านละ 300 - 500 บาท/คน (ราคาขึ้นอยู่กับพื้นที่ )

รับจากสนามบิน คิดค่ารถเก่ง 800 บาท/คัน/เที่ยว

-        -  เสื้อชูชีพ + อุปกรณ์ดำผิวน้ำ Snorkelling (หน้ากาก + ท่อหายใจ)

-        -  อาหารกลางวันสำหรับทริปเต็มวัน ส่วนทริปครึ่งวันจะไม่มีอาหารกลางวัน

-        -  ผลไม้ เครื่องดื่ม น้ำดื่ม

-        -  ประกันภัยอุบัติเหตุ

 

Visitors: 824,211