ทัวร์หมู่เกาะสิมิลัน นอนเต้นท์ 2 วัน 1 คืน

ทัวร์หมู่เกาะสิมิลัน นอนเต้นท์

2 วัน 1 คืน

 

กำหนดการเดินทาง

วันแรก

06.00 น.            รับท่านจากโรงแรม(ภูเก็ต) เดินทางไปยัง เขาหลัก ขึ้นเรือที่ท่าเรือทับละมุ (เวลารับขึ้นอยู่กับที่ตั้งของโรงแรมที่คุณเลือก)          

08.30 น.            ออกจากท่าเรือโดยเรือเร็วมุ่งหน้าสู่ เกาะสิมิลัน สวรรค์ของคนรักทะเล

10.20 น.            ดำน้ำ ชมฝูงปลา และปะการังหลากสีสันอันอุดมสมบูรณ์ที่บริเวณเกาะ 5 และ เกาะ 6     

11.30 น.            พักผ่อนที่ชายหาดที่ขาวบริสุทธ์บน เกาะเมี่ยง (เกาะ 4) หาดเจ้าหญิง หรือ หาดเล็ก     

12.00 น.            รับประทานอาหารกลางวันแบบบุฟเฟ่ต์ของอุทยาน บนเกาะ 4           

13.00 น.            พบกับมัคคุเทศก์ประจำเกาะ และเช็คอินเข้าที่พักบนเกาะเมี่ยง (เกาะ 4)             

15.00 น.            ดำน้ำทางด้านเหนือ หรือ ด้านใต้ หรือ ด้านตะวันตก ของ เกาะปายู (เกาะ 7)     

17.00 น.            ใช้ช่วงเวลาโรแมนติก รับประทานอาหารเย็นสุดแสนพิเศษ พร้อมล่องเรือคูนชมพระอาทิตย์ตก    

19.00 น.             เข้าที่พักเพื่อพักผ่อนตามอัธยาศัย


 

วันที่สอง

08.00 น.            รับประทานอาหารเช้าบนเรือคูน โดยเชฟมืออาชีพ  

09.30 น.            ดำน้ำชมปะการังและฝูงปลามากมาย 2 จุด พร้อมล่องเรือชมทัศนียภาพอันงดงามของ เกาะสิมิลัน

11.00 น.            รับประทานอาหารกลางวันสุดแสนอร่อยบนเรือคูน

12.00 น.            เก็บสัมภาระและเช็คเอาท์ออกจากที่พัก และนำมาไว้บริเวณหน้าที่ทำการอุทยาน

13.00 น.            เดินทางออกจากเกาะ 4 โดยเรือเร็ว (Speed Boat) เพื่อไปดำน้ำที่ เกาะบางู หรือทางด้านเหนือของเกาะ 8

14.00 น.            ตาตื่นใจกับหาดทรายขาวบริสุทธิ์ และนำท่านขึ้นไปยังจุดชมทิวทัศน์หินเรือใบบน เกาะสิมิลัน

15.00 น.            ถ่ายภาพเป็นที่ระลึก และเดินทางกลับถึง ท่าเรือทับละมุ ด้วยรอยยิ้ม และความประทับใจ

16.20 น.            ถึงท่าเรือทับละมุ และส่งท่านกลับไปยังโรงแรมที่พักโดยสวัสดิภาพ

 

*** ขอบพระคุณท่านที่ใช้บริการค่ะ ***

*** โปรแกรมสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาสม ***


 

อัตราค่าบริการ : ผู้ใหญ่ 4,900 บาท, เด็ก (4-10ปี)2,900 บาท

 

อัตราค่าบริการนี้รวม          

-        -  เรือเร็ว (Speed Boat) ไป-กลับ

-        -  อาหาร 4  มื้อ และเครื่องดื่ม ผลไม้ ของว่าง

-        -  ค่าธรรมเนียมเข้าชมอุทยาน

-        -  อุปกรณ์ดำน้ำตื้น (Snorkeling)

-        -   เต้นท์ที่พัก

-        -  ประกันอุบัติเหตุวงเงิน 200,000 บาทโดย AIG ตลอดทริป

 

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

-        -  ค่าตั๋วเครื่องบิน

-        -  ค่าใช้จ่ายส่วนตัวที่ไม่ได้ระบุในรายการ

-        -  ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

-           

สิ่งที่รวมกับโปรแกรม

-        -  รถรับส่ง จากโรงแรมที่พัก (ตัวเมืองภูเก็ต, หาดป่าตอง, หาดกะตะ-กะรน)

นอกเหนือจากเส้นทางนี้ คิดเพิ่ม ท่านละ 300 - 500 บาท/คน (ราคาขึ้นอยู่กับพื้นที่ )

รับจากสนามบิน คิดค่ารถเก่ง 800 บาท/คัน/เที่ยว

-        -  เสื้อชูชีพ + อุปกรณ์ดำผิวน้ำ Snorkelling (หน้ากาก + ท่อหายใจ)

-        -  อาหารกลางวันสำหรับทริปเต็มวัน ส่วนทริปครึ่งวันจะไม่มีอาหารกลางวัน

-        -  ผลไม้ เครื่องดื่ม น้ำดื่ม

-        -  ประกันภัยอุบัติเหตุ


Visitors: 824,696