ทัวร์หมู่เกาะสิมิลัน นอนเต้นท์ 3 วัน 2 คืน

ทัวร์หมู่เกาะสิมิลัน นอนเต้นท์

3 วัน 2 คืน

 

กำหนดการเดินทาง

วันแรก

06.00 น.                        รับท่านจากโรงแรม(ภูเก็ต)

                                     เดินทางไปยัง เขาหลัก ขึ้นเรือที่ท่าเรือทับละมุ (เวลารับขึ้นอยู่กับที่ตั้งของโรงแรมที่คุณเลือก)

08.30 น.                        ออกจากท่าเรือโดยเรือเร็วมุ่งหน้าสู่ เกาะสิมิลัน สวรรค์ของคนรักทะเล

10.20 น.                        ดำน้ำ ชมฝูงปลา และปะการังหลากสีสันอันอุดมสมบูรณ์ที่บริเวณเกาะ 5 และ เกาะ 6

11.30 น.                        พักผ่อนที่ชายหาดที่ขาวบริสุทธ์บน เกาะเมี่ยง (เกาะ 4) ณ หาดเจ้าหญิง หรือ หาดเล็ก     

12.00 น.                        รับประทานอาหารกลางวันแบบบุฟเฟ่ต์ของอุทยาน บนเกาะ 4

13.00 น.                        พบกับมัคคุเทศก์ประจำเกาะ และเช็คอินเข้าที่พักบนเกาะเมี่ยง (เกาะ 4)

15.00 น.                        ดำน้ำทางด้านเหนือ หรือ ด้านใต้ หรือ ด้านตะวันตก ของ เกาะปายู (เกาะ 7)

17.00 น.                        ใช้ช่วงเวลาโรแมนติก รับประทานอาหารเย็นสุดแสนพิเศษ พร้อมล่องเรือชมพระอาทิตย์ตก         

19.30 น.                        เข้าที่พักเพื่อพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่สอง                   

08.30.                        รับประทานอาหารเช้าบนเรือคูน โดยเชฟมืออาชีพ

09.30 น.                        สนุกสนานกับการดำน้ำดูปะการัง 2 จุดโดยเรือคูน "ราชาเรือแห่งทะเลสิมิลัน"

11.00 น.                        รับประทานอาหารเที่ยงพร้อมอาหารทะเลแสนอร่อยบนเรือคูน

12.00 น.                        พักผ่อนบนชายหาดที่สุดแสนโรแมนติกของ อ่าวฮันนีมูน (เกาะ 4)    

15.00 น.                        ดำน้ำทางด้านเหนือ หรือ ด้านใต้ หรือ ด้านตะวันตก ของ เกาะปายู (เกาะ 7)

17.00 น.                        เพลิดเพลินกับอาหารเย็นที่ถูกปรุงสดอย่างพิถีพิถันพร้อมกับล่องเรือชมพระอาทิตย์ตก

19.30.                       กลับเข้าที่พัก จากนั้นพักผ่อนตามอัธยาศัย


 วันที่สาม

08.00.                        รับประทานอาหารเช้าบนเรือคูน โดยเชฟมืออาชีพ

09.30 น.                        ดำน้ำชมปะการังและฝูงปลามากมาย 2 จุด พร้อมล่องเรือชมทัศนียภาพอันงดงามของ เกาะสิมิลัน

11.30 น.                        รับประทานอาหารกลางวันสุดแสนอร่อยบนเรือคูน

12.00 น.                        เก็บสัมภาระและเช็คเอาท์ออกจากที่พัก และนำมาไว้บริเวณหน้าที่ทำการอุทยาน           

13.00 น.                        เดินทางออกจากเกาะ 4 โดยเรือเร็ว (Speed Boat) เพื่อไปดำน้ำที่เกาะบางู (เกาะ 9) หรือทางด้านเหนือของเกาะ 8

14.00 น.                        ตื่นตาตื่นใจกับหาดทรายขาวบริสุทธิ์ และนำท่านขึ้นไปยังจุดชมทิวทัศน์หินเรือใบบนเกาะ สิมิลัน (เกาะ 8)

15.00.                        ออกเดินทางจากหมู่เกาะสิมิลัน (เกาะ 8) เพื่อเดินทางกลับท่าเรือส่วนตัวซีสตาร์ ทับละมุ

16.30 .                        เดินทางกลับมาถึงท่าเรือส่วนตัวซีสตาร์ ทับละมุ และส่งท่านเดินทางกลับไปยังโรงแรม

                                   

*** ขอบพระคุณท่านที่ใช้บริการค่ะ ***

*** โปรแกรมสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาสม ***


 

อัตราค่าบริการ : ผู้ใหญ่ 5,900 บาท, เด็ก (4-10ปี)3,800 บาท

 

อัตราค่าบริการนี้รวม          

-        -  เรือ Speed Boat ไป-กลับ

-         - ค่าธรรมเนียมอุทยานฯ

-         - ค่าที่พัก ( เต้นท์ 1 คืน)

-         - อาหารเต็มอิ่ม 7 มื้อ ของว่าง ผลไม้ เครื่องดื่ม

-         - อุปกรณ์ดำน้ำตื้น (Snorkeling)

-         - เต้นท์ที่พัก

-         - ประกันอุบัติเหตุวงเงิน 200,000 บาทโดย AIG ตลอดทริป

 

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

-         - ค่าตั๋วเครื่องบิน

-         - ค่าใช้จ่ายส่วนตัวที่ไม่ได้ระบุในรายการ

-         - ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

 

สิ่งที่รวมกับโปรแกรม

-        -  รถรับส่ง จากโรงแรมที่พัก (ตัวเมืองภูเก็ต, หาดป่าตอง, หาดกะตะ-กะรน)

นอกเหนือจากเส้นทางนี้ คิดเพิ่ม ท่านละ 300 - 500 บาท/คน (ราคาขึ้นอยู่กับพื้นที่ )

รับจากสนามบิน คิดค่ารถเก่ง 800 บาท/คัน/เที่ยว

-        -  เสื้อชูชีพ + อุปกรณ์ดำผิวน้ำ Snorkelling (หน้ากาก + ท่อหายใจ)

-        -  อาหารกลางวันสำหรับทริปเต็มวัน ส่วนทริปครึ่งวันจะไม่มีอาหารกลางวัน

-        -  ผลไม้ เครื่องดื่ม น้ำดื่ม

-        -  ประกันภัยอุบัติเหตุ


Visitors: 824,209