ทัวร์หมู่เกาะสุรินทร์ ด้วยเรือเร็ว

ทัวร์หมู่เกาะสุรินทร์ ด้วยเรือเร็ว

 

กำหนดการเดินทาง

06.00 น.                        รับท่านจากโรงแรม(ภูเก็ต) เดินทางไปยัง เขาหลักขึ้นเรือที่ท่าเรือทับละมุ

                                      (เวลารับขึ้นอยู่กับที่ตั้งของโรงแรมที่คุณเลือก)           

08.00 น.                        เดินทางถึงท่าเรือท่าเรือทับละมุ ทำการเช็คอิน รับประทานของว่างเบเกอรี่ เครื่องดื่ม (ชา, กาแฟ, น้ำผลไม้) จากนั้นฟังคำแนะนำจากมัคคุเทศก์

                                     พร้อมอธิบายโปรแกรม

08.30น.                         เดินทางจากท่าเรือ เพื่อมุ่งหน้าสู่ อุทยานฯ หมู่เกาะสุรินทร์ ด้วยเรือสปีดโบ๊ท ที่มีความปลอดภัยด้วยเสื้อชูชีพและอุปกรณ์ครบครัน

10.15 น.                       เดินทางมาถึงอุทยานฯ หมู่เกาะสุรินทร์ซึ่งเป็นสถานที่ ที่เราจะพาทุกท่าน ดำน้ำจุดแรกที่เรียกว่า อ่าวนีโม่ ซึ่งเป็นอ่าวที่มีความเป็นเอกลักษณ์ ของ

                                     หมู่เกาะสุรินทร์เหมาะแก่การดำผิวน้ำชมปะการัง สนุกสนานกับการเล่นน้ำ ที่มีความสวยงามของจุดดำน้ำตื้น           

11.15 - 12.00 น.           เราจะเล่นน้ำริมชายหาดที่ซึ่ง “หาดทรายขาวดุจผงแป้ง” ให้เราได้ยลโฉมชายหาดงามที่ยาวถึง 700 เมตร    

12.00 น.                       รับประทานอาหารกลางวัน ณ ที่ทำการอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์ ซึ่งเป็นบริการของทางอุทยานฯและพักผ่อนตามอัธยาศัย

13.00 – 15.15 น.          เดินทางออกจากเกาะเตรียมตัวเพลิดเพลินกับการดำน้ำชมปะการัง จุดที่ 2 ที่ อ่าวแม่ยาย หรือ อ่าวบอน ซึ่งเป็นอ่าวที่ยังคงความสมบูรณ์เป็นแนว

                                     กว้างของปะการังหลากหลายชนิดและฝูงปลานานาชนิด เดินทางต่อไปยัง อ่าวเต่า หรือ อ่าวสับปะรด อ่าวที่ยังมีความสมบูรณ์ของแนวปะการัง

                                     และกัลปังหา สัตว์ที่พบเห็นอยู่ในบริเวณนี้ คือ เต่ากระ

15.30 น.                       เดินทางกลับจากอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์

17.00 น.                      เดินทางถึงท่าเรือ และส่งท่านถึงโรงแรมที่พักโดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

 

*** ขอบพระคุณท่านที่ใช้บริการค่ะ ***

*** โปรแกรมสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาสม ***


 

อัตราค่าบริการ : ผู้ใหญ่ 2,800 บาท, เด็ก (4-10ปี)2,200 บาท

 

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

-         -  ค่าตั๋วเครื่องบิน

-          - ค่าใช้จ่ายส่วนตัวที่ไม่ได้ระบุในรายการ

-         -  ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

 

สิ่งที่รวมกับโปรแกรม

-         -  รถรับส่ง จากโรงแรมที่พัก (ตัวเมืองภูเก็ต, หาดป่าตอง, หาดกะตะ-กะรน)

นอกเหนือจากเส้นทางนี้ คิดเพิ่ม ท่านละ 300 - 500 บาท/คน (ราคาขึ้นอยู่กับพื้นที่ )

รับจากสนามบิน คิดค่ารถเก่ง 800 บาท/คัน/เที่ยว

-        -  เสื้อชูชีพ + อุปกรณ์ดำผิวน้ำ Snorkelling (หน้ากาก + ท่อหายใจ)

-         -  อาหารกลางวันสำหรับทริปเต็มวัน ส่วนทริปครึ่งวันจะไม่มีอาหารกลางวัน

-        -  ผลไม้ เครื่องดื่ม น้ำดื่ม

-        -  ประกันภัยอุบัติเหตุ

 

Visitors: 824,698