ทัวร์ภูเก็ต ทัวร์เกาะห้องกระบี่ – พายเรือแคน ชมอ่าวพังงา เกาะพนัก เกาะห้อง เขาตะปู เขาพิงกัน ด้วยเรือเร็ว

ทัวร์ภูเก็ต ทัวร์เกาะห้องกระบี่ – พายเรือแคนนู ชมอ่าวพังงา 

เกาะพนัก เกาะห้อง เขาตะปู เขาพิงกัน ด้วยเรือเร็ว

 

 

กำหนดการเดินทาง

07.00-08.00 น.                 รับท่านจากโรงแรม เดินทางไปยัง ท่าเทียบเรืออ่าวปอ (เวลารับขึ้นอยู่กับที่ตั้งของโรงแรมคุณ)       

09.00 น.                           เดินทางออกจากท่าเรือ เดินทางโดยเรือเร็ว มุ่งหน้าสู่ เกาะห้อง(กระบี่) เพลิดเพลินกับการดำน้ำตื้น , เล่นน้ำ และพักผ่อนบนชายหาด

                                         เที่ยงรับประทานอาหารกลางบน เกาะปันหยี

                                         หลังจากนั้นเยี่ยมชมทิวทัศน์ เขาตะปูและเขาพิงกัน ชื่นชมกับความงามที่ธรรมชาติได้รังสรรค์ขึ้น

                                         เดินทางไปยัง เกาะห้อง ให้ท่าน พายเรือแคนนู ลอดถ้ำที่ เกาะพนัก (อ่าวพังงา) ชมความงามของหินงอกหินย้อยภายในถ้ำของเกาะพนักและเกาะห้อง

16.30 – 17.00 น.              เดินทางกลับไปยังท่าเรือ และส่งท่านกลับโรงแรมที่พักโดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

 

 

*** ขอบพระคุณท่านที่ใช้บริการค่ะ ***

 

*** โปรแกรมสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาสม ***

 

 

อัตราค่าบริการ : ผู้ใหญ่ 2,800 บาท, เด็ก (4-10ปี)2,600 บาท

 

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

-          ค่าตั๋วเครื่องบิน

-          ค่าใช้จ่ายส่วนตัวที่ไม่ได้ระบุในรายการ

-          ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%


สิ่งที่รวมกับโปรแกรม

-          รถรับส่ง จากโรงแรมที่พัก (ตัวเมืองภูเก็ต, หาดป่าตอง, หาดกะตะ-กะรน)

        นอกเหนือจากเส้นทางนี้ คิดเพิ่ม ท่านละ 300 - 500 บาท/คน

        (ราคาขึ้นอยู่กับพื้นที่ )รับจากสนามบิน คิดค่ารถเก่ง 800 บาท/คัน/เที่ยว

-          เสื้อชูชีพ + อุปกรณ์ดำผิวน้ำ Snorkelling (หน้ากาก + ท่อหายใจ)

-          อาหารกลางวันสำหรับทริปเต็มวัน ส่วนทริปครึ่งวันจะไม่มีอาหารกลางวัน

-          ผลไม้ เครื่องดื่ม น้ำดื่ม

-          ประกันภัยอุบัติเหตุ

Visitors: 824,698