ทัวร์พังงา วัดถ้ำสุวรรณคูหา – พายเรือแคนนูอ่าวพังงา - เขาตะปู - เขาพิงกัน - เกาะปันหยี

ทัวร์พังงา วัดถ้ำสุวรรณคูหา พายเรือแคนนูอ่าวพังงา 

เขาตะปู  เขาพิงกัน - เกาะปันหยี  ด้วยเรือหางยาว

 

 

กำหนดการเดินทาง 

10.00 น.                         รับท่านจากโรงแรมที่พัก (เวลาขึ้นอยู่กับสถานที่ของโรงแรม)

                                       หลังจากนั้นเยี่ยมชม วัดสุวรรณคูหา (ถ้ำลิง)

                                       ออกเดินทางจาก ท่าเรือกระโสมโดยเรือหางยาว มุ่งหน้าสู่ อ่าวพังงา

                                       เยี่ยมชม หมู่บ้านชาวประมงและชาวมุสลิม พร้อมรับประทานอาหารกลางวันที่หมู่บ้านกลางน้ำ เกาะปันหยี ซื้อของฝากของที่ระลึก

                                       หลังจากนั้นทำกิจกรรมพายเรือแคนนู ณ ถ้ำลอด

                                       นำท่านเยี่ยมชมทิวทัศน์ เขาตะปูและเขาพิงกัน ชื่นชมกับความงามที่ธรรมชาติได้รังสรรค์ขึ้น

                                       หลังจากนั้นเดินทางกลับ ท่าเรือกระโสม           

17.30-18.00 น.               เดินทางกลับ ถึงท่าเรือ นำท่านกลับโรงแรมโดยสวัสดิภาพ

 

 

*** ขอบพระคุณท่านที่ใช้บริการค่ะ ***

*** โปรแกรมสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาสม ***

 

 

อัตราค่าบริการ : ผู้ใหญ่ 1,500 บาท, เด็ก (4-10ปี)1,300 บาท

 

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

-          ค่าตั๋วเครื่องบิน

-          ค่าใช้จ่ายส่วนตัวที่ไม่ได้ระบุในรายการ

-          ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

 

สิ่งที่รวมกับโปรแกรม

-          รถรับส่ง จากโรงแรมที่พัก (ตัวเมืองภูเก็ต, หาดป่าตอง, หาดกะตะ-กะรน)

        นอกเหนือจากเส้นทางนี้ คิดเพิ่ม ท่านละ 300 - 500 บาท/คน

        (ราคาขึ้นอยู่กับพื้นที่ )รับจากสนามบิน คิดค่ารถเก่ง 800 บาท/คัน/เที่ยว

-          เสื้อชูชีพ + อุปกรณ์ดำผิวน้ำ Snorkelling (หน้ากาก + ท่อหายใจ)

-          อาหารกลางวันสำหรับทริปเต็มวัน ส่วนทริปครึ่งวันจะไม่มีอาหารกลางวัน

-          ผลไม้ เครื่องดื่ม น้ำดื่ม

-          ประกันภัยอุบัติเหตุ

Visitors: 824,209