ทัวร์เกาะสิมิลันและเกาะตาชัย ไปเช้าเย็นกลับ ด้วยเรือเร็ว (Speedboat)

ทัวร์เกาะสิมิลันและเกาะตาชัย ไปเช้าเย็นกลับ 

ด้วยเรือเร็ว (Speedboat)

 


กำหนดการเดินทาง

06.00 – 07.00 น.              รับท่านจากที่พัก จากนั้นเดินทางไปยังท่าเรือ (เวลารับขึ้นอยู่กับเขตที่ลูกค้าเลือกพักคะ)   

08.30 น.                           เดินทางถึงท่าเรือ จากนั้นเช็คอินพร้อมพบไกด์และรับอุปกรณ์ดำน้ำตื้น

09.00 น.                           เดินทางไปยัง เกาะตาชัย เกาะที่มีชายหาดสีขาวยาว 700 เมตรและน้ำทะเลสีฟ้าใสราวกับกระจก พร้อมตื่นตาตื่นใจกับความสวยงามใต้ท้องทะเล เพลิดเพลินกับการดำน้ำชมปะการังและฝูงปลาหลากชนิด              

10.00 น.                            เดินทางถึง เกาะตาชัย ดำน้ำตื้นจุดดำน้ำจุดของแรกฝั่งBeach Front  และจุดที่สองฝั่ง Back Side ท่านจะเพลิดเพลินกับฝูงปลามากมายหลากหลายและปะการังที่สวยงามอุดมสมบูรณ์   

11.30 น.                           รับประทานอาหารเที่ยง พักผ่อนตามอัธยาศัยบนชายหาดที่ขาวสะอาดทอดยาว หรือเล่นน้ำดำน้ำตื้นบริเวณหน้าหาดที่สวยงามและอุดมสมบูรณ์

12.30 น.                           ออกเดินทางมุ่งหน้าสู่ เกาะบางู      

13.15 น.                           เดินทางถึง เกาะบางู เพลินเพลินการดำน้ำดูปะการัง จุดดำน้ำที่มีชื่อเสียงอีกแห่งของหมู่เกาะสิมิลัน              

14.00 น.                           เดินทางถึงเกาะสิมิลัน เกาะ 8 หรือที่เรียกว่า โดนัลดั๊ค เบย์ ( Donald Duck Bay ) ขึ้นจุดชมวิวหินเรือใบจุดที่เป็นสัญลักษณ์ของเกาะสิมิลัน ถ่ายภาพความสวยงามของเกาะสิมิลัน        

15.30 น.                           เดินทางกลับท่าเรือ           

17.00 น.                           ถึง ท่าเรือทับละมุ และส่งท่านกลับสู่ที่พักโดยสวัสดิภาพ

 

 

*** ขอบพระคุณท่านที่ใช้บริการค่ะ ***

 

*** โปรแกรมสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาสม ***

 

 

อัตราค่าบริการ : ผู้ใหญ่ 3,800 บาท, เด็ก (4-10ปี)3,200 บาท

 

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

-          ค่าตั๋วเครื่องบิน

-          ค่าใช้จ่ายส่วนตัวที่ไม่ได้ระบุในรายการ

-          ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

 

สิ่งที่รวมกับโปรแกรม

-          รถรับส่ง จากโรงแรมที่พัก (ตัวเมืองภูเก็ต, หาดป่าตอง, หาดกะตะ-กะรน)

        นอกเหนือจากเส้นทางนี้ คิดเพิ่ม ท่านละ 300 - 500 บาท/คน

        (ราคาขึ้นอยู่กับพื้นที่ )รับจากสนามบิน คิดค่ารถเก่ง 800 บาท/คัน/เที่ยว

-          เสื้อชูชีพ + อุปกรณ์ดำผิวน้ำ Snorkelling (หน้ากาก + ท่อหายใจ)

-          อาหารกลางวันสำหรับทริปเต็มวัน ส่วนทริปครึ่งวันจะไม่มีอาหารกลางวัน

-          ผลไม้ เครื่องดื่ม น้ำดื่ม

-          ประกันภัยอุบัติเหตุ

Visitors: 824,700