ตั๋วเรือไป - กลับ + ทัวร์หมู่เกาะสิมิลันวันเดย์ พร้อมอาหารเที่ยง 1 มื้อ

ตั๋วเรือไป - กลับ + ทัวร์หมู่เกาะสิมิลันวันเดย์

พร้อมอาหารเที่ยง 1 มื้อ

 

กำหนดการเดินทาง

 

05.40 - 06.00 น.             รับท่านจากโรงแรม เดินทางไปยัง ท่าเทียบเรือทับละมุ จังหวัดพังงา (เวลารับขึ้นอยู่กับที่ตั้งของโรงแรมคุณ)

08.30 น.                          เดินทางถึง ท่าเรือทับละมุ เช็คอินพร้อมรับอุปกรณ์ดำน้ำ และรับประทานของว่างและเครื่องดื่ม (ชา/กาแฟ/โอวัลติน) 

09.00 - 09.30 น.             เดินทางออกจากท่าเรือ เดินทางโดยเรือเร็ว มุ่งหน้าสู่ หมู่เกาะสิมิลัน    

10.20 - 10.50 น.             ดำน้ำจุดแรก ชมความสวยงามใต้ท้องทะเล ดูฝูงปลาและปะการังหลากสีสันที่เกาะ 5 หรือ เกาะ 6 (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศแต่ละวัน)

11.45 น.                         เดินทางถึง เกาะเมี่ยง ซึ่งท่านสามารถดำน้ำตื้นหรือเล่นน้ำใน หาดเจ้าหญิง      

12.00 น.                         รับประทานอาหารกลางแบบบุฟเฟ่ต์ของอุทยาน บนเกาะ 4 หลังจากนั้นเช็คอินเข้าที่พัก

                       

 

*** ขอบพระคุณท่านที่ใช้บริการค่ะ ***

*** โปรแกรมสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาสม *** 

 

 

อัตราค่าบริการ : ผู้ใหญ่ 3,000 บาท, เด็ก (4-10ปี)2,800 บาท

 

อัตราค่าบริการนี้รวม          

-          รถตู้รับส่งจากโรงแรมที่พัก ไป- กลับ ท่าเรือ

-          เรือเร็ว (Speed Boat) ไป-กลับ

-          อาหารกลางวัน 1 มื้อ และเครื่องดื่ม

-          ค่าธรรมเนียมเข้าชมอุทยานสำหรับคนไทย (กรณีต่างชาติ จ่ายเพิ่ม 400 บาท/ท่าน)

-           หน้ากาก , ชูชีพ

-          ประกันอุบัติเหตุ

-          ไกด์มีประสบการณ์

 

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

-          ค่าตั๋วเครื่องบิน

-          ค่าใช้จ่ายส่วนตัวที่ไม่ได้ระบุในรายการ

-          ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

 

สิ่งที่รวมกับโปรแกรม

-          รถรับส่ง จากโรงแรมที่พัก (ตัวเมืองภูเก็ต, หาดป่าตอง, หาดกะตะ-กะรน

        นอกเหนือจากเส้นทางนี้ คิดเพิ่ม ท่านละ 300 - 500 บาท/คน

        (ราคาขึ้นอยู่กับพื้นที่ )รับจากสนามบิน คิดค่ารถเก่ง 800 บาท/คัน/เที่ยว

-          เสื้อชูชีพ + อุปกรณ์ดำผิวน้ำ Snorkelling (หน้ากาก + ท่อหายใจ)

-          อาหารกลางวันสำหรับทริปเต็มวัน ส่วนทริปครึ่งวันจะไม่มีอาหารกลางวัน

-          ผลไม้ เครื่องดื่ม น้ำดื่ม

-          ประกันภัยอุบัติเหตุ

Visitors: 824,700