ทัวร์กระบี่ น้ำตกร้อน สระมรกต

ทัวร์กระบี่ น้ำตกร้อน สระมรกต

 

กำหนดการเดินทาง

07.50 น.               รับท่านจากโรงแรมที่พัก (กระบี่) (เวลารับขึ้นอยู่กับที่ตั้งของโรงแรมที่คุณเลือก)              

09.00 น.               ออกเดินทางสู่ น้ำตกร้อน อ. คลองท่อม (ใช้เวลาประมาณ 1 ชม.)

 10.00 น.              เดินทางถึง น้ำตกร้อน ให้ทุกท่านได้ลงแช่น้ำ ในน้ำตกมีแร่ธาตุต่าง ๆที่ส่งผลดีต่อร่างกายของเรา

11.30 น.               ออกเดินทางไปชม การสาธิตการกรีดยางพารา เรียนรู้เรื่องราวกรมวิธีการทำยางพารา      

12.00 น.               รับประทานอาหารกลางวัน แบบปิกนิก

12.30 น.             ออกเดินทางท่อง ป่าเขานอจู้จี้ ที่นี่ยังค้นพบนกแต้วแร้วท้องดำซึ่งครั้งหนึ่งได้เคยสูญพันธุ์ไปแล้ว ใกล้กันนั้นเราได้นำไปสัมผัส สถานที่ ที่                 เป็น  Unseen in Thailand สระมรกต เพลินกับการลงเล่นน้ำในสระที่ใสสะอาด

14.30 น.               เดินทางสู่ วัดถ้ำเสือ นมัสการพระอาจารย์จำเนียร เกจิอาจารย์ชื่อดัง

16.00 น.                เดินทางกลับ สู่ที่พักด้วยความประทับใจ

 

 

*** ขอบพระคุณท่านที่ใช้บริการค่ะ ***

 

*** โปรแกรมสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาสม ***

 

 

อัตราค่าบริการ:  ผู้ใหญ่  1,100 บาท ,เด็ก (4-10ปี)  750 บาท (ชาวต่างชาติเพิ่ม 700 บาท)

 

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

-          ค่าตั๋วเครื่องบิน

-          ค่าใช้จ่ายส่วนตัวที่ไม่ได้ระบุในรายการ

-          ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

 

สิ่งที่รวมกับโปรแกรม

-          รถรับส่ง จากโรงแรมที่พัก  (รับตัวเมืองกระบี่ อ่าวนาง ทับแขก คลองม่วง)

-          เสื้อชูชีพ + อุปกรณ์ดำผิวน้ำ Snorkelling (หน้ากาก + ท่อหายใจ)

-          อาหารกลางวันสำหรับทริปเต็มวัน ส่วนทริปครึ่งวันจะไม่มีอาหารกลางวัน

-          ผลไม้ เครื่องดื่ม น้ำดื่ม

-          ประกันภัยอุบัติเหตุ

Visitors: 824,209