ทัวร์กระบี่ ทัวร์เกาะรอก เกาะห้า ด้วยเรือเร็ว

ทัวร์กระบี่ ทัวร์เกาะรอก เกาะห้า ด้วยเรือเร็ว

 

กำหนดการเดินทาง

07.45 – 08.00 น.              รับท่านจากโรงแรม เดินทางไปยังท่าเทียบเรือ

08.30 น.                           ออกเดินทางสู่ เกาะรอก ด้วยเรือเร็ว (Speed Boat) ประกอบด้วย เกาะรอกใน , เกาะรอกนอก

10.00 น.                           เต็มอิ่มกับการดำน้ำชมปะการังที่สวยงาม ณ เกาะรอกนอก , เกาะรอกใน

11.30 น.                           อิ่มอร่อยกับบริการอาหารเที่ยง แบบบุฟเฟ่ ริมหาด

14.00 น.                           เดินทางออกจากเกาะรอกไปยัง เกาะห้า

14.30 น.                            ถึง เกาะห้า จุดดำน้ำตื้นที่มีแนวปะการังหลากสี อัดแน่นไปด้วยความสมบูรณ์และความหลากหลายทางธรรมชาติ ทั้งฝูงปลานานาชนิด และปลาที่เป็นเอกลักษณ์ อย่างปลาปักเป้า หอยมือเสือ ฝูงปลาสีน้ำเงิน

15.15 น.                           ออกเดินกลับสู่ท่าเรือ

16.30 น.                           เดินทางถึงท่าเรือ พร้อมความประทับใจ และส่งท่านถึงโรงแรมที่พักโดยสวัสดิภาพ

 

 

*** ขอบพระคุณท่านที่ใช้บริการค่ะ ***

 

*** โปรแกรมสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาสม ***

 

 

อัตราค่าบริการ: ผู้ใหญ่  2,600 บาท ,เด็ก (4-10ปี)  2,300 บาท

 

อัตราค่าบริการนี้รวม

-          รถตู้รับส่งจากโรงแรมที่พัก ไป- กลับ ท่าเรือ

-          ค่าบริการสปีดโบ้ทไป-กลับ

-          อาหารกลางวัน 1 มื้อ ,อาหารว่าง และเครื่องดื่ม

-          ค่าธรรมเนียมเข้าชมอุทยานสำหรับคนไทย (กรณีต่างชาติ จ่ายเพิ่ม 400 บาท/ท่าน)

-          หน้ากาก , ชูชีพ

-          ประกันอุบัติเหตุ

-          ไกด์มีประสบการณ์

 

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

-          ค่าตั๋วเครื่องบิน

-          ค่าใช้จ่ายส่วนตัวที่ไม่ได้ระบุในรายการ

-          ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

 

สิ่งที่รวมกับโปรแกรม

-          รถรับส่ง จากโรงแรมที่พัก  (รับตัวเมืองกระบี่ อ่าวนาง ทับแขก คลองม่วง)

-          เสื้อชูชีพ + อุปกรณ์ดำผิวน้ำ Snorkelling (หน้ากาก + ท่อหายใจ)

-          อาหารกลางวัน

-          ผลไม้ เครื่องดื่ม น้ำดื่ม

-          ประกันภัยอุบัติเหตุ

 

หมายเหตุ

-          บริการรถรับ – ส่งท่าเรือฟรีในเขต ตัวเมือง , อ่าวนาง , ทับแขก , คลองม่วง เท่านั้น!!

Visitors: 824,700