ทัวร์กระบี่ เกาะห้อง อ่าวไร่เลย์ อ่าวพระนาง ทะเลแหวก ด้วยเรือเร็ว

ทัวร์กระบี่ เกาะห้อง อ่าวไร่เลย์ อ่าวพระนาง

 

ทะเลแหวก ด้วยเรือเร็ว

 

กำหนดการเดินทาง

08.00 น.                           รับท่านจากโรงแรม เดินทางไปยังท่าเทียบเรือ Royal Marina Phuket

(เวลารับขึ้นอยู่กับที่ตั้งของโรงแรมที่คุณเลือก)

09.00 น.                           ออกจากท่าเรือโดยเรือเร็วมุ่งหน้าสู่กระบี่ เยี่ยมชมความสวยงามที่ เกาะห้อง ให้ท่านได้ดื่มด่ำกับความสวยงามกันต่อกับเกาะผักเบี้ยให้ท่านได้ดำน้ำชมความงามใต้ท้องทะเล

12.00 น.                           รับประทานอาหารกลางวันแสนอร่อย บรรยากาศติดริมทะเล บนหาดไร่เลย์ หลังจากรับประทานอาหารเสร็จเรียบร้อยแล้ว ออกเดินทางต่อไปยัง หาดพระนางและเกาะปอเดะ

13.00 น.                           เดินทางมาถึง หาดพระนางและเกาะปอเดะ แวะให้ท่านได้เล่นน้ำที่ เกาะไก่ เกาะทับ เกาะหม้อ และก็มาถึงจุดไฮไลท์ ของทริปนี้ ทะเลแหวก Unseen in Thailand ชมความสวยงามของสันทรายที่เชื่อมต่อกัน มองดูคล้ายทะเลที่แยกตัวออกจากกัน เพลิดเพลินกับสิ่งสวยงามแล้วก็เตรียมตัวเดินทางกลับ

15.00 น.                           เรือออกเดินทางกลับภูเก็ต

16.00 น.                            ถึงท่าเรือ Royal Marina Phuket นำท่านกลับโรงแรมโดยสวัสดิภาพ

 

 

*** ขอบพระคุณท่านที่ใช้บริการค่ะ ***

 

*** โปรแกรมสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาสม ***

 

 

อัตราค่าบริการ: ผู้ใหญ่  2,800 บาท ,เด็ก (4-10ปี)  1,900 บาท

 

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

-          ค่าตั๋วเครื่องบิน

-          ค่าใช้จ่ายส่วนตัวที่ไม่ได้ระบุในรายการ

-          ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

 

สิ่งที่รวมกับโปรแกรม

-          รถรับส่ง จากโรงแรมที่พัก  (ตัวเมืองภูเก็ต, หาดป่าตอง, หาดกะตะ-กะรน)

         ** นอกเหนือจากเส้นทางนี้ คิดเพิ่ม ท่านละ 300 - 500 บาท/คน (ราคาขึ้นอยู่กับพื้นที่ )

         ** รับจากสนามบิน คิดค่ารถเก่ง 800 บาท/คัน/เที่ยว

-          เสื้อชูชีพ + อุปกรณ์ดำผิวน้ำ Snorkelling (หน้ากาก + ท่อหายใจ)

-          อาหารกลางวันสำหรับทริปเต็มวัน ส่วนทริปครึ่งวันจะไม่มีอาหารกลางวัน

-          ผลไม้ เครื่องดื่ม น้ำดื่ม

-          ประกันภัยอุบัติเหตุ

Visitors: 824,378