ทัวร์ทะเลตรัง วันเดียวเที่ยว 4 เกาะ เกาะกระดาน เกาะเชือก เกาะม้า เกาะมุก(ถ้ำมรกต) ด้วยเรือใหญ่

ทัวร์ทะเลตรัง วันเดียวเที่ยว 4 เกาะ เกาะกระดาน เกาะเชือก เกาะม้า เกาะมุก(ถ้ำมรกต) ด้วยเรือใหญ่

 

กำหนดการเดินทาง

08.30 น.                        รถรับท่านที่จุดนัดพบ ออกเดินทางสู่ ท่าเรือปากเมง

09.30 น.                        เรือออกจากท่าเรือปากเมง จากนั้นมุ่งหน้าสู่ เกาะมุก(ถ้ำมรกต)

                                      จากนั้น ถึง เกาะมุกถ้ำมหัศจรรย์กลางทะเล จากนั้น ลอยตัวเข้าสู่ ถ้ำมรกตUnseen แห่งท้องทะเลตรังที่ธรรมชาติรังสรรค์ไว้ จาก ปากทางเข้าถ้

                                      จำเป็นโพรงเล็กๆ ระยะทาง 80 เมตร บริเวณปากทาง

                                      เข้าถ้ำแสงจากภายนอกจะสะท้อนกับน้ำภายในถ้ำทำให้เห็นน้ำเป็นสีเขียวมรกต ดูแปลกตาและสวยงามตามธรรมชาติค่ะ เมื่อพ้นปากถ้ำแล้วเรา

                                       จะพบว่าด้านในเป็นหาดทรายขาว สวยงามมากล้อมรอบด้วยหน้าผาสูงชัน (ถ้ำมรกรตจะสามารถเข้าออกได้เฉพาะช่วงเวลาน้ำลงเท่านั้น)

11.30 น.                        ออกเดินทางมุ่งหน้าสู่ เกาะกระดานและรับประทานอาหารเที่ยงบนเรือ

12.30 น.                        เรือจอดทุ่นหน้าอุทยานฯ สัมผัสกับ หาดทรายขาวน้ำใส ปะการังสวย

13.30 น.                        ดำ ผิวน้ำที่ หินกลางแนวปะการังที่นับว่าสวยที่สุดอีกแห่งหนึ่งของทะเลอันดามัน ชมปลา

                                      หลากชนิดใช้เวลาประมาณ 30-45 นาที

14.00 น.                        เดินทางต่อไปยัง เกาะเชือก

14.40 น.                        ถึง เกาะเชือกแล้วดำน้ำดูปะการัง7สีและเพลิดเพลินไปกับฝูงปลานานาชนิด ต่อจากนั้นเดินทางต่อไปยังเกาะม้า เยี่ยมเยียนครอบครัวปลาการ์ตูน

                                     ในดงดอกไม้ทะเลและชมปะการังสวยงามหลากชนิด

16.00 น.                        เดินทางกลับสู่ ท่าเรือปากเมง

17.00 น.                        ถึงท่าเรือปากเมง จากนั้นเดินทางกลับสู่ที่พักด้วยความประทับใจ

 

*** ขอบพระคุณท่านที่ใช้บริการค่ะ ***

*** โปรแกรมสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาสม ***

 

 

อัตราค่าบริการ : ผู้ใหญ่ 1,150 บาท, เด็ก (4-10ปี) 850 บาท

 

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

-         - ค่าตั๋วเครื่องบิน

-        -  ค่าใช้จ่ายส่วนตัวที่ไม่ได้ระบุในรายการ

-        -  ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

 

สิ่งที่รวมกับโปรแกรม

-         - เสื้อชูชีพ + อุปกรณ์ดำผิวน้ำ Snorkelling (หน้ากาก + ท่อหายใจ)

-         - อาหารกลางวัน

-         - ผลไม้ เครื่องดื่ม น้ำดื่ม

-         - ประกันภัยอุบัติเหตุ


เงื่อนไขการชำระเงิน

-         - มัดจำ 50 % ล่วงหน้าเพื่อเป็นการยืนยันการจอง

-         - ชำระส่วนที่เหลือ 10 วัน ก่อนออกทัวร์

 

Visitors: 824,695