ทัวร์กระบี่ 3 วัน 2 คืน (โปรแกรม 3)

ทัวร์กระบี่ 3 วัน 2 คืน

(โปรแกรม 3)


กำหนดการเดินทาง

วันแรก

                            รับท่านจากสนามบิน ส่งที่พัก

วันที่สอง

07.50 น.              รับท่านจากโรงแรมที่พัก (กระบี่) เดินทางสู่ท่าเรือ (เวลารับขึ้นอยู่กับที่ตั้งของโรงแรมที่คุณเลือก) 

09.00 น.              ออกเดินทางโดยเรือเร็ว มุ่งหน้าท่อง ทะเลกระบี่ (ใช้เวลาประมาณ 15 นาที)

09.30 น.             นำท่านสู่ หาดถ้ำพระนาง ชายหาดที่ขาวสะอาดสวยงามไม่แพ้ที่ใด

                           จากนั้นแวะ ถ้ำพระนาง เป็นถ้ำที่ได้รับการนับถือของชาวเรือ เชื่อกันว่าสถานที่แห่งนี้เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์

                           จากนั้นแวะ อ่าวไร่เลย์ ตะวันออก เป็นสถานที่ปีนผาระดับโลก มีนักปีนผาจากทั่วโลกมาทดสอบอยู่บ่อยครั้ง

10.30 น.             นำท่านสู่ ทะเลแหวก Unseen in Thailand มีสันทรายเชื่อมยาวระหว่างเกาะไก่ เกาะทับและเกาะหม้อ ทำให้มองดูเห็นเป็นทะเลที่แยกตัวออกจากกันในหนึ่งวันการแยกของน้ำจะต้องขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ

11.15 น.             มุ่งหน้าสู่ เกาะสี่ เกาะหินปูนกลางทะเล แวะให้ท่านได้ดำน้ำตื้นดูปะการัง

12.00 น.             พักรับประทานอารกลางวันที่ เกาะปอดะ บริการ อาหารแบบปิกนิก ในบรรยากาศธรรมชาติ ผ่อนคลายตามอัธยาศัย

14.00 น.             เดินทางถึง ท่าเรือเกาะพีพี ทัวร์ ส่งท่านกลับโรงแรมที่พัก(กระบี่)โดยสวัสดิภาพ พร้อมกับความประทับใจ

 

วันที่สาม

07.50 น.              รับท่านจากโรงแรมที่พัก (กระบี่) (เวลารับขึ้นอยู่กับที่ตั้งของโรงแรมที่คุณเลือก)

09.00 น.              ออกเดินทางสู่ น้ำตกร้อน อ. คลองท่อม (ใช้เวลาประมาณ 1 ชม.)

10.00 น.              เดินทางถึง น้ำตกร้อน ให้ทุกท่านได้ลงแช่น้ำ ในน้ำตกมีแร่ธาตุต่าง ๆที่ส่งผลดีต่อร่างกายของเรา

11.30 น.              ออกเดินทางไป ชมการสาธิตการกรีดยางพารา เรียนรู้เรื่องราวกรมวิธีการทำยางพารา

12.00 น.               รับประทานอาหารกลางวัน แบบปิกนิก

12.30 น.               ออกเดินทางท่อง ป่าเขานอจู้จี้ ที่นี่ยังค้นพบนกแต้วแร้วท้องดำซึ่งครั้งหนึ่งได้เคยสูญพันธุ์ไปแล้ว ใกล้กันนั้นเราได้นำไปสัมผัส สถานที่ ที่   เป็น  Unseen in Thailand สระมรกต เพลินกับการลงเล่นน้ำในสระที่ใสสะอาด

14.30 น.               เดินทางสู่ วัดถ้ำเสือ นมัสการพระอาจารย์จำเนียร เกจิอาจารย์ชื่อดัง

16.00 น.               เดินทางกลับ ส่งท่านสนามบินกระบี่

                              หลังจากนั้น  ส่งท่านกลับสนามบิน (แนะนำไฟล์ท 21.00 น. เป็นต้นไปนะค่ะ)

 

 

*** ขอบพระคุณท่านที่ใช้บริการค่ะ ***

 

*** โปรแกรมสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาสม ***

 

 

อัตราค่าบริการ: โปรดสอบถาม

 

อัตราค่าบริการนี้รวม

-          บริการรถรับส่งสนามบินกระบี่ , รับ-ส่งระหว่างโรงแรม – ท่าเรือ

-          ห้องพัก จำนวน 2 คืน

-          ทัวร์กระบี่ ถ้ำพระนาง อ่าวไร่เลย์ ทะเลแหวก เกาะไก่ เกาะสี่ เกาะปอดะ ด้วยเรือเร็ว

-          ทัวร์กระบี่ น้ำตกร้อน สระมรกต 

-          อาหาร 4 มื้อ ตามรายการที่ระบุ

-          ค่าประกันภัยการเดินทาง

-          มัคคุเทศก์

-          อุปกรณ์ดำน้ำตื้น , ชูชีพ

 

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

-          ค่าตั๋วเครื่องบิน

-          ค่าใช้จ่ายส่วนตัวที่ไม่ได้ระบุในรายการ

-          ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

 

สิ่งที่รวมกับโปรแกรม

-          รถรับส่ง จากโรงแรมที่พัก  (รับตัวเมืองกระบี่ อ่าวนาง ทับแขก คลองม่วง)

-          เสื้อชูชีพ + อุปกรณ์ดำผิวน้ำ Snorkelling (หน้ากาก + ท่อหายใจ)

-          อาหารกลางวัน

-          ผลไม้ เครื่องดื่ม น้ำดื่ม

-          ประกันภัยอุบัติเหตุ


หมายเหตุ

-          เดินทางตั้งแต่ 2 ท่านขึ้นไป

Visitors: 824,205