ทัวร์เกาะร้านเป็ด เกาะร้านไก่ เกาะไข่ เกาะง่ามใหญ่ 1 วัน

ทัวร์เกาะร้านเป็ด เกาะร้านไก่

เกาะไข่ เกาะง่ามใหญ่ 1 วัน


กำหนดการเดินทาง

08.00 – 08.30 น.            รับท่าน ณ โรงแรม เมืองชุมพร       

09.00 น.                         พร้อมกันที่ท่าเรือ โซล่า แอร์ ชุมพร เช็คอิน รับประทานอาหารเช้า รับอุปกรณ์ดำน้ำ         

09.30 น.                         ล่องเรือ ชมวิถีชีวิตชาวประมงปากน้ำชุมพร

10.45 น.                         เดินทางถึง เกาะร้านเป็ด ดำน้ำชมความงาม ของปลาการ์ตูน และ ดงดอกไม้ทะเลอันสวยงามอลังการ ที่สมบูรณ์ที่สุดในอ่าวไทย ถ้าโชคดี

                                       อาจจะได้เจอ ฉลามวาฬ ยักษ์ใหญ่ ใจดีแห่งท้องทะเล

11.45  น.                         ดำน้ำที่ เกาะร้านไก่  ชมแนวปะการังที่สวยงามและปลาฝูงใหญ่

12.45  น.                         เดินทางถึง เกาะไข่ ขึ้นหาดรับประทานอาหาร และเล่นน้ำพักผ่อนตามอัธยาศัย

14.00 น.                          เดินทางถึง เกาะง่ามใหญ่ ชมทัศนียภาพรอบๆเกาะ แวะเก็บภาพหินฝ่ามือ พระพุทธเจ้า ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของเกาะง่ามใหญ่

                                        และดำน้ำชมทุ่งดอกไม้ทะเล ที่อยู่ของปลาการ์ตูน อินเดียแดง ปลานกแก้ว ปลาผีเสื้อ และปลาหลายหลายสายพันธุ์

15:00 น.                          เดินทางกลับ ท่าเรือ โซล่า แอร์ ชุมพร

15.30 น.                          ถึงท่าเรือ โซล่า แอร์ ชุมพร ส่งท่านกลับโรงแรมที่พัก

           

*** ขอบพระคุณท่านที่ใช้บริการค่ะ ***

*** โปรแกรมสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาสม ***

 

 

อัตราค่าบริการ : ผู้ใหญ่ 2,290 บาท / เด็ก (4-10 ปี) 2,100 บาท

 

อัตราค่าบริการนี้รวม

-          รถตู้รับส่งจากโรงแรมที่พัก ไป- กลับ ท่าเรือ (ตัวเมืองชุมพร, หาดทรายรี, หาดทุ่งวัวแล่น)

-          เรือเร็ว (Speed Boat) ไป-กลับ

-          อาหารเช้า 1 มื้อ (ขนม ปัง ชา กาแฟ ) อาหารกลางวัน 1 มื้อ

-          หน้ากาก , ชูชีพ

-          ประกันอุบัติเหตุ

-          ไกด์มีประสบการณ์

 

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

-                   -            ค่าตั๋วเครื่องบิน

-                   -             ค่าใช้จ่ายส่วนตัวที่ไม่ได้ระบุในรายการ

-                   -        ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%


สิ่งที่รวมกับโปรแกรม

-                 -          ค่าเรือสปีดโบ๊ท

-                 -          เสื้อชูชีพ + อุปกรณ์ดำผิวน้ำ Snorkelling (หน้ากาก + ท่อหายใจ)

-                 -          อาหารกลางวันสำหรับทริปเต็มวัน

-                 -          ผลไม้ เครื่องดื่ม น้ำดื่ม

-                 -            ประกันภัยอุบัติเหตุ

 

หมายเหตุ

-                -           บริการรถรับ – ส่งท่าเรือฟรีในเขตตัวเมืองชุมพร, หาดทรายรี, หาดทุ่งวัวแล่น

-                -            ค่ารับส่ง สนามบิน จ่ายเพิ่ม 200 บาท ต่อคน ต่อเที่ยว

 

Visitors: 824,205