ทัวร์เขาสก 1 วัน

ทัวร์เขาสก 1 วัน (ไปเช้า เย็นกลับ)

 กำหนดการเดินทาง

 

07.00-08.00 น.               ออกจากโรงเรมที่พัก เดินทางไปยัง เขาสก

09.00-09.15 น.               แวะทานกาแฟบนจุดชมวิว เขาหลัก

09.30-09.40 น.               เยี่ยมชม พิพิธภัณฑ์สึนามิ

10.30 น.                         เดินทางถึงที่ อุทยานแห่งชาติเขาสก เพื่อขี่ช้างอันน่าตื่นเต้น 1-2 ชม.

12.30 น.                         หยุดที่จุดชมวิวทิวทัศน์

13.00 น.                         อาหารเที่ยง – เดินทางเรียบคลองสกไปยังแคมป์

14.30 น.                         พายแคนู ในแม่น้ำราว 1.30- 2 ชม.

17.00 น.                          เดินทางออกจากเขาสก

19.00 น.                         กลับถึงที่พัก

 

*** ขอบพระคุณท่านที่ใช้บริการค่ะ ***

*** โปรแกรมสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาสม ***

 

 

อัตราค่าบริการ : ผู้ใหญ่ 2,200 บาท / เด็ก (4-10ปี) 1,800 บาท

 

อัตราค่าบริการนี้รวม

-           มัคคุเทศก์ท้องถิ่น และการประกันภัย

-          รถรับส่งไปกลับ

-          กาแฟ

-          แซนด์วิช

-          ค่าที่พัก

-          อาหารกลางวัน

-          ค่าเรือแคนู ขี่ช้าง

 

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

-          ค่าตั๋วเครื่องบิน

-          ค่าใช้จ่ายส่วนตัวที่ไม่ได้ระบุในรายการ

-          ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

 

สิ่งที่รวมกับโปรแกรม

-          รถรับส่ง จากโรงแรมที่พัก (ตัวเมืองภูเก็ต, หาดป่าตอง, หาดกะตะ-กะรน)

        นอกเหนือจากเส้นทางนี้ คิดเพิ่ม ท่านละ 300 - 500 บาท/คน (ราคาขึ้นอยู่กับพื้นที่ )

        ** รับจากสนามบิน คิดค่ารถเก่ง 800 บาท/คัน/เที่ยว

-          เสื้อชูชีพ + อุปกรณ์ดำผิวน้ำ Snorkelling (หน้ากาก + ท่อหายใจ)

-          อาหารกลางวันสำหรับทริปเต็มวัน ส่วนทริปครึ่งวันจะไม่มีอาหารกลางวัน

-          ผลไม้ เครื่องดื่ม น้ำดื่ม.

-          ประกันภัยอุบัติเหตุ

 

หมายเหตุ

-           บริการรถรับ - ส่งท่าเรือฟรีในเขต ป่าตอง , กะตะ , กะรน

-          โปรแกรมทั้งหมดนี้รวมค่าธรรมเนียมอุทยานแห่งชาติ

-          โปรแกรมทั้งหมดอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ

Visitors: 824,370