ทัวร์เขาสก เขื่อนเชี่ยวหลาน 2 วัน 1 คืน

ทัวร์เขาสก เขื่อนเชี่ยวหลาน

2 วัน 1 คืน

 

 

กำหนดการเดินทาง

วันที่ 1           

07.00-08.00 น.               ออกจากโรงเรมที่พัก เดินทางไปยัง อุทยานแห่งชาติเขาสก

09.00-09.15 น.               แวะทานกาแฟบนจุดชมวิว เขาหลัก           

09.30-09.40 น.              เยี่ยมชม พิพิธภัณฑ์สึนามิ

10.30 น.                        เดินทางถึงที่ อุทยานแห่งชาติเขาสก เพื่อขี่ช้างอันน่าตื่นเต้น 1-2 ชม.

12.30 น.                        หยุดที่จุดชมวิวทิวทัศน์

13.00 น.                        อาหารเที่ยง-เดินทางสู่ เขื่อนรัชประภา หรือเขื่อนเชี่ยวหลาน

17.00 น.                        เช็คอิน เข้าพักบนเรือนแพ

17.30 น.                        อาหารค่ำ

19.00 น.                        ล่องเรือผจญภัยส่องสัตว์ยามค่ำคืน


วันที่ 2              

07.30 น.                        อาหารเช้า         

09.30 น.                        นั่งเรือหางยาวไปเที่ยว ถ้ำทะลุ

13.30 น.                        หลังอาหารเที่ยง พักผ่อนตามอัทธยาศัย

15.00 น.                        กลับบังกะโล อาบน้ำ เก็บสัมภาระ เดินทางกลับ

19.00 น.                        กลับถึงโรงแรมที่พัก

 

*** ขอบพระคุณท่านที่ใช้บริการค่ะ ***

*** โปรแกรมสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาสม ***

 

อัตราค่าบริการ

Tour Program

Adult

Child

Package : Khaosok Overnight Cheow Lan Dam 2 Days 1 Night

                                         ( Shared Toilet )

6,800.-

5,300.-

Package : Khaosok Overnight Cheow Lan Dam 2 Days 1 Night

                                         ( Private Toilet)

7,800.-

5,800.-

 

อัตราค่าบริการนี้รวม

-        -     มัคคุเทศก์ท้องถิ่น และการประกันภัย

-        -     รถรับส่งไปกลับ

-        -     กาแฟ

-        -     แซนด์วิช

-        -     ค่าที่พัก (พักแพ 1 คืน)

-        -    อาหารกลางวัน

-        -     ค่าเรือแคนู ขี่ช้าง

 

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

-        -     ค่าตั๋วเครื่องบิน

-        -     ค่าใช้จ่ายส่วนตัวที่ไม่ได้ระบุในรายการ

-        -      ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

 

สิ่งที่รวมกับโปรแกรม

-        -     รถรับส่ง จากโรงแรมที่พัก (ตัวเมืองภูเก็ต, หาดป่าตอง, หาดกะตะ-กะรน)

นอกเหนือจากเส้นทางนี้ คิดเพิ่ม ท่านละ 300 - 500 บาท/คน (ราคาขึ้นอยู่กับพื้นที่ )

** รับจากสนามบิน คิดค่ารถเก่ง 800 บาท/คัน/เที่ยว

-        -      เสื้อชูชีพ + อุปกรณ์ดำผิวน้ำ Snorkelling (หน้ากาก + ท่อหายใจ)

-        -     อาหารกลางวันสำหรับทริปเต็มวัน ส่วนทริปครึ่งวันจะไม่มีอาหารกลางวัน

-        -     ผลไม้ เครื่องดื่ม น้ำดื่ม.

-        -      ประกันภัยอุบัติเหตุ

 

หมายเหตุ

-        -      บริการรถรับ - ส่งท่าเรือฟรีในเขต ป่าตอง , กะตะ , กะรน

-        -      โปรแกรมทั้งหมดนี้รวมค่าธรรมเนียมอุทยานแห่งชาติ

-         -     โปรแกรมทั้งหมดอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ

-

Visitors: 824,700