ทัวร์เขาสก เขื่อนเชี่ยวหลาน 3 วัน 2 คืน

ทัวร์เขาสก เขื่อนเชี่ยวหลาน

3 วัน 2 คืน


กำหนดการเดินทาง

วันที่ 1           

07.00-08.00 น.            ออกจากโรงเรมที่พัก เดินทางไปยัง อุทยานแห่งชาติเขาสก

09.00-09.15 น.            แวะทานกาแฟบนจุดชมวิว เขาหลัก   

09.30-09.40 น.            เยี่ยมชม พิพิธภัณฑ์สึนามิ

10.30 น.                       เดินทางถึงที่ อุทยานแห่งชาติเขาสก เพื่อขี่ช้างอันน่าตื่นเต้น 1-2 ชม.

12.30 น.                       หยุดที่จุดชมวิวทิวทัศน์

13.00 น.                       อาหารเที่ยง-เดินทางสู่ เขื่อนรัชประภา หรือเขื่อนเชี่ยวหลาน

17.00 น.                      เช็คอิน เข้าพักบนเรือนแพ

17.30 น.                      อาหารค่ำ

19.00 น.                      ล่องเรือผจญภัย ส่องสัตว์ยามค่ำคืน

 

วันที่ 2              

07.30 น.                      อาหารเช้า       

16.30 น.                      นั่งเรือหางยาว ชมทัศนียภาพอันงดงามของสองฟากฝั่งและภูเขาสูงตระหง่าน

18.30 น.                      เช็คอิน เข้าพักบนเรือนแพ

19.30 น.                      อาหารค่ำ

20.30 น.                      ล่องเรือผจญภัย ส่องสัตว์ยามค่ำคืน

 

วันที่ 3

07.30 น.                      อาหารเช้า       

09.30 น.                      นั่งเรือหางยาวไปเที่ยว ถ้ำทะลุ              

13.30 น.                      อาหารเที่ยง-พักผ่อนตามอัธยาศัย        

15.00 น.                      กลับบังกะโล อาบน้ำ เก็บสัมภาระ

19.00 น.                      เดินทางกลับ

 

*** ขอบพระคุณท่านที่ใช้บริการค่ะ ***

                                                          *** โปรแกรมสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาสม ***

อัตราค่าบริการ

Tour Program

Adult

Child

Package : Khaosok Overnight Cheow Lan Dam 3 Days 2 Night

                                         ( Shared Toilet )

9,800.-

7,300.-

Package : Khaosok Overnight Cheow Lan Dam 3 Days 2 Night

                                         ( Private Toilet)

10,800.-

7,800.-

 

อัตราค่าบริการนี้รวม

-       -    มัคคุเทศก์ท้องถิ่น และการประกันภัย

-       -    รถรับส่งไปกลับ

-       -     กาแฟ

-       -     แซนด์วิช

-       -     ค่าที่พัก(พักแพ 1 คืน)

-       -     อาหารกลางวัน

-       -     ค่าเรือแคนู ขี่ช้าง


อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

-        -    ค่าตั๋วเครื่องบิน

-       -     ค่าใช้จ่ายส่วนตัวที่ไม่ได้ระบุในรายการ

-       -     ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

 

สิ่งที่รวมกับโปรแกรม

-        -     รถรับส่ง จากโรงแรมที่พัก (ตัวเมืองภูเก็ต, หาดป่าตอง, หาดกะตะ-กะรน)

นอกเหนือจากเส้นทางนี้ คิดเพิ่ม ท่านละ 300 - 500 บาท/คน (ราคาขึ้นอยู่กับพื้นที่ )

** รับจากสนามบิน คิดค่ารถเก่ง 800 บาท/คัน/เที่ยว

-       -     เสื้อชูชีพ + อุปกรณ์ดำผิวน้ำ Snorkelling (หน้ากาก + ท่อหายใจ)

-       -     อาหารกลางวันสำหรับทริปเต็มวัน ส่วนทริปครึ่งวันจะไม่มีอาหารกลางวัน

-       -     ผลไม้ เครื่องดื่ม น้ำดื่ม.

-       -     ประกันภัยอุบัติเหตุ

 

หมายเหตุ

-        -     บริการรถรับ - ส่งท่าเรือฟรีในเขต ป่าตอง , กะตะ , กะรน

-        -    โปรแกรมทั้งหมดนี้รวมค่าธรรมเนียมอุทยานแห่งชาติ

-       -     โปรแกรมทั้งหมดอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ

 

Visitors: 824,209