ทัวร์เที่ยวครบแม่ฮ่องสอน-ปาย 4 วัน 3 คืน

ทัวร์เที่ยวครบแม่ฮ่องสอน-ปาย 4 วัน 3 คืน

วัดพระธาตุศรีจอมทอง - ออบหลวง - ถ้ำแก้วโกมล - ถนนคนเดิน แม่ฮ่องสอน

วัดจองคำและวัดจองกลาง - ตลาดสายหยุด - พระธาตุดอยกองมู – กะเหรี่ยงคอยาว

สะพานซูตองเป้ - ภูโคลน - น้ำตกผาเสื่อ – บ้านรักไทย - ปางอุ๋ง – วนอุทยานถ้ำปลา

วัดน้ำฮู - Coffee In Love - สะพานเหล็กประวัติศาสตร์ปาย - วัดพระธาตุแม่เย็น

ถนนคนเดินปาย - อุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดัง - น้ำตกหมอกฟ้า

วัดบ้านเด่นสะหรีศรีเมืองแกน (12 ราศี)

กำหนดการเดินทาง

 

วันที่ 1

ช่วงเช้า                             รถรับที่สนามบินเชียงใหม่ จากนั้นเดินทางไปแม่ฮ่องสอน

                                         แวะนมัสการ วัดพระธาตุศรีจอมทอง

                                         จากนั้นชมปติมากรรมอันน่าอัศจรรย์จากธรรมชาติที่ ออบหลวง Unseen in Thailand ซึ่งมีลักษณะเป็นผาแคบที่ถูกลำน้ำแม่แจ่มเซาะผ่าน จากนั้นชมความงดงามของสวนสนที่ปลูกเรียงรายสวยงามที่ สวนสนบ่อแก้ว

12.00 น.                           แวะรับประทานอาหารกลางวัน ที่ อ.แม่สะเรียง

13.00 น.                           ออกเดินทางต่อไป ถ้ำแก้วโกมล ชมความงามของหินงอก หินย้อยที่เป็นอันดับ 1 ใน 3 ของโลกซึ่งงดงามเหมือนดั่งเกล็ดน้ำแข็ง เกาะทั่ว  ผนังห้อง(สามารถเปลี่ยนเป็นทุ่งบัวตอง ที่ดอยแม่อูคอได้ ช่วงวันที่ 10 - 30 พฤศจิกายน ของทุกปี)

17.00 น.                           เข้าเช็คอินที่ โรงแรมใบหยกชาเลต์ หรือเทียบเท่าพักผ่อนตามอัธยาศัย

19.00 น.                           รับประทานอาหารเย็น และ เดินเล่นตลาดเย็น ที่ ถนนคนเดิน แม่ฮ่องสอน จากนั้น เที่ยวชม หนองจองคำ หนองน้ำธรรมชาติใจกลางเมืองแม่ฮ่องสอนชมศิลปะไทยใหญ่ ภาพเขียนกระจกสี และตุ๊กตาไม้ ณ วัดคู่แฝด ที่ วัดจองคำและวัดจองกลาง

 

วันที่ 2

08.00 น.                        รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม และเช็คเอาท์ เที่ยวตลาดสายหยุด

                                      เดินทางไปนมัสการ พระธาตุดอยกองมู ปูชนียสถานสำคัญของแม่ฮ่องสอน จากยอดดอย สามารถมองเห็นวิวทิวทัศน์

                                      ของตัวเมืองแม่ฮ่องสอนได้อย่างชัดเจน

09.30 น.                         เที่ยว หมู่บ้าน กะเหรี่ยงคอยาว ที่บ้านห้วยเสือเฒ่า มาเรียนรู้และศึกษาการใช้ชีวิต เรียบง่าย ในการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข

12.00 น.                         รับประทานอาหารกลางวัน

13.00 น.                         ถึง สะพานซูตองเป้ (สะพานไม้แห่งศรัทธาหรือสะพานแห่งความสำเร็จ)เป็นสะพานไม้ไผ่ที่ยาวที่สุดในประเทศไทย ท่ามกลางธรรมชาติ

                                      ทุ่งนาและแม่น้ำสายเล็กๆที่ไหลผ่าน เดินทางต่อมายัง ภูโคลน อันซีนชื่อดังของแม่ฮ่องสอน ทรีทเมนต์ฟื้นฟูสภาพผิวหน้าด้วย

                                      โคลนจากภูเขาไฟสูตรที่ได้รับการยอมรับ

16.00 น.                         แวะพักผ่อนท่ามกลางความสวยงามและร่มรื่นของ น้ำตกผาเสื่อ ขึ้น บ้านรักไทย เดินเล่นชมบ้านดินและศิลปะของหมู่บ้านชาวจีนยูนนาน

17.00 น.                         เข้าเช็คอินที่ ลีไวน์รักไทย รีสอร์ท

19.00 น.                         รับประทานอาหารเย็น ที่บ้านรักไทย 


วันที่ 3

06.00 น.                           ถึง ปางอุ๋ง ชมทัศนียภาพที่สวยงามอย่างที่เขาเรียกว่า สวิสเซอแลนด์เมืองไทย ประกอบด้วยอ่างเก็บน้ำที่ล้อมรอบด้วยป่าสนชมดอกไม้เมืองหนาวที่ปลูกประดับไว้ในโครงการ

 

08.30 น.                           แวะ วนอุทยานถ้ำปลา ตั้งอยู่บริเวณเชิงเขามีลักษณะเป็นแอ่งน้ำขนาดใหญ่ ภายในแอ่งน้ำมีน้ำไหลออกจากถ้ำใต้ภูเขาอยู่ตลอดเวลา และมีปลาตัวโตๆ อาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก เรียกชื่อว่าปลามุงหรือปลาคัง หรือปลาพลวง

                                         ออกเดินทางไป อ.ปาย ระหว่างทางแวะจุดชมวิว

09.30 น.                           ออกเดินทางไป อ.ปาย

                                         (ระหว่างทาง ลูกค้าสามารถเปลี่ยนโปรแกรมไป ถ้ำน้ำลอด ที่อ.ปางมะผ้า เพิ่มค่าใช้จ่ายท่านละ 300 บาท ราคานี้รวมล่องแพ + ตะเกียง)

12.00 น.                           รับประทานอาหารกลางวันที่ บ้านสันติชล

ชมบ้านดิน ชิมชา สนุกสนานกับเล่นการโล้ชิงช้า เที่ยว ศูนย์วัฒนธรรมจีนยูนนาน

13.30 น.                          วัดน้ำฮู นมัสการหลวงพ่ออุ่นเมือง และเป็นที่ประดิษฐานของพระเจดีย์ พระสุพรรณกัลยา และสักการะพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งมีลักษณะพิเศษคือพระเศียรกลวง พระโมฬีปิดเปิดได้และมีน้ำซึมออกนั่งเพลินๆ ชิมชา กาแฟเลิศรส และเค้กกลมกล่อมที่ ร้าน Coffee In Love ตามอัธยาศัย

                                         เดินทางต่อไปเพื่อรำลึกประวัติศาสตร์สงครามโลกโลกครั้งที่ 2 ที่ ขัวเหล็ก หรือสะพานเหล็ก ที่ญี่ปุ่นสร้างไว้สมัยยึดครองเมืองปาย

18.00 น.                           ชมพระอาทิตย์ตก และวิวเมืองปายที่ วัดพระธาตุแม่เย็น

เข้าเช็คอินที่ ปายดูร์ซี รีสอร์ท พักผ่อนตามอัธยาศัย

19.00 น.                           รับประทานอาหารเย็น และเดินเที่ยว ถนนคนเดินปาย แวะซื้อโปสการ์ดสวยๆ ที่ ร้านมิตรไทย ร้านสะบายดี ชิมโรตีอร่อยหลากรส พักผ่อนตามอัธยาศัย จากนั้นกลับที่พัก


วันที่ 4

05.00 น.                           รับประทานอาหารเช้า และเช็คเอาท์จากที่พัก ชมทะเลหมอก ณ อุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดัง จากนั้นรับประทานเช้าที่ห้วยน้ำดัง

09.00 น.                           ชม น้ำตกหมอกฟ้า น้ำตกงามของอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ดอยปุย ที่ทอดตัวลงมาจากหน้าผาความสูง 20 เมตร ด้านหน้าเป็นแอ่งหาดทราย น้ำใสสะอาดจากนั้นเดินทางกลับ จ.เชียงใหม่

12.00 น.                           แวะรับประทานอาหารกลางวัน

13.00 น.                           เดินทางไปนมัสการ วัดบ้านเด่นสะหรีศรีเมืองแกน (12 ราศี) ที่อำเภอแม่แตง เป็นวัดที่ได้ชื่อว่าสวยที่สุดของเมืองเชียงใหม่ในตอนนี้และ ไม่ว่าใครที่ได้เห็น เป็นต้องหลงเสน่ห์ความงามของวัดแห่งนี้อย่างแน่นอน

                                         ช่วงเย็นแวะซื้อของฝากที่ร้าน วนัสนันท์ และส่งท่านที่สนามบินเชียงใหม่ หรือที่อื่นๆในตัวเมืองเชียงใหม่เพื่อเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

 

*** ขอบพระคุณท่านที่ใช้บริการค่ะ ***

*** โปรแกรมสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาสม ***

 

อัตราค่าบริการ

จำนวนผู้เดินทาง

ราคาต่อท่าน

2 ท่าน

10,200.-

3-4 ท่าน

7,800.-

5-7 ท่าน

6,800.-

8-10 ท่าน

6,200.-

*** อัตราค่าบริการสามารถเปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นอยู่กับ จำนวนผู้เดินทาง  ***

สอบถามราคากรุ๊ป สายด่วน 088-898-1699


อัตราค่าบริการนี้รวม

-          ที่พัก 3 ดาว พร้อมอาหารเช้า

-          อาหารกลางวัน 4 มื้อ

-          ค่าธรรมเนียมสถานที่ท่องเที่ยวตามที่ระบุไว้ในโปรแกรม

-          รถรับส่งตลอดรายการ

-          ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง 1,000,000 บาท

 

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

-          ค่าตั๋วเครื่องบิน

-          ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการ

-          ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

 

 หมายเหตุ

-          ราคานี้เดินทางได้ตั้งแต่ 2 ท่านขึ้นไป

-          ราคานี้ไม่รวม Surcharge ช่วงเทศกาล

-          ราคานี้เดินทางแบบ Private Tour

-          สามารถปรับเปลี่ยนโปรแกรมได้ตามความเหมาะสมแต่ราคาอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงจากเดิม

Visitors: 806,811