ทัวร์วัดจันทร์ ปาย 3 วัน 2 คืน

ทัวร์วัดจันทร์ปาย

3 วัน 2 คืน

ดอยม่อนแจ่ม - ถ่ายรูปอุโบสถใส่แว่น - ห้วยอ้อ - สะพานเหล็กประวัติศาสตร์ปาย - Coffee In love

ศูนย์วัฒนธรรมจีนยูนนาน - วัดน้ำฮู - น้ำพุร้อนท่าปาย - วัดพระธาตุแม่เย็น - ถนนคนเดินเมืองปาย

อุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดัง - น้ำตกหมอกฟ้า - วัดบ้านเด่นสะหรีศรีเมืองแกน (12 ราศี)

ร้านวนัสนันท์

 

กำหนดการเดินทาง

วันที่ 1

ช่วงเช้า                           รับที่สนามบินเชียงใหม่

จากนั้นเดินทางไป          อ.กัลยาณิวัฒนา (ไปเส้นเดียวกับปาย ทางดีตลอด)ชมบรรยากาศสุดแสนโรแมนติก ท่ามกลางขุนเขาและเมฆหมอก สัมผัสความหนาวเย็น

                                       ณ. ดอยม่อนแจ่ม บนสันเขาในระดับความสูงประมาณ 1,350 เมตรจากระดับน้ำทะเล

12.00 น.                         รับประทานอาหารกลางวัน

13.00 น.                        (ใช้เวลาเดินทาง 3-4 ชั่วโมง) เดินทางไป อ.กัลยานิวัฒนา เดินเล่นชม วัดจันทร์ ถ่ายรูปอุโบสถใส่แว่น

                                       ก่อนเดินทางเข้า ออป. วัดจันทร์ เข้าเช็คอิน และพักผ่อนท่ามกลางธรรมชาติอันสงบเงียบของ สวนสน รอบบริเวณที่พักหรือจะเลือกปั่นจักรยาน
                                       เที่ยวชมบรรยากาศโดยรอบ และห้วยอ้อ อ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ซึ่งมีความสวยงาม เย็นสบายอย่างยิ่งพร้อมรับประทานอาหารเย็นที่นี่
 

 วันที่ 2

ตื่นแต่เช้าตรู่                   (สามารถปั่นจักรยานได้) เพื่อสัมผัสความหนาวเย็น และไอหมอกโดยรอบบริเวณ ออป.

                                       เดินเที่ยว ชมพระอาทิตย์ขึ้นบริเวณ ห้วยอ้อ แสงแดดอ่อนๆยามเช้า ตัดกับสายหมอกระเรื่อบนผิวน้ำ ให้บรรยากาศโรแมนติกชวนฝันดุจ
                                       ดินแดนแห่งเทพนิยาย ดื่มด่ำกับบรรยากาศเต็มที่แล้ว
                                       รับประทานอาหารเช้า ก่อนเก็บสัมภาระ เตรียมตัวมุ่งหน้าสู่ อ.ปาย
                                      ชม สะพานเหล็กประวัติศาสตร์ ข้ามแม่น้ำปาย ซึ่งเป็นสัญลักษณ์เมืองปาย และไปดื่มกาแฟอร่อย ที่ ร้านกาแฟชื่อดัง Coffee In love

12.00 น.                        เที่ยว ศูนย์วัฒนธรรมจีนยูนนาน ชมบ้านดินชิมชาและรับประทานอาหารกลางวันที่นี่

13.30 น.                         เดินทางเข้านมัสการ พระอุ่นเมืองที่ วัดน้ำฮู ซึ่งสามารถเปิดเศียรและมีน้ำมนต์ซึมตลอดเวลา

                                      แช่น้ำแร่ที่ น้ำพุร้อนท่าปาย ซึ่งมีบ่อน้ำร้อนให้แช่สบาย (ตามอัธยาศัย)

17.30 น.                        ชมพระอาทิตย์ตก และวิวเมืองปายที่ วัดพระธาตุแม่เย็น

18.00 น.                        เข้าเช็คอินที่ เดอะซิลวาน่าปาย รีสอร์ท พักผ่อนตามอัธยาศัย

19.00 น.                        เดินเล่น ถนนคนเดินเมืองปาย แวะชมและเลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองและของกินมากมาย ชิมโรตีหลากรสแวะ ร้านมิตรไทยและ ร้านสบายดี

                                      ซื้อโปสการ์ดและเสื้อน่ารักๆ ตกดึกถ้าใครสนใจจะไปฟังเพลงแนะนำให้ไปที่ ร้านบีบ๊อบ ซึ่งมีดนตรีเล่นสด ร้านฟังเพลงบรรยากาศดีของปาย

 

วันที่ 3

05.30 น.                       รับประทานอาหารเช้า และเช็คเอาท์จากที่พัก

                                    ชมทะเลหมอก ณ อุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดัง จากนั้นรับประทานเช้าที่ห้วยน้ำดัง

10.00 น.                       ชม น้ำตกหมอกฟ้า น้ำตกงามของอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ดอยปุย ที่ทอดตัวลงมาจากหน้าผาความสูง 20 เมตรด้านหน้าเป็นแอ่งหาดทราย

                                     น้ำใสสะอาด จากนั้นเดินทางกลับ จ.เชียงใหม่

12.00 น.                        รับประทานอาหารกลางวัน

13.00 น.                        เดินทางไปนมัสการ วัดบ้านเด่นสะหรีศรีเมืองแกน (12 ราศี) ที่อำเภอแม่แตง เป็นวัดที่ได้ชื่อว่าสวยที่สุดของเมืองเชียงใหม่ในตอนนี้และ

                                     ไม่ว่าใครที่ได้เห็น เป็นต้องหลงเสน่ห์ความงามของวัดแห่งนี้อย่างแน่นอน

ช่วงเย็น                         แวะซื้อของฝากที่ ร้านวนัสนันท์ และส่งท่านที่สนามบินเชียงใหม่ หรือที่อื่นๆในตัวเมืองเชียงใหม่เพื่อเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

 

*** ขอบพระคุณท่านที่ใช้บริการค่ะ ***

*** โปรแกรมสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาสม ***


อัตราค่าบริการ

จำนวนผู้เดินทาง

ราคาต่อท่าน

2 ท่าน

8,000.-

3-4 ท่าน

6,800.-

5-7 ท่าน

5,300.-

8-10 ท่าน

4,800.-

*** อัตราค่าบริการสามารถเปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นอยู่กับ จำนวนผู้เดินทาง  ***

สอบถามราคากรุ๊ป สายด่วน 088-898-1699

 

อัตราค่าบริการนี้รวม

-     ที่พัก 2 คืน พร้อมอาหารเช้า

-     อาหารกลางวัน 3 มื้อ / เย็น 1 มื้อ

-     ค่าธรรมเนียมสถานที่ท่องเที่ยวตามที่ระบุไว้ในโปรแกรม

-     รถรับส่งตลอดรายการ

-     ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง 1,000,000 บาท

 

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

-     ค่าตั๋วเครื่องบิน

-     ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการ

-     ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

 

หมายเหตุ

-     ราคานี้เดินทางได้ตั้งแต่ 2 ท่านขึ้นไป

-     ราคานี้ไม่รวม Surcharge ช่วงเทศกาล

-     ราคานี้เดินทางแบบ Private Tour

-     สามารถปรับเปลี่ยนโปรแกรมได้ตามความเหมาะสมแต่ราคาอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงจากเดิม

 

Visitors: 824,205