ทัวร์ดอยอินทนนท์-แม่ฮ่องสอน-ปาย 4 วัน 3 คืน

ทัวร์ดอยอินทนนท์-แม่ฮ่องสอน-ปาย 4 วัน 3 คืน

ดอยอินทนนท์ - พระธาตุศรีจอมทอง - ออบหลวง - สวนสน - ถ้ำแก้วโกมล - พระธาตุดอยกองมู

วัดจองคำและวัดจองกลาง - สะพานซูตองเป้ - ปางอุ๋ง - ภูโคลน - ถ้ำปลา - วัดน้ำฮู

ศูนย์วัฒนธรรมจีนยูนนาน - ชมวิวหยุนไหล - ถนนคนเดินปาย - ห้วยน้ำดัง - โป่งเดือดป่าแป๋

น้ำตกหมอกฟ้า - วัดบ้านเด่น – ซื้อของฝาก

กำหนดการเดินทาง

 

วันที่ 1

ช่วงเช้า                          รถรับที่สนามบินเชียงใหม่ หรือที่อื่นๆในตัวเมืองเชียงใหม่

                                      เดินทางไปยัง ดอยอินทนนท์ ชมทัศนียภาพของยอดเขาที่สูงที่สุดในประเทศ

10.00 น.                        ถึงบริเวณ ยอดดอยอินทนนท์บริเวณแห่งนี้ยังเป็นที่ตั้งสถานีเรดาร์และสถานีทำการของทหารอากาศ และเป็นที่ประดิษฐาน

                                      “พระสถูพระเจ้าอินทวิชยานนท์”หรือ “กู่พระเจ้าอินทวิชยานนท์” ท่ามกลางผืนป่าบนยอดดอยอินทนนท์ สูงจากระดับน้ำทะเลปานกลาง 2,565 เมตร

10.30 น.                        เดินสู่ เส้นทางธรรมชาติดอยอ่างกา ชมข้าวตอกฤๅษี มอสที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย

11.00 น.                        นำท่านนมัสการ พระมหาธาตุนภเมทนีดล โดยสร้างถวาย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและ พระมหาธาตุนภพลภูมิสิริ

                                      โดยสร้างถวายพระบาทสมเด็จพระบรมราชินีนาถเนื่องในวโรกาสทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ 5 รอบ สร้างโดยกองทัพอากาศไทย

                                      ร่วมกับ พสกนิกรชาวไทย พระมหาธาตุทั้ง 2 องค์นี้ เป็นที่บรรจุ พระบรมสารีริกธาตุและเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปบูชา

12.00 น.                        รับประทานอาหารกลางวันแบบเซ็ทเมนู ที่ ครัวมิตรภาพ

13.00 น.                        เที่ยวชม ตลาดม้ง ที่มีทั้งผัก, ผลไม้สดๆ และของฝากต่างๆจากชาวเขา

14.00 น.                        แวะชม สถานีเกษตรหลวงดอยอินทนนท์ เป็นสถานีวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวงอีกแห่งหนึ่ง ดำเนินงานวิจัยด้านไม้ดอก ไม้ประดับ

                                      พืชผัก และไม้ผล รวมทั้งถ่ายทอดผลงานวิจัยไปสู่การส่งเสริมให้เป็นรายได้ของครอบครัวเกษตรกร ทั้งชาวกะเหรี่ยง และ ม้งในหมู่บ้าน

                                      รอบๆ สถานีฯ พร้อมกับการพัฒนาปัจจัยพื้นฐานพัฒนาด้านสังคมและการอนุรักษ์ป่าต้นน้ำลำธาร

                                      นำท่านสู่ น้ำตกวชิรธาร ซึ่งเป็นน้ำตกขนาดใหญ่ ตั้งอยู่สูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ 760 เมตร

19.00 น.                         เข้าเช็คอินที่ ทัชสตาร์รีสอร์ท

 

วันที่ 2

07.30 น.                          รับประทานอาหารเช้า และเช็คเอาท์

                                        จากนั้นแวะไหว้พระ ที่ วัดพระธาตุศรีจอมทอง เส้นทางเริ่มต้นสู่ 1,864 โค้ง แต่ก่อนจะเดินทางเข้าสู่หลายพันโค้งนั้น ยังมีสถานที่พักผ่อน

                                        หย่อนใจ เต็มไปด้วยธรรมชาติเหมาะสำหรับพักทำใจก่อนต่อสู้กับหลายพันโค้งแก่ผู้ที่ต้องการเดินทางไปยังจ.แม่ฮ่องสอน

                                         แวะชมปติมากรรมอันน่าอัศจรรย์จากธรรมชาติที่ ออบหลวง Unseen in Thailand เป็นช่องแคบเขาขาดที่มีหน้าผาหิน ขนาบลำน้ำ ทำให้ เกิดหุบผาลึก ธรรมชาติได้สร้างสรรความน่าพิศวงให้กับแผ่นดินส่วนนี้อย่างมหัศจรรย์

                                         จากนั้นชมความงดงามของสวนสนที่ปลูกเรียงรายสวยงามที่ สวนสนบ่อแก้ว ภาพยนตร์รักแห่งปีเรื่อง “รักจัง”กับฉากต้นสนสวยๆ เรียงรายอย่างเป็นระเบียบไกลสุดลูกหูลูกตาในเรื่องได้ มีแปลงทดลองปลูกสนสามใบและยูคาลิปตัสของกรมป่าไม้เพื่อทำเยื่อกระดาษบนพื้นที่กว่า 2,072 ไร่

12.00 น.                           แวะรับประทานอาหารกลางวัน

13.00 น.                           ออกเดินทางต่อไป ถ้ำแก้วโกมล (เปลี่ยนเป็นรถสองแถว) ชมความงามของหินงอก หินย้อย ที่เป็นอันดับ 1 ใน 3 ของโลก (คือ ออสเตรเลีย จีน และประเทศไทย) เป็นถ้ำผลึกแคลไซต์ ตัวถ้ำเป็นโพรงลึกตรงลงไปด้านล่าง (ลูกค้า ต้องค่อย ๆ ไต่ลงไปอย่างระมัดระวัง) ทางเข้าทางออกมีทางเดียว อากาศที่ไหลเวียนมีจำกัด ดังนั้นเพื่อให้การเที่ยวชมเป็นไปด้วยความปลอดภัยจึงต้องมีการจำกัดจำนวนนักท่องเที่ยว แต่ละรอบไม่ให้แออัดจนเกินไป

17.00 น.                           เดินทางไปนมัสการ วัดพระธาตุดอยกองมู สามารถมองเห็นวิวทิวทัศน์ของตัวเมืองแม่ฮ่องสอนได้อย่างชัดเจน

18.30 น.                           เข้าเช็คอินที่ โรงแรมใบหยกชาเลต์หรือเทียบเท่า พักผ่อนตามอัธยาศัย

19.30 น.                           รับประทานอาหารเย็น และ เดินเล่นตลาดเย็น ที่ ถนนคนเดินแม่ฮ่องสอน 

เที่ยวชม หนองจองคำหนองน้ำธรรมชาติใจกลางเมืองแม่ฮ่องสอน

ชมศิลปะไทยใหญ่ ภาพเขียนกระจกสี และตุ๊กตาไม้ ณ วัดคู่แฝดที่ วัดจองคำและวัดจองกลาง

 

วันที่ 3

06.30 น.                           รับประทานอาหารเช้า และ เช็คเอาท์

                                         จากที่พักเดินทางไป สะพานซูตองเป้ (สะพานไม้แห่งศรัทธาหรือสะพานแห่งความสำเร็จ)เป็นสะพานไม้ไผ่ที่ยาวที่สุดในประเทศไทย ท่ามกลางธรรมชาติทุ่งนาและแม่น้ำสายเล็กๆที่ไหลผ่าน (ลูกค้าสามารถทำบุญใส่บาตรในตอนเช้าได้ครับ)

08.00 น.                          จากนั้นเดินทางไปยัง ปางอุ๋ง ชมทัศนียภาพที่สวยงามอย่างที่เขาเรียกว่า สวิสเซอแลนด์เมืองไทย ประกอบด้วยอ่างเก็บน้ำที่ล้อมรอบด้วยป่าสน ชมดอกไม้เมืองหนาวที่ปลูกประดับไว้ในโครงการ

10.00 น.                           เที่ยว ภูโคลน อันซีนชื่อดังของแม่ฮ่องสอน ทรีทเมนต์ฟื้นฟูสภาพผิวหน้าด้วยโคลนจากภูเขาไฟสูตรที่ได้รับการยอมรับจากสากล นักท่องเที่ยวสามารถเลือกใช้บริการต่างๆไม่ว่าจะเป็น นวดหน้า แช่น้ำแร่ ฯลฯ ได้ตามอัธยาศัย

12.00 น.                           แวะรับประทานอาหารกลางวัน หน้าถ้ำปลา(ร้านอาหารท้องถิ่น)

13.00 น.                          เดินทางต่อไป อ.ปาย 2 -3 ชั่วโมง

16.00 น.                          เดินทางเข้านมัสการ พระอุ่นเมืองที่ วัดน้ำฮู หนึ่งในวัดที่มีชื่อเสียงของ อ.ปาย ที่นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ไม่พลาดที่จะไปเยี่ยมชม กราบไหว้สักการะเที่ยว หมู่บ้านสันติชล (ศูนย์วัฒนธรรมจีนยูนนาน) สร้างจำลองแบบกำแพงเมืองจีน วิถีชีวิตคนจีนยูนาน มีร้านอาหาร ร้านน้ำชา มีม้า และมีเครื่องเล่นแบบยูนาน

เดินทางไป ชม จุดชมวิวหยุนไหล (พระอาทิตย์ตกดิน) หยุนไหลอยู่บนทำเลที่สามารถมองเห็นทรรศนียภาพของอ.ปายได้อย่างกว้างขวางและงดงามที่สุด

สามารถนั่งจิบชาและของว่างร้อนๆ ไปพร้อมๆกับการรอดูพระอาทิตย์ตกดิน ชมวิวบ้านเรือนและเรือกสวนไร่นาด้านล่าง

18.30 น.                           เข้าเช็คอินที่ โรงแรม พักผ่อนตามอัธยาศัย (ไม่รวมอาหารเย็น)

19.30 น.                           เดินเล่น ถนนคนเดินเมืองปาย ในตอนกลางคืนทั้งถนนจะปิดการจราจร เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้มาเดินเลือกซื้อสินค้า มีร้านขายของแบกะดินสลับกับร้านค้าที่ตกแต่งอย่างสวยงามและมีเอกลักษณ์เฉพาะของแต่ละร้าน สินค้าที่นี่มักเป็นของที่ระลึกเก๋ไก๋ หรือสินค้า hand madeน่ารักๆ นอกจากนี้ยังมีการแสดงดนตรีสด และการแสดงเปิดหมวกต่างๆที่สร้างสีสันให้กับถนนคนเดินปายระหว่างทางอีกด้วย

 

วันที่ 4

05.00 น.                            เช็คเอาท์จากที่พัก (อาหารเช้าจะเป็น ABF BOXจากโรงแรม )

                                         เดินทางไปชม ทะเลหมอก เป็นจุดชมวิวที่สวยงามมากที่สุดและมีชื่อเสียงมาก ชม พระอาทิตย์ขึ้นและทะเลหมอกอันกว้างใหญ่ในช่วงฤดูหนาวสภาพธรรมชาติที่สวยงามของจุดชมวิวนี้ณ อุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดัง (ดอยกิ่วลม)

09.30 น.                           แวะ โป่งเดือดป่าแป๋ เป็นน้ำร้อนที่พุ่งขึ้นมาจากพื้นดิน บริเวณซึ่งเป็นป่าทึบจะอบอวลไปด้วยกลิ่นกำมะถัน บริเวณโดยรอบสะอาด และมีจัดนิทรรศการลักษณะของน้ำพุ่งขึ้นจากระดับผิวดินเป็นครั้งคราวตลอดเวลา และคุณสมบัติของน้ำพุร้อนอย่างหนึ่งคือ ช่วยรักษาโรคปวดตามข้อ    (มีบริการแช่ ที่อุทยาน ให้ลูกค้าตามอัธยาศัย)

11.00 น.                            แวะเที่ยวชม น้ำตกหมอกฟ้าน้ำ ตกงามของอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ดอยปุย ที่ทอดตัวลงมาจากหน้าผาความสูง 20 เมตรด้านหน้าเป็นแอ่งหาดทราย น้ำใสสะอาด จากนั้นเดินทางกลับ จ.เชียงใหม่

12.00 น.                            แวะรับประทานอาหารกลางวัน

13.00 น.                           เดินทางไปนมัสการ วัดบ้านเด่นสะหรีศรีเมืองแกน (12 ราศี)ที่อำเภอแม่แตง เป็นวัดที่ได้ชื่อว่าสวยที่สุดของเมืองเชียงใหม่ในตอนนี้และ ไม่ว่าใครที่ได้เห็น เป็นต้องหลงเสน่ห์ความงามของวัดแห่งนี้อย่างแน่นอน

 

15.00 น.                            แวะซื้อของฝากที่ ร้านวนัสนันท์หรือ ตลาดวโรรส

ช่วงเย็น                             ส่งท่านที่สนามบินเชียงใหม่ หรือที่อื่นๆในตัวเมืองเชียงใหม่เพื่อเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

 

*** ขอบพระคุณท่านที่ใช้บริการค่ะ ***

*** โปรแกรมสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาสม ***

 

อัตราค่าบริการ

จำนวนผู้เดินทาง

ราคาต่อท่าน

2 ท่าน

10,200.-

3-4 ท่าน

8,200.-

5-7 ท่าน

7,200.-

8-10 ท่าน

6,200.-

*** อัตราค่าบริการสามารถเปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นอยู่กับ จำนวนผู้เดินทาง  ***

สอบถามราคากรุ๊ป สายด่วน 088-898-1699

อัตราค่าบริการนี้รวม

-          ที่พัก 3 ดาว พร้อมอาหารเช้า

-          อาหารกลางวัน 4 มื้อ

-          ค่าธรรมเนียมสถานที่ท่องเที่ยวตามที่ระบุไว้ในโปรแกรม

-          รถรับส่งตลอดรายการ

-          ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง 1,000,000 บาท

 

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

-          ค่าตั๋วเครื่องบิน

-          ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการ

-          ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

 

หมายเหตุ

-          ราคานี้เดินทางได้ตั้งแต่ 2 ท่านขึ้นไป

-          ถ้ามีชาวต่างชาติเพิ่มท่านละ 300 บาท

-          ราคานี้ไม่รวม Surcharge ช่วงเทศกาล

-          ราคานี้เดินทางแบบ Private Tour

-          สามารถปรับเปลี่ยนโปรแกรมได้ตามความเหมาะสมแต่ราคาอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงจากเดิม

Visitors: 824,205